EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

BES Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kampanyası

bes-tss-kampanya-banner

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanya 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Kampanyadan 18-60 yaşları arasındaki katılımcılar faydalanabileceklerdir.

Kampanyadan yalnızca 10-4005 Sağlam Temel Planı ile 10-4006 Katılım Esaslı Sağlam Temel Planı altında bireysel emeklilik sözleşmesi başlatan yeni katılımcılar yararlanabilir. Katılımcılarımızın kampanyadan faydalanabilmeleri için yeni müşteri olması ve de kampanya dönemi öncesi Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş’de bireysel emeklilik sözleşmesi bulunmaması şarttır. Aktarım ile gelen sözleşmeler kampanya kapsamında değildir.

Kampanyadan yararlanabilmek için;

  • İlgili Bireysel Emeklilik planlarından birisine sahip olunması,
  • Minimum 100.000 TL başlangıç kapitali katkı payı ödenmesi,
  • Aylık asgari 461 TL katkı payı tahsilatının yapılması,
  • Katılımcının halihazırda herhangi bir TSS poliçesinin olmaması gerekmektedir.

Kampanya tarihleri arasında 10-4005 ve 10-4006 no’lu Bireysel Emeklilik planlarında sözleşme başlatarak şartları yerine getiren katılımcılara primi Türkiye Hayat Emeklilik tarafından ödenmek üzere Türkiye Sigorta A.Ş.’den Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) hediye edilecektir. Kampanya kapsamında katılımcının kişisel verilerinin Türkiye Sigorta A.Ş.’ye aktarılması için Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Metni’ne onay verilmemesi halinde veri aktarımı gerçekleşemeyeceği için kampanyadan yararlanılamayacaktır.

Hediye edilecek olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 1 yıl süreli ve 100.000 TL yatarak tedavi teminatlı olarak, tüm koşulların sağlanmasını takiben 5 (beş) işgünü içerisinde düzenlenecek olup tanzim edilen poliçe katılımcıya kısa mesaj ve/veya e-posta aracılığı ile gönderilecektir. Düzenlenecek olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına* ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.

Kampanya başka bir ürün ile ilişkilendirilmeyecek ve değiştirilemeyecektir. Kampanya kapsamında birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi tanzim edilmesi halinde katılımcı adına sadece 1 adet TSS poliçesi tanzim edilecektir. Hediye TSS poliçesi başkasına devredilemez ve başkası adına tanzim edilmesi talep edilemez. 

Kampanya kapsamında düzenlenecek TSS poliçelerinin sigorta ettireni Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. olacaktır.

Bu kampanya kapsamında TSS poliçesinin yürürlükte kalması için, TSS poliçesinin tanzim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Bireysel Emeklilik sözleşmesinin de yürürlükte olması şarttır. Kampanya kapsamındaki Bireysel Emeklilik planından cayan veya ayrılan katılımcıların TSS poliçesi de iptal edilecek olup prim iadesi oluşması durumunda Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye iade yapılacaktır.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. kampanya koşullarında değişiklik ve iptal hakkını saklı tutar.

*Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminat Detayları

TeminatlarLimitler
Ameliyat100,000 TL
Dahili Yatış100,000 TL
Yoğun Bakım100,000 TL
Küçük Müdahale100.000 TL
Özellikli Tıbbi Malzeme30.000 TL
Suni Uzuv30.000 TL
Ameliyat Tazminat Teminatı10.000 TL
Evde Bakım20.000 TL (60 gün)
AmbulansAnlaşmalı kurumlarda geçerlidir.

 

- Yatarak Tedavi Toplamı 100.000 TL’dir. Alt teminatlar (Özellikli Tıbbi Malzeme, Suni Uzuv ve Evde Bakım teminat limitleri) toplam Yatarak Tedavi teminatından düşülür.

- Cerrahi veya tıbbi (medikal) tedaviler ve hastanede yatırılarak yapılan tüm tanı işlemleri ile ilgili giderleri (bekleme süresi uygulanan yatarak tedavi işlemi ile ilişkili evde bakım, suni uzuv ve tıbbi malzeme teminat giderleri dahil), rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün süre ile kapsam dışındadır (SGK’ nın triyaj uygulamasında kırmızı alan olarak belirlediği durumlar hariç). Ayakta ve yatarak olmasına bakılmaksızın fizik tedavi ve rehabilitasyon, endoskopik girişimler 90 gün süre ile kapsam dışındadır.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları