Kapat

Çalışan Profilimiz

Kadın / Erkek Dağılımı

Şirketimizde istihdam ve kariyer fırsatlarında sağladığımız eşitlikçi kurum kültürümüz ile kadın-erkek eşitliğine azami önemi göstermekte ve şirketimizde kilit rollerde kadın yöneticiler olmasını desteklemekteyiz.

Öğrenim Durumu

Üniversite mezuniyet oranı %91 olan çalışanlarımızın eğitim hayatı sonrasında mesleki ve kişisel gelişimlerine online ve sınıf içi eğitim programlarımız ile katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

Yaş Ortalaması

Sektörün lider şirketi olarak, başarımızı yeni mezun çalışanlarımızın dinamizmi ve deneyimli çalışanlarımızın tecrübelerinin sentezine borçluyuz.