Kapat

Farkları

Katılım Sigortacılığı İle Geleneksel Sigortacılığın Farkları

Katılım SigortasıGeleneksel Sigorta
Karşılıklı dayanışma esaslıdır.Ticari faktörler esastır.
Katılımcılar arasında karşılıklı risk paylaşımı gerçekleşmektedir.Sigorta şirketine risk transfer edilir.
Faaliyet sonucunda Risk Fonu’nun kazancı yine Risk Fonu’na aittir.Faaliyet sonucu kazanç Şirket ve sermayedarlara aittir.
Yatırımlar Katılım Finans esaslarına göre değerlendirilir.Yatırımlar için kısıtlama bulunmaz.
Risk Fonu’nun sahibi katılımcılardır. Ancak katkı primleri yardımlaşma ve dayanışma amaçlı bağış niteliğindedir.Şirketin sahibi sermayedarlardır.
Danışma Komitesi tarafından onaylanmayan faaliyet alanları katılım sigortacılığı kapsamına dahil edilmez, bunlar için teminat sağlanmaz. Danışma Komitesi onayı aranmaz.
Faaliyetleri, mevcut yasal düzenlemelerde belirlenen esaslar yanı sıra Danışma Komitesi görüş ve denetimine tabidir.Faaliyetlerin denetimi sadece mevcut yasalar kapsamında gerçekleştirilir.
Faaliyetlerden kaynaklanan olası zarar, Risk Fonu’nu yöneten Sigorta Şirketi tarafından geri alınmak kaydıyla Likidite İmkanı sağlanarak karşılanır.Geleneksel Sigortacılık faaliyetinden kaynaklanan olası zarar sermayedarın sorumluluğundadır.
İslami prensiplerle çalışan Retekaful şirketleri tercih edilmektedir. Ancak katılım reasüransı şirketinin olmaması durumunda belli şartlarla konvansiyonel reasürans şirketleriyle çalışmasına müsaade edilmiştir.Reasürans şirketlerinin İslami prensiplerle çalışması zorunlu değildir.
Faiz içermez.Faiz içerir.