Kapat

Yönetim Modelleri

Katılım Sigortacılığı Yönetim Modelleri

20.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te belirtildiği üzere Katılım Sigortacılığı alanında faaliyet gösteren Şirketler, Yönetmelikte belirtilen, alttaki yönetim modelleri veya şirketin danışma komitesinin onaylayacağı başka bir model çerçevesinde faaliyette bulunabilirler.

  • Mudarebe Yönetim Modeli: Şirketin, risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında aldığı yönetim ücretinin, emek-sermaye ortaklığı çerçevesinde kar paylaşımı esasına göre belirlendiği şirket yönetim modelidir.
  • Vekâlet Yönetim Modeli: Şirketin, risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında vekâlet ücreti aldığı şirket yönetim modelidir.
  • Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model: Şirketin, risk fonu yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemler karşılığında vekalet ücreti aldığı, teknik karın tamamının katılımcılara (Risk Fonu) dağıtıldığı fakat yatırım karının katılımcı ile şirket arasında önceden belirlenmiş bir oran üzerinden paylaşıldığı yönetim modelidir.

Mevzuat

Yönetmelik
Genelge