Kapat

Risk Fonunun Gelir ve Harcama Kalemleri

Risk Fonunun Gelir ve Harcama Kalemleri

Gelir Kalemleri
Alınan Katkı Primi
Ödenen Tazminat Katılım Reasürans (Retekafül) Payı
Alınan Reasürans Komisyon Değişim
Yatırım Gelirleri (Net - Vergi ve Şirket Payı düşülmüş)
Diğer Teknik Gelirler
Harcama Kalemleri
Katılım Reasüransı (Retekafül) Primi
Ödenen Tazminat
Ödenen Komisyon Değişim
Kazanılmamış Primler Karşılığı Değişimi (Net) (ve/veya Aktüeryal Matematik Karşılıktaki Değişim (net))
Muallak Tazminat Karşılığındaki Değişim (Net)
Devam Eden Riskler Karşılığındaki Değişim (Net)
Dengeleme Karşılığındaki Değişim (Net)
Vekalet Ücreti Değişim
Vergi ve Yasal Yükümlülükler
Diğer Teknik ve İdari Giderler
Önceki Yıldan Devreden Karz-ı Hasen (likidite imkanı) (varsa)