Kapat

Yıllar İtibariyle Bakiye İadesi Hesaplamaları ve Sarf Edilen Yerler

Yıllar İtibariyle Bakiye İadesi Hesaplamaları ve Sarf Edilen Yerler

Şirketimiz Katılım Sigortacılığı faaliyetleri ile ilgili olarak hesaplanan Risk Fonu bakiyesi Şirket fonlarından tamamı ile ayrıştırılarak Danışma Komitesi tarafından onaylanan esaslarda yatırıma yönlendirilmekte olup, bakiye miktarının katılımcıların tazminat taleplerini karşılayabilecek yeterlilikte olması temel kriterdir. Bu çerçevede Danışma Komitesi onayı kapsamında Risk Fonu Bakiyesi gelecek dönemlerde karşılaşılabilecek tazminat taleplerinin ve Risk Fonuna ait masrafların karşılanabilmesi amacı ile Risk Fonu bünyesinde muhafaza edilebilir, Danışma Komitesi tarafından onaylanacak prensip ve hesaplamalar doğrultusunda katılımcıya iade edilebilir, gelecek dönemlerde katılımcılara indirim olarak kullanılabilir.