×

Menu

Ürünlerimiz Yatırımcı İlişkileri Katılım Sigortacılığı
Online İşlemler

Müşteriler İş Ortakları
×
BİRLEŞME

Tahmini Açılış Bilançosu

Uzman Kuruluş Raporu

SEDDK Onay

SEDDK Duyuru

KAP Duyuruları

27 Temmuz 2020 KAP Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27 Temmuz 2020 KAP Olağanüstü Genel Kurul İlanı Bildirimi

17 Temmuz 2020 KAP SPK Onayı Bildirimi

14 Temmuz 2020 KAP Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

30 Haziran 2020 KAP Birleşmeye İlişkin SPK Başvurusu Bildirimi

24 Haziran 2020 KAP Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim 2

24 Haziran 2020 KAP Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim 1

19 Haziran 2020 KAP Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

 

Yönetim Kurulu Kararları

27 07 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

24 06 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

19 06 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

 

Birleşme Raporu & Sözleşmesi

Birleşme Raporu

Birleşme Sözleşmesi

 

SPK Onaylı Duyuru Metni

SPK Onaylı Duyuru Metni-1

SPK Onaylı Duyuru Metni-2

SPK Onaylı Duyuru Metni-3

 

Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu

Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu

 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

SPK Onaylı Güneş Sigorta Esas Sözleşme Tadil Metni

Güneş Sigorta - Bilgilendirme Dokümanı

Güneş Sigorta - Gündem

Güneş Sigorta - Vekaletname

Güneş Sigorta - İlan Metni

Güneş Sigorta - Ayrılma Hakkı Doğmadığına İlişkin Beyan

Güneş Sigorta - Hazır Bulunanlar Listesi

Güneş Sigorta - Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

Son 3 Yılın Finansal Tabloları

Güneş Sigorta A.Ş

2020 1. Çeyrek Finansal Tablolar

2019 Finansal Tablolar

2018 Finansal Tablolar

2017 Finansal Tablolar

 

Ziraat Sigorta A.Ş

2020 1. Çeyrek Finansal Tablolar

2019 Finansal Tablolar

2018 Finansal Tablolar

2017 Finansal Tablolar

 

Halk Sigorta A.Ş

2020 1. Çeyrek Finansal Tablolar

2019 Finansal Tablolar

2018 Finansal Tablolar

2017 Finansal Tablolar

Son 3 Yılın Faaliyet Raporları

2020 1. Çeyrek Faaliyet Raporu

2019 Güneş Sigorta Yıllık Faaliyet Raporu

2018 Güneş Sigorta Yıllık Faaliyet Raporu

2017 Güneş Sigorta Yıllık Faaliyet Raporu

 

Son 3 Yılın Bağımsız Denetim Raporları

Güneş Sigorta TR Hazine Raporu 12.2019

Güneş Sigorta TR Hazine Raporu 12.2018

Güneş Sigorta TR Hazine Raporu 12.2017

 

Gayrimenkul Değerleme Raporları

2020_M_0004

2019_M_0726

2019_M_0727

2019_M_0728

2019_M_0729

2019_M_0730

2019_M_0731

2019_M_0732

2019_M_0733

2019_M_0734

2019_M_0735

2019_M_0736

2019_M_0737

2019_M_0738

2019_M_0739

2019_M_0740

2019_M_0741

2019_M_0742

2019_M_0743

2019_M_0744

2019_M_0745

2019_M_0746

2019_M_0747

2019_M_0748