×

Menu

Ürünlerimiz Yatırımcı İlişkileri Katılım Sigortacılığı
Online İşlemler

Müşteriler İş Ortakları
×
ORTAKLIK YAPISI
 
ORTAKLAR PAY ORANI (%) PAY TUTARI (TL)
TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi 81,10 942.015.417
Diğer (Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler) 18,90 219.507.946
TOPLAM 100,00 1.161.523.363

 

TTK md.198'e göre 12.05.2020 tarihli TTSG ilanı

TTK md.198'e göre 25.02.2020 tarihli TTSG ilanı

TTK md.198'e göre 25.10.2019 tarihli TTSG ilanı