Kapat

Özet Finansal Bilgiler

Özet Finansal Bilgiler

Finansal Göstergeler (TL)2020/122021/09
Aktif Büyüklüğü11.160.815.31412.750.572.643
Yükümlülükler Toplamı7.701.314.2828.898.394.378
Ödenmiş Sermaye1.161.523.3631.161.523.363
Özkaynaklar3.459.501.0323.851.998.265
2020/092021/09
Prim Üretimi6.269.418.5587.718.049.975
Brüt Ödenen Hasarlar(1.589.181.050)(2.474.083.575)
Faaliyet Giderleri(610.710.612)(631.026.497)
Yatırım Gelirleri923.159.4381.206.676.549
Yatırım Giderleri(789.436.009)(986.887.564)
Olağandışı Gelir Giderler(8.465.215)(156.301.705)
Teknik Bölüm Dengesi1.061.511.796970.448.295
Net Kar960.973.318783.936.943
Aktif Kalitesi ve Likiditeye İlişkin Oranlar2020/122021/09
Nakit Oranı%89%88
Likidite Oranı%122%121
Cari Oran%129%128
Prim ve Reasürans Alacakları / Toplam Aktifler%21%21
Aktif Karlılık%10%9
Özkaynak Karlılık%33%29
Faaliyet Oranları2020/092021/09
Konservasyon Oranı%42%43
Ödenen Hasarlar / (Ödenen Hasarlar + Muallak Hasar )%24%26
Karlılık Oranları2020/092021/09
Net Hasar / Prim Oranı%60%73
Net Komisyon Oranı%10%9
Net Masraf Oranı%11%12
Net Bileşik Rasyo%81%94