Kapat

Asistans Hizmetler

TÜRKİYE SİGORTA Hususi Kasko Poliçesi Asistans
BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI
Aracın çekilmesi 700TL
Aracın kurtarılması 1.350TL
Aracın kullanılmayışı nedeniyle konaklama veya daimi ikametgaha seyahat veya seyahate devam 3 gün 4* Otel
Kiralık Araç Hizmeti 2 gün ekonomik sınıf yılda 2 kez
Aracın sigortalının ikametine geri getirilmesi için sigortalının araca ulaşımı ile ilgili seyahat masrafları Sınırsız
Aracın emanet ve muhafazası 1000TL
Profesyonel sürücü hizmeti Sınırsız
Benzin bitmesi durumunda çekme Yılda 2 kere/Limitsiz
Araca çilingir hizmeti Sınırsız
Lastik değiştirme hizmeti Yılda 2 kere/Limitsiz
Yedek parça organizasyonu ve tamiri Sınırsız
Acil mesaj iletimi Sınırsız
Sigortalının yaralanması durumunda lehdarın nakli Sınırsız
Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sunucu geri dönüş seyahati Sınırsız
Kaza sonucu vefat eden sigortalının ve lehdarın nakli Sınırsız
Evde meydana gelen hasar nedeniyle araçtaki ledhardan birini ikamete geri dönüş seyahati Sınırsız
Bilgi hattı(yol durumu, hava durumu, indirimli servisler gibi) Sınırsız
BÖLÜM 2. YOL ACİL TIBBİ YARDIM HİZMETLERİ
Acil tıbbi danışma Sınırsız
Tıbbi nakil(kara/hava ambulansı) Sınırsız
Refakatçi yakının ziyareti ve konaklaması 3 gün 4*Otel(Yurtdışı 10 gün)
Yaralanma ve hastalık durumunda nakil veya daimi ikametgaha geri dönüş seyahati Sınırsız
Yaralanma nedeniyle yurtdışında tıbbi tedavi teminatı 57.000TL
Yaralanma nedeniyle yırtdışında konaklama süresinin uzatılması 5 gün 4*Otel
Gerekli ilaçların sevki Sınırsız
Tedavi sonra ikametgaha geri dönüşün sağlanması Sınırsız
Acil mesajların iletilmesi Sınırsız
Cenazenin tıbbi şartlara uygun nakledilmesi Sınırsız
BÖLÜM 3. EK HİZMETLER
Hukuki Danışma Sınırsız

ÖNEMLİ NOTLAR:

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden, araç çekilmesi , kurtarılması , benzin bitmesi durumunda çekme, çilingir ve lastik değiştirme hizmetleri 0 km.’den itibaren geçerlidir.Konaklama (Otel), seyahat (uçak, otobüs, kiralık araç vs.) ve diğer hizmetler sadece, lehdarın ikametgah ilinin dışında meydana geldiği durumlarda verilmektedir.

TEMİNATLAR COĞRAFİ SINIFLAR
1. Bölüm Araç Teminatı Türkiye,KKTC ve Avrupa ülkelerinde geçerlidir
2. Bölüm Acil Tıbbi Yardım Türkiye,KKTC ve Avrupa ülkelerinde geçerlidir

TANIMLAR

Sigortalı Kişi

1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi,

2. Eğer yukarıdakinden farklı ise araç sürücüsü olmak koşuluyla, lehdar tanımının ikinci şıkkındaki kişilerdir.

Lehdar

1. Araç Sahibi,

2. Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları ( 17 yaşındaki veya daha küçük ) veya anne / babası ( ebeveyni )

3. Aracın kazaya uğraması halinde, araçta bulunan herhangi bir başka kişi anlamındadır.

Hizmeti Alacak Olan Araç

1. Toplu mal ve insan taşımacılığında kullanılmamış, şoför veya şoför olmaksızın kiralanmamış,

2. Ağırlığı 3500 kg’ı aşmamış olması kaydıyla, poliçede tanımlanan hususi binek araç anlamındadır.

Daimi İkamet Ülkesi

Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır.

Daimi İkametgah

Lehdar’ın Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan evi veya ikametgahı anlamındadır.

Arıza

Aracın hareketsiz kalmasına yol açacak elektrik veya mekanik arıza anlamındadır.

Kaza

Karayolu trafik kazası veya hasarı, yangın veya hırsızlık sonucu tahribat anlamındadır.

Kapsam

Daimi ikametgah dışında bir gezi sırasında meydana gelen, öngörülemeyen bir olay sonucunda, olayın coğrafi sınırların dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Assist Line, Lehdar’a, bu poliçenin 1’nci ile 2’nci bölümleri arasında “ Teminatlar “ adı altında belirtilen yadımları derhal sağlayacaktır.

BÖLÜM 1 : ARAÇ TEMİNATLARI

1) Aracın çekilmesi veya kurtarılması.

Aracın arızalanması veya kaza durumunda yürüyememesi ya da kaza neticesinde trafikte seyrine engel teşkil edecek tehlike arz etmesi halinde Assist Line aracın en yakın yetkili servise veya tamirciye naklini temin edecektir.

Ödenecek azami tutar:

Aracın çekilmesi 700 TL

Aracın kurtarılması 1.350 TL

Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.

2) Aracın arızalanması veya kazası nedeniyle ikamet ve seyahat

Aracın arızalanması veya kaza durumunda Asist Line tarafından çekilmiş araçlara yine Assist Line tarafından aşağıdaki seçeneklerden sigortalı için uygun olan hizmetlerden birini sağlayacak ve bununla ilgili masrafları karşılayacaktır.

Eğer sigortalı araç aynı gün içinde tamir edilemez ve olay sigortalının daimi ikametgah ilinin dışında olmuşsa, azami 3 geceye kadar 3 * otel masrafları,

Eğer tamir süresi arızalanmayı veya kazayı izleyen 48 saati aşarsa, Assist Line, Lehdarlar’ın Daimi İkametgah’a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Lehdarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masrafları,

Olay yerinden ikametgaha dönüşlerde 500 km’ye kadar mesafelerde otobüs bileti, 500 km’yi aşan mesafelerde uçak bileti sağlanır.

Lehdarların sayısı ikiden fazla ise ve araç arızalanmayı veya kazayı izleyen 48 saatten daha uzun süre tamir edilmemiş ise lehdarlar seyahate devam etmek için benzer bir araç kiralamak isteyebilir. Bu durumda kendilerine azami 48 saat süre için ekonomik sınıf kiralık bir araç sağlanacaktır.

Aracın temin edildiği ilden uzak bir yerde geri teslim edilmesi söz konusu olduğunda, oluşacak drop ücreti sigortalının önceden onayı neticesinde aracı temin eden firmaya sigortalı tarafından ödenecektir.

3) Onarılan ya da bulunan Aracın nakli veya ikametine geri gönderilmesi ile emanet ve muhafazası.

Eğer arızalanmadan veya kazadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse, veya aracın çalınması durumunda, Araç, Lehdar’ın hırsızlığın meydana geldiği yeri terk etmesinden sonra bulunursa, Assist Line aşağıdaki masrafları ödeyecektir:

a) Aracın daimi ikametgaha götürmek için Lehdarın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin yaptığı seyahat masrafları.

(Olay yerinden ikametgaha dönüşlerde 500 km’ye kadar mesafelerde otobüs bileti, 500 km’yi aşan mesafelerde uçak bileti sağlanır.)

b) Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın azami 1000 TL’ye kadar emanet ve muhafaza masrafı.

Aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Assist Line, 3 ncü madde çerçevesindeki herhangi bir masrafı ödemeyecektir.

4) Profesyonel sürücü hizmeti.

Sürücünün aracı kullanmayı imkansız kılan hastalığı, kaza geçirmesi ya da vefatı halinde, sürücünün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, Assist Line, aracı kullanarak araçta bulunanları Daimi İkametgah’a veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir. Alkollü sürücüye profesyonel sürücü tahsis edilmez.

5) Benzin bitmesi durumunda çekme veya benzin ulaştırma hizmeti

Aracın benzininin bitmesi durumunda en yakın benzin istasyonuna yıllık azami 2 kere kadar limitsiz çekilmesi sağlanacaktır.

6) Araca çilingir hizmeti

Aracın herhangi bir nedenle kilitlerinde olabilecek problemlerden dolayı araca girilmesi mümkün olmadığında en uygun hizmet birimi olay yerine gönderilip, ulaşım ve işçilik masrafları karşılanacaktır. Ancak araçta kilit ve kapı ile ilgili değişen tüm malzeme bedeli sigortalıya aittir.

Ancak hizmet birimi ile yapılan konferans görüşmesi neticesinde aracın bulunduğu yerde aracın spesifik özellikleri gereği hizmet verilmesi mümkün olmadığının tespit edilmesi halinde araç en yakın yetkili servise çekilir. Yetkili servis masrafları sigortalının sorumluluğundadır.

7) Lastik değişimi hizmeti

Herhangi bir neden ile sigortalı aracın lastiği patladığında veya zarar gördüğü durumlarda lastiğin değiştirilmesi maksadıyla en uygun hizmet birimi senede 2 kere olmak üzere limitsiz olarak olay yerine yönlendirilecektir. Bu teminatın sağlanabilmesi için araçta (stepne, kriko, bijon anahtarı vb) lastik değişim ekipmanları bulunması zorunludur.

8) Yedek Parça Temini

Şirket, sigortalı aracın hareketini sağlayacak her türlü yedek parçanın, aracın tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda yedek parçanın bulunmasını ve ulaştırılmasını bedeli sigortalıya ait olmak üzere organize eder. Nakliye ücreti 10 kg’a kadar Şirket tarafından ödenir.

Temin edilen yedek parçanın maliyeti ve işçilik bedeli sigortalı tarafından ödenecektir. Ancak yedek parçanın piyasadan temin edilememesi ya da geç temin edilmesi nedeniyle ileri sürülebilecek tazminat talepleri teminata dahil değildir.

9) Acil mesajların iletilmesi

İkamet ilinin dışında, meydana gelen kaza veya arıza sonrası lehdar’ın talebi üzerine Assist Line, acil konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

10) Sigortalının yaralanması durumunda lehdarların nakli

Herhangi bir kaza sonucu araçta bulunan sigortalının yaralanması durumunda ve araçta bulunan diğer lehdarların aracı kullanamaması halinde lehdarların ikamete dönüş veya seyahate devamı Assist Line tarafından sağlanır.

11) Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

Sigortalının seyahati esnasında 1.dereceden bir aile mensubunun ölmesi durumunda, eğer var ise araçtaki diğer lehdarların seyahate devam masrafları veya yakınının sigortalının seyahate başlangıç noktasından başka bir ilde vefat etmesi halinde, sigortalı haricindeki araçtaki diğer lehdarların ikamete geri dönüş masrafları Assist Line tarafından karşılanır.

12) Kaza sonucu vefat eden sigortalının ve lehdarların nakli

a) Kaza sonucu vefat eden sigortalı veya lehdarın daimi ikametgahına nakli ve kaza esnasında araçta bulunan diğer lehdarların nakli Assist Line tarafından limitsiz olarak kadar karşılanacaktır.

b) Eğer lehdarlardan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 yaş veya daha küçük) ise Assist Line, daimi ikametgaha seyahat süresince bir refakatçi temin edecektir.

13) Evde meydana gelen hasar nedeniyle araçtaki lehdarlardan birinin ikamete geri dönüş seyahati

Evde meydana gelen hasar nedeniyle (ilgili makamlardan belgelemek koşuluyla) eğer gerekiyorsa araçtaki lehdarlardan birinin geri dönüş seyahati veya sigortalının araçla birlikte ikamete dönmesi halinde eşlik edenlerin seyahate devamının sağlanması ve masrafları Assist Line tarafından karşılanır.

14) Bilgi hattı (yol durumu, hava durumu, indirimli servisler vb)

Assist Line sigortalının talebi üzerine hava durumu, yol durumu, indirimli servisler ve benzeri konularda sigortalıya bilgi verir.

BÖLÜM 2 : YOL ACİL TIBBI YARDIM

2.1 ACİL TIBBİ DANIŞMA

Acil olan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak sigortalının karşılaştığı sağlık problemi konusunda danışma hizmeti Assist Line acil doktoru tarafından verilir. Acil olmayan konularda ise, diş hekimi, hastane, teşhis merkezi, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur fakat tanı konmaz, ilaç önerilmez.

2.2 TIBBİ NAKİL (Kara/Hava Ambulansı/ Sedyeli Uçuş/Tıbbi Refakatli)

Assist Line araç içindeki kaza sonucunda yaralanmış kişilerin en yakın uygun donanımlı hastaneye veya tam teşekküllü sağlık kurumuna naklini sağlayacaktır.

Gerektiğinde, Sigortalı, eğer gerekiyorsa, gözetim altında herhangi bir araçla (hava ambulansı, tarifeli uçuş ve kara ambulansı dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) bedensel zarar veya hastalığa özel daha uygun ekipmanlı bir hastaneye nakledilir veya tıbbi durumu olanak veriyorsa, Türkiyedeki ikametine veya ikameti yakınındaki uygun hastaneye veya sağlık merkezine, gereken gözetim altında, havaalanlarına ve havaalanlarından kara ambulansıyla transferler dahil olmak üzere, tarifeli bir havayolu ile doğrudan nakil sağlanır.

Assist Line tıbbi ekibi ve tedavi eden hekim, sigortalının sağlık durumunun, sıradan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını veya başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını ve tıbbi nakil aracını belirleyeceklerdir.

2.3 REFAKATÇİ YAKININ ZİYARET VE KONAKLAMASI

Assist Line; Lehdar’ın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, sigortalının belirleyeceği bir yakınının refakatini organize eder ve gidiş dönüş biletini temin eder. Refakatçinin hastanın yanında veya Assist Line tarafından belirlenen azami 4 yıldızlı bir otelde (oda/kahvaltı) kalışını (ekstralar Sigortalıya aittir) azami arka arkaya 4 gece olmak üzere organize edecek ve ödeyecektir.

Kaza yapılan bölgede 4 yıldızlı otel yok veya otelde yer müsait değil ise, 3 yıldızlı bir otel temin edilecektir. Konaklanacak otel Assist Line tarafından belirlenir.

2.4 YARALANMA VEYA HASTALANMA DURUMUNDA DAİMİ İKAMETGAHA GERİ DÖNÜŞ SEYAHATİ

Sigortalının hastalığı veya yaralanması durumunda, Assist Line’ın doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun bir tıbbi merkeze veya bir hastaneden diğerine veya daimi ikametgaha nakil için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder.

Doktor onaylı tıbbi rapor vermeden hastaneden hastaneye nakil yapılmayacaktır. Verilecek olan hizmet ilk yardım değil, ikincil yardımdır.

2.5 YARALANMA NEDENİYLE YURTDIŞINDA TIBBİ TEDAVİ TEMİNATI

Sigortalı aracın yurtdışında kaza geçirmesi ve bu kaza neticesinde araç içinde bulunan lehdarın tedavi masrafları, mevcut seyahat sağlık poliçelerinin kullanılmasının ardından varsa geriye kalan masrafları 57.000 TL limite kadar Assist Line tarafından ödenir.

Bu masrafların ödenmesi için gerekli tüm raporların ve gerekli evrakların sigortalı tarafından sağlanması gerekmektedir. Tedavi masraflarının ödenmesine ilişkin karar, Assist Line Tıbbi ekibinin onayı ile verilecektir.

2.6 YARALANMA NEDENİYLE YURTDIŞINDA KONAKLAMA SÜRESİNİN UZATILMASI

Sigortalı aracın kaza yapması neticesinde yaralanmalarda konaklama süresinin uzatılması gerektiğinde, lehdarın konaklama masrafları 5 gün ve azami 4* bir otelde olmak üzere Assist Line tarafından karşılanır.

Bu teminattan faydalanmak için, sigortalının kaza raporu ve yaralanmaya dair hastane raporunu Assist Line’a iletmesi gerekmektedir.

2.7 GEREKLİ İLAÇLARIN SEVKİ

Seyahat esnasında (tıbbi gerekliliği Assist Line tıbbi ekibi tarafından onaylanan), eşdeğeri bulunamayan reçete edilmiş ilaçlar temin edilir, masrafı Sigortalı tarafından karşılanır. Nakliye ücreti 1 kg’a kadar Assist Line tarafından ödenir.

2.8 TEDAVİ SONRASI İKAMETGAHA GERİ DÖNÜŞÜN SAĞLANMASI

Assist Line, kazadan doğan tedavisinin bitiminde Sigortalının Türkiye’deki daimi ikametgahına naklini sağlayacak ve ilgili giderleri karşılayacaktır.

Assist Line’ın tıbbi ekibi ve tedavi eden hekim, sigortalının sağlık durumunun, sıradan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını belirleyecektir.

2.9 ACİL MESAJLARIN İLETİLMESİ

Sigortalının isteği dahilinde Assist Line acil mesajları yakınlarına, işyerine ve arkadaşlarına karşılıklı olarak iletilmesini sağlar.

2.10 CENAZENİN TIBBİ ŞARTLARA UYGUN NAKLEDİLMESİ

Sigortalının aracı ile yapılan kaza sonucu vefatı durumunda Assist Line, cenazenin ikamet yerine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve şehirlerarası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabutun ve kalan eşyaların Türkiye sınırları içersindeki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin işlemleri Assist Line’ın sorumluluğunda değildir.

2.11 Yol Acil Tıbbi Yardım İstisnaları

- Sigortalının alkollü olması

- Arıza veya kaza harici hallerde sigortalı dışındaki kişiler için olası tıbbi yardım talepleri

- Intihar teşebbüsü sonucu tıbbi yardım

Bölüm 3: EK HİZMETLER

HUKUKİ DANIŞMA

Sigortalının Assistline Acil Yardım Hattını araması ve hukuki işlemler hakkında bilgi alması maksadıyla talepte bulunması halinde, Asistline; uzman avukat ile sigortalı arasında konferans görüştürme yapacak ve gerekli bilgilendirmeye aracı olacaktır.

Bu hizmet yalnızca “danışma” ve “bilgilendirme” amaçlıdır. Gerçek delil, belge v.b. ile birlikte bir analiz yapılmadığından, varsa karşı tarafın iddiaları incelenmediğinden, sunulan hizmet kesin bir karar ve yol göstermez; yalnızca sigortalının anlattıkları karşısında bir “yorum” niteliğindedir. Ayrıca bu hizmet hiçbir şekilde müdahil olmayı veya dava sürecine katılmayı içermez.

KOŞULLAR

1. Herhangi bir talep dahilinde şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden sigortalının veya lehdarın hakları bu poliçenin koşullarına bağlıdır,

2. Sigortalanan aracın bu poliçe kapsamındaki talebi için lehdar;

a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır,

b) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için şirkete en kısa zamanda telefon edecektir,

c) Şirkete gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir,

d) Şirket adına hiç bir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabülünde bulunmayacaktır.

3. Sigortalının aynı anda bir başka şirketten asistans teminatı almış olduğunun tespiti durumunda hizmet maliyeti teminatlar ve limitler çerçevesinde paylaşılacaktır.

4. Hizmet, asistans talebi ile ilgili aramanın gerçekleşmesi ile başlar. Herhangi bir şekilde Assist Line’ı aramadan veya onay almadan kendi imkanları ile sigortalının ödediği hizmet bedelleri yılda 20 adedi geçmemek üzere Assist Line hizmet limitleri dahilinde ödenir. 20 adedi geçenler Assist Line’ın sorumluluğunda değildir.

GENEL İSTİSNALAR

1- Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlarda meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:

a) Bu poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,

b) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,

c) Grev lokavt kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar (terörist eylemlerden maksat terörle mücadele kanununda tanımlanan terörist eylemlerdir),

d) Silahlı kuvvetler, güvenlik kuvvetleri veya örgütlerin harekatı,

e) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,

f) Araç sürücüsünün; ilaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,

g) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,

h) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması

i) Kart sahibi taşınan yolcu , hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,

j) Araçta taşınan yakıt, madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,

k) Bir lehdarın aşağıdakilere katılması halinde olayın gerçekleşmesi:

(i) Yarış, ralli veya benzeri denemeler,

(ii) Sportif faaliyetler,

(iii) Suç hareketleri,

(iv) Bahisler,

l) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,

m) Daha önceden mevcut olan herhangi bir tıbbi durum, intahar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalığı, hamilelik veya doğum yapma,

n) Protez gözlük, kontakt lens, işitme cihazları veya suni organlar.

1) Mekanik bir arıza veya kaza olmaksızın yol ve iklim şartlarının hareketi engellediği durumlar, kar, tipi, buzlanma vb.

2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır;

a) Aracın her türlü tamiri,

b) Assist Line yetki vermeden, lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları.

TÜRKİYE SİGORTA İkame Araç Asistans

TÜRKİYE SİGORTA İKAME ARAÇ

Teminat Tanımı:

Poliçe geçerlilik süresince gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalı araçta meydana gelen, kasko poliçesi kapsamındaki hasarlar için ve aşağıdaki koşullarda ikame kiralık araç verilir. Aynı yardım olayı için, seyahate devam amacıyla kiralık araç ve ikame kiralık araç maddelerindeki hizmetlerden biri verilecektir.

İŞLEYİŞ

1. Sigortalı Asist Line’ ın ilgili telefonundan kazayı ve Kiralık Araç Talebini Asist Line’ a bildirecek, kaza raporunu Asist Line’ a gönderecektir.

2. Asist Line, servis ve eksper ile görüşerek kazalı aracın durumu ve tamir süresi ile ilgili bilgileri alacaktır. Ekspertiz görevinin aynı gün içerisinde yapılamaması durumunda, sigortalının mağdur olmaması maksadıyla sigortalıya 1 gün opsiyonlu olmak üzere hizmet verilecek, eksperin aracı görmesini müteakip ise belirlenecek tamirat gün sayısına, verilmiş olan opsiyonlu 1 gün mahsup edilecektir.

3. Koşullara uygun kiralık araç taleplerinde Asist Line sigortalıya kiralık aracı kullanabileceği süreyi bildirecek ve en geç 24 saat içerisinde sigortalının bir kiralık araç teslim almasını sağlayacaktır.

4. Asist Line, ilgili aracın teminat kapsamındaki süre boyunca KDV dâhil kirası ile aynı süre için kasko, trafik sigorta bedellerini karşılayacaktır. Aracın bunun dışında kalan benzin, otoyol vb. giderleri sigortalı tarafından karşılanacaktır.

5. Aracın teslim alınan yer dışında teslim edilmesi durumunda doğabilecek drop charge ücreti sigortalı tarafından karşılanacaktır.

6. Süreyi aşan hallerde, aşılan süre 1-24 saat arasında ise 1 günlük kira bedeli ve sair giderlerini, daha uzun süre aşılan durumlarda ise ilgili sürelere karşılık gelen kira bedeli ve sair giderlerini sigortalı ödeyecektir.

7. Asist Line süreyi aşan ya da kapsam dışı olan kiralık araç taleplerinde organizasyon hizmeti verebilir; süreyi aşma durumunda tüm bedel, kapsam dışı kiralık araç talebinde aradaki fark sigortalı tarafından ödenecektir. Ancak araç temininin zor olduğu yada bir başka sigortalının talebini karşılamak amacıyla araca Asist Line’ ın ihtiyacı olduğu durumlarda Asist Line süre aşım talebini reddedebilir. Bu konuda sigortalının itiraz hakkı yoktur ve iade etmek zorundadır. Böyle bir durumdan kaynaklanan sorunlarda Asist Line sorumlu tutulamaz.

8. Kazalı Aracın mini hasar onarım hariç oluşmuş her hangi bir hasarında yürür aksamında sorun olmasa dahi, serviste yapımı 24 saati aşan durumlarda ve eksperin onayıyla belirlenecek tamirat gün sayısı kadar (parça bekleme hariç) kiralık araç hizmeti olay başına 7 gün ve poliçe süresi içerisinde iki kez olmak üzere verilecektir.

9. Verilecek kiralık aracın Asist Line tarafından belirlenmesi şartıyla, aşağıdaki tablodaki sınıflarla sınırlı olmak üzere sigortalının araç sınıfına en yakın araç temin edilecektir. (Ticari poliçesi olan ve fakat 4+1 hususi kullanımlı olarak kesilmiş poliçelerde A ve B sınıfı araç temin edilir.)

ARAÇ GURUBU MUHTEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER ÖRNEK ARAÇ TİPLERİ
A-B Binek tipi, 4-5 kapı, AC , AB, ABS , motor hacmi 1200 – 1500 cc arası Hyundai: Accent, Getz, Fiat: Palio, Albea, Renault: Clio
C Binek tipi, 4-5 kapı, AC, AB, ABS, motor hacmi 1300 - 1700 cc arası Ford: Focus, Renault: Megane, Fiat: Linea, Toyota: Corolla, Honda: Civic

- İşbu hizmet tüm Türkiye’ de verilecektir.

İSTİSNALAR

1. Aracın uzun mesafeye çekilmesi, yedek parça ya da eksper beklenmesi, tamir servisinin tamire geç başlayacak olması, gibi tamirle ilgili olmayan ancak tamirin gecikmesine neden olabilecek kayıp süreler “teminat süresi” dışındadır ve tamir süresi olarak değerlendirilemez.

2. Araç teslimi, aracın verileceği illerde Assist Line’ ın göstereceği mahalde yapılır.

3. Sigortalının Assist Line’ a başvurmadan yapmış olduğu kiralık araç giderleri kapsam dışıdır.

4. Araç çalınmaları kapsam dışıdır.

TÜRKİYE SİGORTA İşyeri Paket Asistans

TÜRKİYE SİGORTA İŞYERİ YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR

Teminatlar ve Limitler

a. İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ

Tesisat İşleri 600TL/Yılda 3 de
Elektrik İşleri 600TL/Yılda 3 de
Cam İşleri 600TL/Yılda 3 de
Anahtar İşleri 600TL/Yılda 3 de
Acil Ambulans Sınırsız/ 3 kere

b. EK HİZMETLER

Hukuki Danışma Sınırsız
Güvenlik Şirketi Temini Sınırsız(Max 2 gün)

c.PROFESYONEL İŞYERİ HİZMETLERİ ORGANİZASYONU

d.BİLGİ HATTI

 • BİLGİSAYAR- ELEKTRİK-ELEKTRONİK
 • TAŞIMACILIK
 • MOBİLYA VE EV EŞYALARI
 • FİNANS
 • OTOMOTİV
 • TEMİZLİK
 • İNŞAAT
 • SAĞLIK
 • TEKSTİL
 • TURİZM
 • ÇOCUK
 • ALIŞVERİŞ
 • EĞİTİM
 • GÜNDELİK YAŞAM
 • MEDYA
 • KÜLTÜR VE SANAT
 • KURUMLAR
 • GÖSTERİMDEKİ OYUN VE FİLMLER

TEMİNAT AÇIKLAMALARI

1.KAPSAM

Sigortalı işyeri poliçesi aldığında veya yenilediğinde sigorta şirketi poliçe bitim tarihine kadar işyerini korumak amacı ile aşağıda belirtilen acil işyeri hizmetlerini ASSIST LINE vasıtasıyla sigortalılarına sağlayacaktır.

Assist Line; aşağıda tanımlanan bu açıklamalar, şartlar, istisnalar ve ekonomik limitler çerçevesinde ev acil yardım hizmetlerini yerine getirecektir.

Assist Line; poliçenin yürürlükte olduğu bir yıl içinde her bir olay sınırlaması olmaksızın, her bir olay için 120 TL sınırına çağırma (işçi ulaşım masrafı), acil tamir malzemesi ve işçilik masraflarını karşılayacaktır.

Sigorta poliçesi teminatı kapsamına giren bir nedenden dolayı hasar meydana geldiğinde TÜRKİYE SİGORTA A.Ş onayıyla Asist Line tarafından ödeme yapılır ve limit üstü rakam TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.’ye faturalanır.

1.1 TESİSAT

1.1.1

Müşteriye ait işyeri içindeki tesisat; direkt işyerine ait su vanasından başlayıp musluklara kadar olan kısmı kapsar (her türlü armatür kapsam dışıdır).

İşyerinin iç sıhhi sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma olması durumunda Asist Line, işyerini daha ileri zarara karşı korumak için gerekli acil tamiri yerine getirecek ve bir teknik birimi gönderecektir.

1.1.2

Assist Line poliçenin yürürlükte olduğu bir yıl içinde her bir olay için 450 TL sınırına kadar çağırma (işçi ulaşım madrafı), acil tamir malzemesi ve işçilik masraflarını karşılayacaktır.

Teknik servis elemanı tahmini masrafını ilk önce sigortalıya, ikinci olarak ise telefonla Assist Line’a bildirilecektir.

Tamir masrafının 450 TL’ ye kadar olduğu durumlarda Assist Line yetkilisi tarafından onay verilerek hizmet gerçekleştirilecektir.Teminat limiti olan 450 TL’ in üstünde tutulacak olan hizmetler için aradaki fark, sigortalı tarafından teknik servis elemanına ödenecektir.

1.1.3 İstisnalar

a) İşyeri içinde sıhhı tesisat, sabit su, kalorifer, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın değişimi ve tamiri,

b) İşyerinin içerisindeki her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri (tesisat ve diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olsa bile),

c) Su borularına bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları ve sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri,

d) Ortak kullanıma ait ve işyeri dışındaki kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması.

1.2 ELEKTRİK

1.2.1

Sigortalıya ait işyeri içindeki elektrik tesisatı, işyerine ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik anahtarına kadarki kısmı kapsar (lamba, elektrikli cihazlar, vb hariç).İşyerinde meydana gelen kısa devrenin; işyerinin dışında bulunan ve işyerine ait olan sayacı, kofrayı, sigortayı ve tesisatı etkilemesi durumunda, teminata dahildir. Tesisatın eskime ve aşınmadan dolayı yenilenmesi ile ilgili giderler teminat dışıdır.

Sigortalıya ait işyerinin içerisinde, işyerinin içinden kaynaklanan elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde Assist Line tesisatı çalışır hale getirmek için gerekli acil tamir önlemini yapacak teknik servis birimini gönderecektir.

1.2.2

Assist Line acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır. Assist Line’ın herbir olayı için sorumlulukları bu teklifin 1.1.2. bendinde belirtilmiştir.

1.2.3 İstisnalar

a) Lamba, ampul, florasan, duy gibi elektrik devre elemanlarının tamiri,

b) Elektrikle çalışan ev eşyaları, ısıtıcılar ve/veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri teminat dışıdır.

c) Tesisatın eskime ve aşınmadan dolayı yenilenmesi ile ilgili talepler teminat dışıdır.

1.3 ANAHTAR

1.3.1

Herhangi kazai bir sebep veya hırsızlık sonucu kilitlerdeki hasara, anahtarların çalınmasına veya kaybedilmesine bağlı olarak, işyerinin emniyetsiz bir halde olması veya işyerine girilememesi durumunda Assist Line, işyerini daha ileri hasar veya zarara karşı korumak amacıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir teknik servis birimi gönderecektir.

1.3.2

Assist Line acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır. Assist Line’ın her bir olaya için sorumlulukları bu teklifin 1.1.2.bendinde belirtilmiştir.

1.3.3

Yukarıda 1.3.1.’de bahsedilen olaylardan dolayı işyerine girmek mümkün olmadığından Asist Line, içeriden dışarıya çıkması mümkün olmayan şahısların kurtarılması ile ilgili masrafları da karşılayacaktır.

1.4 CAM İŞLERİ

1.4.1

İşyerinin dış cephesinde bulunan camların hasar görmesi (kırılma veya çatlama) durumunda Assist Line, hasar gören parçayı eski haline getirerek daha ileri hasar ve zarara karşı meskeni korumak maksadıyla, gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir teknik servis birimi gönderecektir.

1.4.2

Assist Line acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır. Assist Line herbir olay için sorumlulukları bu teklifin 1.1.2.bendinde belirtilmiştir.

1.5 ACİL TIBBİ YARDIM HİZMETLERİ

1.5.1 ACİL TIBBİ DANIŞMA

İşyerinde meydana gelen acil sağlık durumlarında; Asist Line’ın doktoru ile sigortalı konferans görüşme yaptırılarak gerekli tıbbi danışma hizmeti verilmekte, gerekirse ambulans gönderilmesi önerilmekte ve acil müdahale yapılmaktadır.

1.5.2 DOKTOR VEYA AMBULANS GÖNDERİLMESİ

İşyerinde meydana gelen herhangi bir su basması yangın ve patlama sonucu lehdarın yaralanma durumlarında, veya lehdarın işyerinin içinde oluşan rahatsızlanmaları / acil sağlık sorunlarında şirket doktorunun kararıyla işyerine gidecek ambulans veya doktor ücreti sene içinde 3 defaya mahsus olmak üzere Assistline tarafından karşılanacaktır.

2.EK HİZMETLER

2.1 HUKUKİ DANIŞMA

Sigortalının Assistline Acil Yardım Hattını araması ve hukuki işlemler hakkında bilgi alması maksadıyla talepte bulunması halinde, Asistline; uzman avukat ile sigortalı arasında konferans görüştürme yapacak ve gerekli bilgilendirmeye aracı olacaktır.

Bu hizmet yalnızca “danışma” ve “bilgilendirme” amaçlıdır. Gerçek delil, belge v.b. ile birlikte bir analiz yapılmadığından, varsa karşı tarafın iddiaları incelenmediğinden, sunulan hizmet kesin bir karar ve yol göstermez; yalnızca sigortalının anlattıkları karşısında bir “yorum” niteliğindedir. Ayrıca bu hizmet hiçbir şekilde müdahil olmayı veya dava sürecine katılmayı içermez.

2.2 GÜVENLİK ŞİRKETİ TEMİNİ

Poliçe ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda sigortalının talebi ve Asist Line’ın onayı ile, işyerinin koruma ve gözetim altına alma hizmeti, en fazla 2 gün için teminat kapsamındadır.

3.ACİLİYET TERİMİ

“Aciliyet” terimi; hasarın derhal tamir ihtiyacına ve aşağıda belirtilen standartlara bağlıdır.

 

3.1 Tesisat

İşyerine ait sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, ortak kullanım ve işyerinin dışındaki kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı ve kırılmadan dolayı meydana gelen hasarlar,

3.2 Elektrik

Hasarın merkezinin işyerinin içinde bulunduğu sürece, elektrik tesisatının herhangi bir yerindeki elektrik kesintisi,

3.3 Anahtar

Başka bir giriş yolunun olmaması durumunda ve sigortalının binaya girişini engelleyen her türlü risk,

3.4 Cam İşleri

Her türlü üçüncü taraf saldırgan hareketleri veya çevre kazalarına karşı işyerinin korunmasının tehlikeye düştüğü hallerde, camların veya pencere sistemine ait her türlü dış yüzey camların kırılması.

4.GENEL İSTİSNALAR

1- Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlarda meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:

a. Bu poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,

b. Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,

c. Grev lokavt kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar (terörist eylemlerden maksat terörle mücadele kanununda tanımlanan terörist eylemlerdir),

d. Silahlı kuvvetler, güvenlik kuvvetleri veya örgütlerin harekatı,

e. Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,

f. Araç sürücüsünün; ilaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,

- İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,

- Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması,

- Kart sahibi taşınan yolcu , hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,

g. Araçta taşınan yakıt, madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,

h. Bir lehdarın aşağıdakilere katılması halinde olayın gerçekleşmesi:

(i) Yarış, ralli veya benzeri denemeler,

(ii) Sportif faaliyetler,

(iii) Suç hareketleri,

(iv) Bahisler,

i. Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,

j. Daha önceden mevcut olan herhangi bir tıbbi durum, intahar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalığı, hamilelik veya doğum yapma,

k. Protez gözlük, kontakt lens, işitme cihazları veya suni organlar.

1) Mekanik bir arıza veya kaza olmaksızın yol ve iklim şartlarının hareketi engellediği durumlar, kar, tipi, buzlanma vb.

2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır;

a) Aracın her türlü tamiri,

b) Assist Line yetki vermeden, lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları.

Asist Line, TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.’nin hasarı reddettiği veya kabul ettiği durumlarda TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.’ye paralel davranacaktır.

5. HİZMETLERİN DÜZENLENMESİ

Sağlanacak hizmetler sadece Assist Line tarafından bizzat görevlendirilen şirketler, hizmet birimleri veya profesyoneller tarafından yerine getirilmek zorundadır. Aksi takdirde sigortalı oluşan masrafları ödeyecektir.

Sağlanan acil hizmetler, Assist Line tarafından yönlendirilecek hizmet noktaları veya profesyonel şirketler tarafından yerine getirilecektir.

Asist Line; kontrolü dışında gelişecek her türlü halin veya hizmet birimlerinin kontrolleri dışındaki olağanüstü, öngörülemeyen durumların sonucunda hizmet sağlayamayacaktır.

Bu durumlarda oluşan harcamalar, Assist Line her onaylaması kaydıyla, hizmet talep eden sigortalı tarafından ödenecektir.

Böyle bir durumda Assist Line her bir olay için madde 1’de belirtilen azami tutara kadar olan harcamaları sigortalıya ödeyecektir.

6.EK HİZMETLER

Acil hizmetlerin düzenlenmesi ile ilgili olmayan her türlü durum için Assist Line, sigortalının talebi üzerine, aşağıda belirtilen konularda takribi (tahmini) hizmet verebilecek teknik servis birimlerini gönderip bilgi sağlayacaktır.

 • Tesisat işleri
 • Elektrik işleri
 • Cam işleri
 • Anahtar işleri
 • Cam işlerive PVC doğrama
 • Duvarcı
 • Boyacı
 • Marangoz
 • TV Anten ve uydu sistem montajları
 • Halı dekorasyonu ve halı yıkama firmaları
 • İlaçlama şirketleri
 • Temizlik şirketleri
 • Beyaz ve kahverengi eşya servis ve bayii telefonları
 • Nakliye şirketleri
 • Güvenlik şirketleri
 • Çelik kapı
 • Klima ve havalandırma
 • Jeneratör
 • Güneş enerjisi
 • Kargo firmaları
 • Kurye firmaları
 • İzolasyon firmaları
 • Alüminyum ve metal doğrama
 • Kalorifer ve doğalgaz sistemleri
 • Bu liste yeni hizmetlere açıktır, bu yüzden bu listede yer almayan diğer faaliyetler hakkında bilgi verilebilir.

7- İŞYERİ.

İşyeri terimi, sigortalının sigorta teminatı altına aldırdığı, geçici veya daimi olarak ikamet ettiği binadaki işyerini içerir..Söz konusu adres, poliçedeki sigortalı binanın içindeki işyeri adresidir..

8.YÖNTEM.

Bütün acil hizmetleri 365 gün/24 saat telefonla Assist Line’dan istenecektir.Assist Line acil ve bağlantı hizmetleri için derhal çözüm sağlayacaktır. Eğitilmiş operatör, sigortalıya talebinin ayrıntılarının tam isim, adres, poliçe ve telefon numarası gibi bazı bilgiler soracaktır (bu bilgiler gizli tutulacaktır).

Sigortalının, Assist Line’ dan istediği hizmet ve bunun takibini bilgisayara kaydetme yetkisini verdiği telefon konuşmaları, talebin tebliği (ihbarı) olarak kabul edilecektir.

TÜRKİYE SİGORTA Konut Poliçesi Asistans
A-ACİL KONUT YARDIM HİZMETLERİ
Tesisat işleri 600Tl/Yılda 3
Elektrik işleri 600Tl/Yılda 3
Cam işleri 600Tl/Yılda 3
Anahtar işleri 600Tl/Yılda 3
Konutta kalan kişinin kurtarılması Sınırsız
Güvenlik hizmeti 2 gece /Limitsiz
Konutun kullanılmayışı nedeniyle konaklama 2 gece 3* Otel
Sigortalının faturalarının ödenmesi avans para 3 Ay/Sigortalı Ödemeli /360TL
Eve öğretmen gönderilmesi 5 Gün/Günde 4 saat/60TL
Bilgi Hattı (Profesyonel ev yardım organizasyonu)
Kalorifer ve doğalgaz sistemleri Beyaz ve kahverengi esya servis ve bayi telefonları
Tesisat işleri Nakliye şirketleri
Anahtar işleri Güvenlik şirketleri
Cam ve PVC doğrama Çelik kapı
Duvarcı Klima ve havalandırma
Boyacı Jeneratör
Marangoz Güneş Enerjisi
TV Anten ve uydu istem montajı Kargo firmaları
Halı dekorasyonu Kurye firmaları
İlaçlama şirketleri İzolasyon firmaları
Temizlik şirketleri Asansör firmaları ve diğerleri
B-KONUTA ACIL TIBBİ YARDIM HİZMETLERİ
Acil tıbbi danışma Sınırsız
Tıbbi nakil(Konuta ambulans gönderilmesi) Sınırsız/3 kere
Konuta doktor gönderilmesi Sınırsız/3 kere
Konuta uzman tıbbi ekip/ekipman -komuta hemşire gönderilme 145/3 kere
Komuta solunum terapisti gönderilmesi 145/3 kere
Konuta refakatçi gönderilmesi organizasyonu Sınırsız
Cenaze işlemleri Sınırsız
Sigortalının reşit olmayan çocuklarına ani hastalık veya kaza durumunda yardım 145/3 kere
Acil ilaç temini organizasyonu Sınırsız
C-EK HİZMETLER
Hukuki danışma Sınırsız

D- TANIMLAR

E- YÖNTEM

1. ACILIYET TERIMI

“Aciliyet“ terimi, hasarin derhal tamir ihtiyaç oranina ve asagida belirtilen standartlara baglidir.

1.1 Tesisat

Konuta ait sihhi tesisat, kalorifer tesisati, kanalizasyon ve pis su tesisatinda sizinti ve kirilmadan dolayi meydana gelen hasarlar.

1.2 Elektrik

Hasarin merkezi, konutun içinde bulundugu sürece, elektrik tesisatinin herhangi bir yerindeki elektrik kesintisi.

1.3 Anahtar

Baska bir giris yolunun olmamasi durumu ve sigortalinin konuta girisini engelleyen her türlü risk.

1.4 Cam Isleri

Her türlü üçüncü taraf saldirgan hareketleri veya çevre kazalarina karsi konutun korunmasinin tehlikeye düsürdügü hallerde, camlarin veya pencere sistemine ait her türlü dis yüzey camlarin kirilmasi.

2. GENEL ISTISNALAR

Kapsamda bahsedilen özel istisnalarin yaninda, bu poliçe dolayli ve dolaysiz olarak asagida belirtilen hususlarin sonucunda meydana gelen bedensel ve maddi zararlari kapsamaz.

2.1

Sigortali tarafindan kasitli olarak meydana getirilen hasarlar.

2.2

Mücbir sebepler (dogal felaketler), savas, iç savas, silahli çatisma, ayaklanma, isyan, kargasa, grev, toplum ve devlet düzeninin güvenligini etkileyecek her türlü olaydan dolayi meydana gelen hasarlar.

2.3

Hasar mahaline acilen yetismeyi engelleyici her türlü öngörülmeyen durum sonucu hizmet verilememesi,

2.4

Assist Line’nin onayi olmaksizin sigortali tarafindan yapilan harcamalar.

A. ACIL KONUT YARDIM HIZMETLERI TEMINAT AÇIKLAMALARI

1. KAPSAM

Sigortali konut poliçesi aldiginda veya yenilediginde sigorta sirketi poliçe bitim tarihine kadar konutu korumak amaci ile asagida belirtilen acil ev yardim hizmetlerini ASSIST LINE vasitasiyla sigortalilarina saglayacaktir.

Assist Line; asagida tanimlanan bu açiklamalar, sartlar, istisnalar ve ekonomik limitler çerçevesinde ev acil yardim hizmetlerini yerine getirecektir.

Assist Line; poliçenin yürürlükte oldugu bir yil içinde herbir olay için 145 TL sinirina kadar çagirma (isçi ulasim masrafi), malzeme ve isçilik masraflarini karsilayacaktir. Assist Line; tesisat, elektrik, anahtar ve cam isleri için azami 145 TL olmak üzere, bir yilda toplam 3 olaya kadar hizmet verecektir.

1.1 TESISAT

1.1.1

Sigortaliya ait konut içindeki sihhi tesisat, direkt konuta ait su vanasindan baslayip musluklara kadar olan kismi kapsar (her türlü armatür kapsam disidir).

Konutun iç sihhi sabit su tesisati, kalorifer tesisati, kanalizasyon ve pis su tesisatinda sizinti veya kirilma olmasi durumunda Assist Line, konutu daha ileri zarara karsi korumak için gerekli acil tamiri yerine getirecek bir teknik servis birimi gönderecektir.

1.1.2

Assist Line poliçenin yürürlükte oldugu bir yil içinde azami 3 olay olmak kaydiyla her bir olay için 450 TL sinirina kadar çagirma (isçi ulasim masrafi), malzeme ve isçilik masraflarini karsilayacaktir.

Tamir masrafinin 450 TL (limit dahili) kadar oldugu durumlarda Assist Line yetkilisi tarafindan onay verilerek hizmet gerçeklestirilecektir. Teminat limiti olan 450 TL üstünde tutacak olan hizmetler için aradaki fark teknik servis elemanina sigortali tarafindan ödenecektir.

Sigortali tahmini tamir masrafini kabul etmemesi durumunda onarim mümkün oldugu hallerde tamirat limiti sinirina kadar yapilacaktir.

1.1.3 Istisnalar

a) Konut içinde sihhi tesisat, sabit su tesisati, kalorifer tesisati, kanalizasyon ve pis su tesisati disinda her türlü parçanin degisimi ve tamiri,

b) Konutun içerisinde her türlü kaçak, sizinti ve islanmadan dolayi meydana gelen hasarin tamiri (tesisat ve diger donanimlarin hasari veya kirilmasindan kaynaklanmis olsa bile),

c) Su borularina bagli her türlü elektrikli ev esyasi, klima, isiticilar, su isiticilari sihhi malzemenin degisimi veya tamiri,

d) Ortak kullanim ve konut disindaki kanalizasyon veya pis su tesisatlarinin tikanmasi,

e) Binanin tesisatindan ayrildiktan sonra makinelere, cihazlara eklenen siva üzeri tesisat teminat disidir.

1.2 ELEKTRIK

1.2.1

Sigortaliya ait konut içindeki elektrik tesisati, konuta ait elektrik sigortasindan baslayip elektrik anahtarina kadarki kismi kapsar (lamba, elektrikli cihazlar, vb hariç). Konutta meydana gelen kisa devre; konutun disinda ve konuta ait sayaci, ana sigortayi ve konut içindeki siva alti tesisati etkilemesi durumunda teminata dahildir.

Sigortaliya ait konutun içerisinde, konutun içinden kaynaklanan elektrik tesisatinin bozulmasi veya hasar görüp çalisamaz duruma gelmesi halinde Assist Line tesisati çalisir hale getirmek için gerekli acil tamir önlemini yapacak teknik servis birimini gönderecektir.

1.2.2

Assist Line acil tamir için gerekli çagirma (isçi ulasim masrafi), malzeme ve isçilik masraflarini karsilayacaktir. Assist Line’in herbir olayi için sorumluluklari bu teklifin 1.1.2.bendinde belirtilmistir.

1.2.3 Istisnalar

a) Lamba, ampul, florasan, duy gibi elektrik devre elemanlarinin tamiri,

b) Elektrikle çalisan ev esyalari, isiticilar ve/veya her türlü cihazdaki hasarin tamiri teminat disidir.

c) Tesisatin eskime ve asinmadan dolayi yenilenmesi ile ilgili talepler teminat disidir.

1.3 ANAHTAR

1.3.1

Herhangi kazai bir sebep veya hirsizlik sonucu kilitlerdeki hasara, anahtarlarin çalinmasina veya kaybedilmesine bagli olarak, konutun emniyetsiz bir halde olmasi veya konuta girilememesi durumunda Assist Line, konutu daha ileri hasar veya zarara karsi korumak amaciyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir teknik servis birimi gönderecektir.

1.3.2

Assist Line acil tamir için gerekli çagirma (isçi ulasim masrafi), malzeme ve isçilik masraflarini karsilayacaktir. Assist Line’in herbir olay için sorumluluklari bu teklifin 1.1.2.bendinde belirtilmistir.

1.3.3 Istisnalar

Kilit kasasi ve yedek anahtar yapimi sonucu göbek degisimi kapsam disidir.

1.4 DIS CEPHE CAM HASARLARI

1.4.1

Konutun dis cephesinde bulunan camlarin hasar görmesi (kirilma veya çatlama) durumunda Assist Line, hasar gören parçayi eski haline getirerek daha ileri hasar ve zarara karsi meskeni korumak maksadiyla, gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir teknik servis birimi gönderecektir.

1.4.2

Assist Line acil tamir için gerekli çagirma (isçi ulasim masrafi), malzeme ve isçilik masraflarini karsilayacaktir. Assist Line herbir olay için sorumluluklari bu teklifin 1.1.2.bendinde belirtilmistir.

1.4.3 istisnalar

Konuta giris amaciyla kullanilan çerçevesiz cam kapi teminat disidir.

1.5 KONUTTA KALAN KISININ KURTARILMASI

Herhangi kazai bir sebep veya hirsizlik sonucu kilitlerdeki hasara, anahtarin çalinmasi veya kaybedilmesine bagli olarak konuttan çikilamamasi durumunda Assist Line, içeriden disariya çikmasi mümkün olmayan lehdarlarin kurtarilmasi ile ilgili masraflari karsilayacaktir.

1.6 GÜVENLIK HIZMETI

Sigortalinin ikamet ettigi konutta yangin veya su basmasi sonucunda ikamet etmeyi engelleyecek düzeyde hasar meydana gelmesi halinde Assist Line, konutun hirsizlardan korunmasi ve güvenliginin saglanmasi için güvenlik görevlisi veya gece bekçisi temin eder.

1.7 KONUTUN KULLANILAMAMASI NEDENI ILE KONAKLAMA

Sigorta poliçesine bagli olarak su basmasi, hirsizlik veya yangin neticesinde oturulamayacak durumda olan konutun sigortalinin veya lehdarlarinin azami 2 gece olmak üzere 3* (yildizli) bir otelde konaklamasini saglar.

1.8 AVANS PARA

Sigortalinin hirsizlik, yangin, su basmasi, sonucu acil yasam ihtiyaçlari için ihtiyaci olan para Assist Line tarafindan sigortalidan 30 gün içinde geri alinmak kaydiyla 360 TL limitleri dahilinde verilir. 30 gün sonunda sigortalinin borç olarak aldigi parayi geri ödememesi halinde sigorta sirketi müteselsilen sorumludur.

1.9 EVE ÖGRETMEN GÖNDERILMESI

Sigortalinin resit olmayan çocuklarinin hastalik veya kazai sebeplerle okuluna devam edememesi durumunda ASSIST LINE doktorunun da onayi ve ögrenim düzeyine göre uygun brans ögretmenlerinin temini saglanir ve günlük 4 saati asmamak kaydiyla saati 60 TL limitli, 5 gün süre ile ders ücreti masraflari karsilanir.

2. HIZMETLERIN DÜZENLENMESI

Saglanacak hizmetler sadece Assist Line tarafindan bizzat görevlendirilen sirketler, hizmet birimleri veya profesyoneller tarafindan yerine getirilmek zorundadir. Aksi takdirde sigortali olusan masraflari ödeyecektir.

Hizmet, asistans talebi ile aramanin gerçelkesmesi ile baslar. Herhangi bir sekilde Assist Line’i aramadan veya onay almadan kendi imkanlari ile sigortalinin ödedigi hizmet bedelleri ASSIST LINE’in sorumlulugunda degildir.

Onaylanilan durumlarda Assist Line her bir olay için en çok madde 1’de belirtilen azami tutara kadar olan harcamalari sigortaliya geri öder.

3. PROFESYONEL EV HIZMETLERI ORGANIZASYONU (BILGI HATTI)

Acil hizmetlerin düzenlenmesi ile ilgili olmayan her türlü durum için Assist Line, sigortalinin talep etmesi halinde, asagida belirtilen konularda takribi (tahmini) hizmet verebilecek teknik servis birimlerini gönderip bilgi saglayacaktir.

5.1 Tesisat isleri

5.2 Elektrik isleri

5.3 Cam isleri

5.4 Anahtar isleri

5.5 Cam ve PVC dograma

5.6 Duvarci

5.7 Boyaci

5.8 Marangoz

5.9 TV Anten ve uydu sistem montajlari

5.10 Hali dekorasyonu ve hali yikama firmalari

5.11 Ilaçlama sirketleri

5.12 Temizlik sirketleri

5.13 Beyaz ve kahverengi esya servis ve bayii telefonlari

5.14 Nakliye sirketleri

5.15 Güvenlik sirketleri

5.16 Çelik kapi

5.17 Klima ve havalandirma

5.18 Jeneratör

5.19 Günes enerjisi

5.20 Kargo firmalari

5.21 Kurye firmalari

5.22 Izolasyon firmalari

5.23 Asansör firmalari

5.24 Alüminyum ve metal dograma

5.25 Kalorifer ve dogalgaz sistemleri

Bu liste yeni hizmetlere açiktir ve söz konusu listede yer almayan diger faaliyetler hakkinda bilgi verilebilir.

B. KONUTA ACIL TIBBI YARDIM

1. ACIL TIBBI DANISMA

Acil olan her türlü saglik problemi ile ilgili olarak sigortalinin veya birlikte ikamet ettigi yakininin karsilastigi saglik problemi konusunda danisma hizmeti Assist Line acil doktoru tarafindan verilir. Acil olmayan konularda ise, dis hekimi, hastane, teshis merkezi, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaralari bildirilir. Karsilasilan saglik problemi konusunda alinmasi gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur fakat tani konmaz, ilaç önerilmez. Konutta meydana gelen acil saglik durumlarinda Assist Line doktoru ile sigortali konferans görüsmesi yaptirilarak gerekli tibbi danisma hizmeti verilir. Assist Line Acil Doktoru gerekli gördügü takdirde konuta ambulans veya doktor gönderilir.

Acil tibbi danisma sigortali ve lehdarlar için geçerli oldugu kadar konuttaki evcil hayvanlar için de geçerlidir. Konuttaki evcil hayvanlar için;

Tibbi Danisma,

En yakin veteriner telefon ve adresi verilir.

2. TIBBI NAKIL (KONUTA AMBULANS GÖNDERILMESI)

Konutta ikamet eden Sigortalinin veya birlikte ikamet ettigi yakininin, bedeni yaralanma veya ciddi hastaligi durumunda, nakilin ayni il sinirlari içinde olmak kaydi ile sigortalinin konutuna kara ambulansi yollanir. Konuta ambulans gönderimi ancak Assist Line tibbi ekibinin onayi ile mümkündür. Aksi takdirde ve acil olmayan hallerdeki talepler sigortaliya organizasyon hizmeti olarak verilir. Yine Assist Line tibbi ekibinin onayi ile sehirlerarasi tibbi nakil için limit yilda azami 3 kere ve 120 TL’dir. Limit üstü masraflar sigortalidan onay sonrasinda tahsil edilir.

3. KONUTA DOKTOR GÖNDERILMESI

Konutta ikamet eden sigortalinin veya birlikte ikamet ettigi yakininin, bedeni yaralanma veya ciddi hastaligi durumunda, ayni il sinirlari içinden sigortalinin konutuna doktor yollanir. Assist Line tibbi ekibi tarafindan onaylanmayan ve acil durum niteliginde olmayan talepler nedeniyle tahakkuk edilecek olan ücretleri sigortali kendisi ödeyecektir.

KONUTA UZMAN TIBBI EKIP/ EKIPMAN YOLLANMASI

a- Konuta Hemsire Yollanmasi:

Sigortalinin ameliyat sonrasinda veya bakima ihtiyaç duyulan bir hastaligi esnasinda konutta sigortaliya bakacak baska kimse yok ise ve sigortalinin doktorunun ve Assist Line acil yardim tibbi ekibinin onayi ile, 120 TL’lik kismi Assist Line tarafindan karsilanmak suretiyle, konutuna yilda azami 3 defa hemsire yollanir.

b-Solunum Terapisti Yollanmasi:

Sigortalinin konutunda oturan ve daimi ikametgah adresi konut adresi olan solunum hastasi veya astim hastasi var ise; doktor ve Assist Line tibbi ekibi tarafindan onaylanmasi kaydi Assist Line konuta bir solunum terapisti veya hemsire yollanmasini, 145 TL bedeline kadar yilda azami 3 defa karsilar.

c- Yeni Dogum Yapmis Sigortalinin ve Bebeginin:

Saglik ve bakim hizmetleri,

Bebek bakimi ve beslenmesi konusunda egitim,

Yeni dogan sariligi olmasi durumunda fototerapi tedavisi,

verilmesi için, Assist Line yilda 3 defa olmak üzere, bebegin acil saglik ihtiyaçlari ile ilgilenecek uzman kisileri ve tibbi ekipmani sigortalinin konutuna gönderir ve 145 TL bedeline kadar masraflari karsilar.

4. KONUTA REFAKATÇI GÖNDERILMESI

Hastalik ve yaralanma durumunda sigortaliya evde yatacagi süre içerisinde yardimci olabilecek bir yakini yok ise Assist Line doktoru onayi ile aile bireylerinden birinin refakat amaci ile sigortaliya ulasiminin organizasyonunu saglayacaktir.

5. CENAZE ISLEMLERI

Ikamet adresi disinda lehdarlardan birinin vefati halinde cenazenin poliçedeki adrese nakli tibbi sartlara uygun olarak gerçeklrstirilir. Her türlü cenaze töreni ve defin masraflari kapsam disidir.

6. SIGORTALININ RESIT OLMAYAN ÇOCUKLARINA ANI HASTALIK VEYA KAZA DURUMUNDA YARDIM

Sigortalinin geçirmis oldugu hastalik ve ya kaza sonucu resit olmayan çocuklarina bakimini engelleyen bir durum var ise Assist Line tarafindan çocuklarin ihtiyacinin karsilanmasi amaciyla bakici saglar ve 3 kere olmak kaydiyla 145 TL limitindeki bakici masraflarini karsilar.

7. ACIL ILAÇ TEMINI

Assist Line, ilgili doktor tarafindan acil olarak yazilmis ve lehdarin konutundan ayrilamadigi durumlarda reçetesi olan veya reçetesiz satilan ilaçlarin sigortaliya ulastirilmasi organize eder. Ilaç ve tüm masraflar sigortaliya aittir.

Not: Yukaridaki maddelerde saglikla ilgili her türlü Acil Durum kararini Assist Line Tibbi Ekibi karar verecektir ve limiti asan meblaglar sigortali tarafindan ödenecektir. Bedelleri Sigortali tarafindan ödenen ve ASSIST LINE ACIL TIBBI EKIBI veya tayin uzmanlar uzmanlar yardimci olur.

Konuta Acil Tibbi Yardim Istisnalari:

1- Sürekli ve kalici hastaliklar ile ilgili ambulans talepleri veya diger masraflar,

2- Intihar tesebbüsleri sonucu gereken ambulans veya diger masraflar.

C-EK HIZMETLER

HUKUKI DANISMA

Sigortalinin Assistline Acil Yardim Hattini aramasi ve hukuki islemler hakkinda bilgi almasi maksadiyla talepte bulunmasi halinde, Asistline; uzman avukat ile sigortali arasinda konferans görüstürme yapacak ve gerekli bilgilendirmeye araci olacaktir.

Bu hizmet yalnizca “danisma” ve “bilgilendirme” amaçlidir. Gerçek delil, belge v.b. ile birlikte bir analiz yapilmadigindan, varsa karsi tarafin iddialari incelenmediginden, sunulan hizmet kesin bir karar ve yol göstermez; yalnizca sigortalinin anlattiklari karsisinda bir “yorum” niteligindedir. Ayrica bu hizmet hiçbir sekilde müdahil olmayi veya dava sürecine katilmayi içermez.

D. TANIMLAR

KONUT

Konut terimi, sigortalinin sigorta teminati altina aldirdigi, geçici veya daimi olarak ikamet ettigi binadaki konut ve müstemilatini içerir. Söz konusu adres, poliçedeki sigortali binanin içindeki konutun adresidir.

LEHDAR

Sigortali ve sigortalinin konutunda daimi olarak ikamet eden sigortalinin 1.dereceden yakinlaridir.

E. YÖNTEM

Bütün acil baglanti hizmetleri 365 gün/24 saat telefonla Assist Line’dan istenecektir. Assist Line acil baglanti hizmetleri için derhal çözüm saglayacaktir. Assist Line call center’ aramaksizin veya ASSIST LINE tarafindan organize edilmeyen Assist Line’in onayi olmaksizin sigortalinin veya acentanin veya Firmanin aldigi her türlü asistans hizmetin sorumlulugu ASSIST LINE’a ait degildir. Sigortalinin ASSIST LINE Callcenter’ini aramasi sirasinda egitilmis operatör, sigortaliya talebinin ayrintilarinin yaninda tam isim, adres, poliçe ve telefon numarasi gibi bazi bilgiler soracaktir (bu bilgiler gizli tutulacaktir).

Sigortalinin Assist Line’dan istedigi hizmet ve bunun takibini bilgisayara kaydetme yetkisini verdigi telefon konusmalari, talebin tebligi (ihbari) olarak kabul edilecektir.

TÜRKİYE SİGORTA Taksi Asistans

TÜRKİYE SİGORTA TAKSİ KASKO YARDIM

TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR

TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER

Araç Teminatları

Aracın çekilmesi: 500 TL

Aracın vinç ile kurtarılması: 750 TL

TANIMLAR

Sigortalı Kişi (Lehdar) (Bir kişi)

1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi,

2. Eğer yukarıdakinden farklı ise aracın daimi sürücüsü anlamındadır.

Daimi Sürücü

Aracı kullanmak için ehliyetli olmak kaydıyla, resmi taksi sürücü belgesine sahip aracı kullanan kişi anlamındadır.

Hizmeti Alacak Olan Araç

Ağırlığı 3.500 kg’ ı aşmayan ve resmi taksi belgesine sahip olup bu amaçla kullanılan binek araçlardır.

Daimi İkamet Ülkesi

Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır.(Türkiye Cumhuriyeti)

Daimi İkametgah

Lehdar’ın Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan resmi adresi (evi veya ikametgâhı) anlamındadır.

Arıza

Aracın hareketsiz kalmasına yol açacak elektrik veya mekanik arıza anlamındadır.

Kaza

Aracın hareketsiz kalmasına neden olan karayolu trafik kazası ya da ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen tahribat, Karayolu trafik kazası veya hasarı, yangın veya hırsızlık sonucu tahribat anlamındadır.

Coğrafi Sınır

Türkiye Cumhuriyeti

Kapsam

Daimi ikametgâh dışında bir gezi sırasında meydana gelen, öngörülemeyen bir olay sonucunda, olayın coğrafi sınırların dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Assist Line, Lehdar’a, “ Teminatlar “ adı altında belirtilen yadımları derhal sağlayacaktır.

ARAÇ TEMİNATLARI

Aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetleri Daimi ikametgâh’tan 0 km’den itibaren tüm Türkiye’de verilmektedir.

1) Aracın çekilmesi veya kurtarılması.

Aracın arızalanması veya kaza durumunda yürüyememesi ya da kaza neticesinde trafikte seyrine engel teşkil edecek tehlike arz etmesi halinde Assist Line aracın en yakın yetkili servise veya tamirciye naklini temin edecektir.

Ödenecek azami tutar:

Aracın çekilmesi 500 TL

Aracın kurtarılması 750 TL

Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.

KOŞULLAR

1) Her hangi bir talep halinde şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı’nın bu Poliçe'nin kosullarına uymakta olmaları şartına bağlıdır,

2) Sigortalanan kişinin bu Poliçe kapsamındaki talebi lçin Sigortalı

a) Zararı asgariye indirmek lçin tüm makul tedbirleri alacaktır.

b) istenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için şirket'e en kisa zamanda telefon edecektir.

c) Şirket'e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.

d) Hic bir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

3) Şirket geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir.

4) Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçeden daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir baska Sigorta/ Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

İSTİSNALAR

1- Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlarda meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:

a) Bu poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,

b) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,

c) Grev lokavt kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar (terörist eylemlerden maksat terörle mücadele kanununda tanımlanan terörist eylemlerdir),

d) Silahlı kuvvetler, güvenlik kuvvetleri veya örgütlerin harekatı,

e) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,

f) Araç sürücüsünün; ilaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,

g) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,

h) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması ve resmi taksi belgesine sahip olmayan araç olması.

i) Taşınan yolcu, yolcu kapasitesine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,

j) Araçta taşınan yakıt, madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,

k) Bir lehdarın aşağıdakilere katılması halinde olayın gerçekleşmesi:

(i) Yarış, ralli veya benzeri denemeler,

(ii) Sportif faaliyetler,

(iii) Suç hareketleri,

(iv) Bahisler,

1) Mekanik bir arıza veya kaza olmaksızın yol ve iklim şartlarının hareketi engellediği durumlar, kar, tipi, buzlanma vb.

2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır;

a) Aracın her türlü tamiri,

b) Assist Line yetki vermeden, lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları.

c) Aracın içindeki yolculara herhangi bir yardım faaliyeti.

TÜRKİYE SİGORTA Ticari Kasko Poliçesi Asistans

TÜRKİYE SİGORTA HAFİF TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM HİZMETLERİ TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER

ARAÇ TEMİNATLARI
Aracın çekilmesi 900TL
Aracın vinç ile kurtarılması 1.350TL
Aracın arızalanması nedeniyle ikamet ve seyahat 3*/4* otel Max. 3 gün
Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat 3*/4* otel Max. 3 gün
Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat Sınırsız
Aracın emanet ve muhafazası 1.000TL
Yedek parça temini ve ulaştırılması Organizasyon-Sınırsız
Bağlantı ve koordinasyon hizmeti Organizasyon-Sınırsız
FERDİ TEMİNATLAR
Yaralanma veya hastalık durumunda nakil veya daimi ikametgaha geri dönüş seyahati Sınırsız
Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklanması Seyahat Sınırsız Konaklama 3*/4* Otel Max 4*gün
Vefat eden sigortalının nakli Sınırsız
Aile üyelerinden birinin vefatı sonucu geri dönüş seyahati Sınırsız
Evde ve iş yerlerinde meydana gelen hasar nedeniyle geri dönüş seyahati Sınırsız
İlaç gönderilmesi Sınırsız
Acil mesajların iletilmesi Sınırsız
Yaralanma nedeniyle yurtdışında tedavi teminatı 57.000TL

TÜRKİYE SİGORTA AĞIR/ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR KASKO YARDIM HİZMETLERİ TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER

ARAÇ TEMİNATLARI
Aracın çekilmesi 1.500TL
Aracın vinç ile kurtarılması 1.500TL
Aracın arızalanması nedeniyle ikamet ve seyahat 3*/4* otel Max. 3 gün
Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat 3*/4* otel Max. 3 gün
Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat Sınırsız
Aracın emanet ve muhafazası 1.000TL
Yedek parça temini ve ulaştırılması Organizasyon-Sınırsız
Bağlantı ve koordinasyon hizmeti Organizasyon-Sınırsız
FERDİ TEMİNATLAR
Yaralanma ve hastalık durumunda nakil veya daimi ikametgaha geri dönüş seyahati Sınırsız
Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması Seyahat Sınırsız Konaklama 3*/4* Otel Max 4*gün
Vefat eden sigortalının nakli Sınırsız
Aile üyelerinden birinin vefatı sonucu geri gönüş seyahatı Sınırsız
Evde ve iş yerinde meydana gelen hasar nedeniyle geri dönüş seyahati Sınırsız
İlaç gönderilmesi Sınırsız
Acil mesajların iletilmesi Sınırsız

ÖNEMLİ NOTLAR

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, araç çekme ve kurtarma hizmetleri dışında Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Altı çizilen bu hizmetler için herhangi bir kilometre kısıtlaması yoktur.

Sigortalı araca ait eklentilerin (romörk,treyler, dorse) çekme ve kurtarma hizmetleri, % 50 prim farkı ile ana poliçedeki limitlerle teminat altına alınabilir.

Aşağıdaki coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları iki bölümde verilir.

TEMİNATLAR COĞRAFİ SINIFLAR
Bölüm. 1 Araç Teminatları Türkiye,KKTC ve Avruğa ülkelerinde geçerlidir3
Bölüm. 2 Ferdi Teminatları Dünyanın her yerinde geçerlidir

TANIMLAR

Sigortalı Kişi

Assistline’a bildirilen ve poliçenin adına kesildiği kişi ve (bir) yardımcısıdır.

Aile Üyeleri

Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları ve ebeveyni.

Hizmeti Alacak Olan Araç

1. Hafif Ticari Araç: 3.5 tonu aşmayan poliçede belirtilen ambulans, minibüs, pick-up, kamyonet (Panel / Van tipi), ambulans tipi ticari amaçlı araçlardır.

2. Ağır Ticari Araç: 10 tonu aşmayan poliçede belirtilen midibüs (15-35 yolcu), açık kasa, kapalı kasa kamyon tipi araçlardır.

3. Özel Maksatlı Ticari Araç: 10 tonun üzerinde poliçede belirtilen otobüs, çekici,tır, römork, treyler, dorse, tanker, transmikser, iş makineları tipi araçlardır.

Şirket

Assist Line

Al Servis Destek Hizmetleri A.Ş.

Daimi İkamet Ülkesi

Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti)

Daimi İkametgah

Sigortalının Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan evi veya ikametgahı anlamındadır.

Arıza

Aracın hareketsiz kalmasına yol açacak elektrik veya mekanik arıza, yangın veya hırsızlık sonucu tahribat anlamındadır.

Kaza

Karayolu trafik kazası veya hasarı, yangın veya hırsızlık sonucu tahribat anlamındadır.

KAPSAM

Daimi ikametgah dışında bir gezi sırasında meydana gelen, öngörülmeyen bir olay sonucunda, olayın coğrafi sınırların dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Şirket, sigortalıya “Teminatlar” adı altında belirtilen yardımları derhal sağlayacaktır.

BÖLÜM 1 : ARAÇ TEMİNATLARI

Araç teminatları Türkiye sınırları içinde verilmektedir.Araç çekilmesi veya kurtarılması 0 km’den, diğer hizmetler 25 km’ den verilmektedir.

1) Aracın çekilmesi veya kurtarılması

Poliçe sahibinin aracının kaza veya arızalanması ya da kaza neticesinde trafikte seyrine engel teşkil edecek tehlike arz etmesi halinde hareket edememesi durumunda şirket sigortalı aracın en yakın yetkili servise naklini temin edecektir.

Bu menfaat kapsamında aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.

KURTARMA: Sigortalı aracın yan yatması, devrilmesi veya başka bir seviyeye düşmesi durumunda limitine kadar kurtarılması karşılanacaktır.

Aracın yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise, yükün boşaltılmasından şirket sorumlu değildir.

Ağır Ticari araçlarda yük boşaltma sırasında meydana gelecek hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

2) Kaza veya aracın arızalanması nedeniyle ikamet ve seyahat

Kaza veya aracın arızalanması durumunda, Asist Line tarafından çekme – kurtarma işlemi yapılmış ise, Asist Line aşağıdaki masrafları karşılayacaktır.

a) Eğer arıza aynı gün içinde tamir edilemez ise, azami 3 geceye kadar otel masrafları YA DA,

b) Tamir süresi arızalanmayı veya kazayı izleyen 48 saati aşarsa, Şirket, sigortalının daimi ikametgaha dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını veya sigortalı seyahate devam etmek isterse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir.

Ancak bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafları, daimi ikametgaha dönüş masraflarını aşmaması gerekir.

Olay yerinden ikametgaha dönüşlerde 500 km’ye kadar mesafelerde otobüs bileti, 500 km’yi aşan mesafelerde uçak bileti sağlanır.

3) Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat

Eğer araç çalınmış ise, Şirket, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, araç çalındıktan 24 saat sonra:

a) Eğer araç 24 saat içinde bulunamaz ise, azami 3 güne kadar otel masrafları YA DA,

b) Şirket, sigortalının daimi ikametgaha dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını veya sigortalı seyahate devam etmek isterse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir.

Ancak bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafları, daimi ikametgaha dönüş masraflarını aşmaması gerekir.

Olay yerinden ikametgaha dönüşlerde 500 km’ye kadar mesafelerde otobüs bileti, 500 km’yi aşan mesafelerde uçak bileti sağlanır.

4) Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ile emanet ve muhafazası

Eğer kaza veya arızalanmadan sonra yapılacak tamirin bitmesi veya çalınan aracın bulunması sigortalının olayın meydana geldiği ili terk etmesinden sonra gerçekleşiyorsa, şirket aşağıdaki masrafları ödeyecektir.

a) Aracın daimi ikametgaha götürmek için sigortalının veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği mekana kadar yaptığı seyahat masrafları

b) Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın emanet ve muhafaza masrafı.

Aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Şirket, 4üncü madde çerçevesindeki herhangi bir masrafı ödemeyecektir.

5) Yedek parça temini ve ulaştırılması

Şirket aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda, yedek parçanın bulunmasını ve gönderilmesini organize edecektir. Nakliye ücreti 10 kg’a kadar Şirket tarafından ödenir.

Temin edilen yedek parçanın maliyeti ve işçilik bedeli sigortalı tarafından ödenecektir. Ancak yedek parçanın piyasadan temin edilememesi ya da geç temin edilmesi nedeniyle ileri sürülebilecek tazminat talepleri teminata dahil değildir.

6) Bağlantı ve koordinasyon hizmeti

Sigortalı aracı ile yoluna devam edemediği durumlarda, başka bir araca ihtiyacı olduğu durumlarda, yeni araç sağlanması organizasyonu (araç ücreti müşteri tarafından ödenecektir) firma sağlayacaktır.

BÖLÜM 2 : FERDİ TEMİNATLAR

Şirket, bu menfaatleri, ancak sigortalı Daimi ikametgahından 25 km uzakta seyahat etmekte ise temin edecektir.

1) Acil Tıbbi Danışma

Acil olan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak sigortalının karşılaştığı sağlık problemi konusunda danışma hizmeti Assist Line acil doktoru tarafından verilir. Acil olmayan konularda ise, diş hekimi, hastane, teşhis merkezi, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur fakat tanı konmaz, ilaç önerilmez.

2) Tıbbi Nakil (Kara/Hava Ambulansı/ Sedyeli Uçuş/Tıbbi Refakatli)

Assist Line araç içindeki kaza sonucunda yaralanmış ekibin (sürücü ve yardımcısıyla sınırlı olmak üzere) en yakın uygun donanımlı hastaneye veya tam teşekküllü sağlık kurumuna naklini sağlayacaktır.

Veya; gerektiğinde, ekibin, eğer gerekiyorsa, gözetim altında herhangi bir araçla (hava ambulansı, tarifeli uçuş ve kara ambulansı dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) bedensel zarar veya hastalığa özel daha uygun ekipmanlı bir hastaneye nakledilir veya tıbbi durumu olanak veriyorsa, Türkiyedeki ikametine veya ikameti yakınındaki uygun hastaneye veya sağlık merkezine, gereken gözetim altında, havaalanlarına ve havaalanlarından kara ambulansıyla transferler dahil olmak üzere, tarifeli bir havayolu ile doğrudan nakil sağlanır.

Assist Line tıbbi ekibi ve tedavi eden hekim, sigortalının sağlık durumunun, sıradan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını veya başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını ve tıbbi nakil aracını belirleyeceklerdir.

3) Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması

Assist Line; Lehdar’ın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, sigortalının belirleyeceği bir yakınının refakatini organize eder ve gidiş dönüş biletini temin eder. Refakatçinin hastanın yanında veya Assist Line tarafından belirlenen azami 4 yıldızlı bir otelde (oda/kahvaltı) kalışını (ekstralar Sigortalıya aittir) azami arka arkaya 8 gece olmak üzere organize edecek ve ödeyecektir.

Kaza yapılan bölgede 4 yıldızlı otel yok veya otelde yer müsait değil ise, 3 yıldızlı bir otel temin edilecektir. Konaklanacak otel Assist Line tarafından belirlenir.

4) Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları

Sigortalı, 1.dereceden bir aile mensubunun Daimi İkametinde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, geri dönüş masrafları Assist Line tarafından karşılanır.

Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

5) Vefat eden sigortalının nakli.

Kaza sonucu vefat eden sigortalı veya lehdarın daimi ikametgahına nakli ve kaza esnasında araçta bulunan diğer lehdarların nakli Assist Line tarafından limitsiz olarak kadar karşılanacaktır.

6) İlaç gönderilmesi

Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve sigortalının seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların sigortalıya gönderilmesi işlemini organize edecektir.

7) Yaralanma nedeniyle yurtdışında tıbbi tedavi teminatı

Sigortalı aracın yurtdışında kaza geçirmesi ve bu kaza neticesinde araç içinde bulunan azami bir sürücü ve yardımcısının tedavi masrafları, mevcut seyahat sağlık poliçelerinin kullanılmasının ardından varsa geriye kalan masrafları 57.000 TL limite kadar Assist Line tarafından ödenir.

Bu masrafların ödenmesi için gerekli tüm raporların ve gerekli evrakların sigortalı tarafından sağlanması gerekmektedir. Tedavi masraflarının ödenmesine ilişkin karar, Assist Line Tıbbi ekibinin onayı ile verilecektir.

8) Yaralanma nedeniyle yurt dışında konaklama süresinin uzatılması

Sigortalı aracın kaza yapması neticesinde yaralanmalarda konaklama süresinin uzatılması gerektiğinde, azami bir sürücü ve bir yardımcısının konaklama masrafları 5 gün ve azami 4* bir otelde olmak üzere Assist Line tarafından karşılanır.

Bu teminattan faydalanmak için, sigortalının kaza raporu ve yaralanmaya dair hastane raporunu Assist Line’a iletmesi gerekmektedir.

9) Evde veya işyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

Sigortalı’nın evindeki veya işyerindeki hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama nedeniyle oturulamaz veya çalışılamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, sigortalı’nın evinde veya işyerinde bulunması gerektiği durumlarda (ilgili makamlardan belgelemek koşuluyla) Şirket sigortalının Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını ödeyecektir.

10) Acil mesajların iletilmesi

Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıda 1’den 7’ye kadar ki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

11) Hukuki Danışma

Sigortalının Assistline Acil Yardım Hattını araması ve hukuki işlemler hakkında bilgi almak maksadıyla talepte bulunması halinde, Asistline; uzman avukat ile sigortalı arasında konferans görüştürme yapacak ve gerekli bilgilendirmeye aracı olacaktır.

Bu hizmet yalnızca “danışma” ve “bilgilendirme” amaçlıdır. Gerçek delil, belge v.b. ile birlikte bir analiz yapılmadığından, varsa karşı tarafın iddiaları incelenmediğinden, sunulan hizmet kesin bir karar ve yol göstermez; yalnızca sigortalının anlattıkları karşısında bir “yorum” niteliğindedir. Ayrıca bu hizmet hiçbir şekilde müdahil olmayı veya dava sürecine katılmayı içermez.

KOŞULLAR

1) Herhangi bir talep dahilinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden sigortalının bu poliçenin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır.

2) Yardım hizmetleri kapsamındaki sigortalının Poliçe kapsamındaki talebi için,

a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.

b) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa zamanda telefon edecektir.

c) Şirket’e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.

d) Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

3) Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçe’de daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka Sigorta / Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

İSTİSNALAR

1) Şirket’in, dolaylı ya dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:

a) Bu poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir sigortalının veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,

b) Her türlü nihai kayıp,

c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,

d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,

e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,

f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,

g) Araç sürücüsünün;

(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,

(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.

h) Sigortalı yada sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine yada yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara yada kazaya sebebiyet vermesi durumunda,

i) Araçta taşınan madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı yada zehirli maddeler,

j) Bir sigortalının aşağıdakilere katılması:

(i) Yarış, ralli veya benzeri denemeler,

(ii) Sportif faaliyetler,

(iii) Suç hareketleri,

(iiii) Bahisler.

k) Lehdarın kasıtlı hareketleri,

l) Daha önceden mevcut olan herhangi bir tıbbi durum, intihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalığı, hamilelik veya doğum yapma,

m) Aracın trafiğe çıkışına engel yasal dökümanların olmaması,

n) Lastik arızaları, yedek lastik olmaması, benzin bitmesi,

o) Üretici firma standartlarının dışında ve Sanayi Bakanlığı Yönetmeliklerince belirlenmiş uygulamalar dışında araçta yapılan değişiklikler sonucu oluşan kazalar.

2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

a) Aracın her türlü tamiri,

b) Şirket yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları.

c) Daimi ikametgahın bulunduğu ülkede tıbbi yardım.

TÜRKİYE SİGORTA Ferdi Kaza Asistans

Ferdi Kaza Hizmet Paketi

Sağlıklı bir gelecek için kendinize bugünden özen gösterin! Karşılaşacağınız sağlık problemlerinizde yanınızda olmak için 100’e yakın anlaşmalı noktada avantajlı sağlık hizmetlerimiz ve bunlara ek günlük yaşamınızı kolaylaştıracak akaryakıt indirimimiz Ferdi Kaza Asistans hizmeti ile sizleri bekliyor!

Sunulan Hizmetler

 • Diş Sağlığı
 • Göz Sağlığı
 • Sağlıklı Beslenme
 • Psikolojik Destek
 • İndirimli Check-up
 • Medikal İkinci Görüş
 • Medikal Asistans
 • Akaryakıt İndirimi
 • İndirimli Hobi Merkezleri

Diş Sağlığı: Diş Sağlığı Hizmeti ile anlaşmalı hastane, klinik, muayenehane veya hekimler üzerinden, sözleşme süresi boyunca yılda bir kez diş hekimi muayenesi, periapikal (tek diş) diş röntgen filmi ve diş taşı temizliği (alt ve üst) hizmeti ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Göz Sağlığı: Göz Sağlığı Hizmeti ile yılda bir kez ücretsiz göz muayenesi ile muayene dışındaki göz sağlığına ilişkin tüm tetkik, tedavi ve ameliyatlarda %40’a varan indirim avantajı sunulmaktadır.

Sağlıklı Beslenme: Sağlıklı Beslenme Hizmeti ile beslenme ve diyet merkezlerinde ilk tanışma seansı ücretsiz ve diğer seanslarda, %30’a varan indirim avantajı sunulmaktadır. Ayrıca; ideal kilonun korunması, sağlıklı kilo verme, kilo alma vb. konularda danışmanlık hizmeti alınabilmektedir.

Psikolojik Destek: Psikolojik Destek Hizmeti ile anlaşmalı psikologlarda ilk tanışma seansı ücretsiz ve diğer seanslarda, %30’ a varan indirim avantajı sunulmaktadır.

İndirimli Check-up: Sağlık Check Up Hizmeti, Mini-Ultra-Çocuk Check Up olmak üzere anlaşmalı kurumlarda, indirimli olarak sunulmaktadır.

Detaylı bilgi ve avantajlı fiyatlardan yararlanmak için 0850 214 93 18 numaralı hizmet merkezine ulaşabilirsiniz.

Mini Check Up
Check-up Sonuç Değerlendirme Hekim tarafından sonuçların değerlendirilir.
Tek Yönlü Akciğer Grafisi Akciğer hastalıklarının ön tarama testidir.
EKG Kalp Elektrosu Kalbin elektriksel uyarı grafisinin çekilmesidir. Koroner arter hastalıkları ve ritim bozukluklarını izlemede etkili bir tetkiktir.
Tam Kan Sayımı (18 Parametre) Lökosit; enfeksiyöz hastalıkların ve immun sistem reaksiyonlarının takibinde önemlidir. Eritrosit, hemoglobin ve hematokrit ise anemi (kansızlık) tesbitinde rol oynar. Lenfosit, nootrofil, monosit, eozinofil ve bazofil kan hücrelerinin özelliklerinin değerlendirilmesi ve bazı kan hastalıklarının teşhisinde kullanılır.
İdrar Tahlili Böbrek, mesane ve idrar yolları hastalıklarının araştırılması testidir.
Sedimentasyon Enfeksiyoz, romatizmal ve bazı malign hastalıkların teşhisinde etkilidir.
Açlık Kan Şekeri Şeker hastalığı tanı ve tedavisinde kullanılır.
Total Kolesterol Koroner kalp hastalıklarının risk derecelendirilmesinde, tedavi planı ve izlenmesinde yararlıdır.
Ultra Check Up
Doktor Muayene Doktor muayenesi ve sağlık tarama sonuçlarının değerlendirmesidir.
Tüm Abdomen USG Tüm batın ultrasyonu çekilmesidir.
PA Akciğer Grafisi Akciğer hastalıklarının ön tarama testidir.
EKG Kalp Elektrosu Kalbin elektriksel uyarı grafisinin çekilmesidir. Koroner arter hastalıkları ve ritim bozukluklarını izlemede etkili bir tetkiktir.
Tam Kan Sayımı (18 Parametre) Lökosit; enfeksiyöz hastalıkların ve immun sistem reaksiyonlarının takibinde önemlidir. Eritrosit, hemoglobin ve hematokrit ise anemi (kansızlık) tesbitinde rol oynar. Lenfosit, nootrofil, monosit, eozinofil ve bazofil kan hücrelerinin özelliklerinin değerlendirilmesi ve bazı kan hastalıklarının teşhisinde kullanılır.
SGOT Karaciğer fonksiyon testidir.
SGPT Karaciğer fonksiyon testidir.
Total Kolesterol Koroner kalp hastalıklarının risk derecelendirilmesinde, tedavi planı ve izlenmesinde yararlıdır.
HDL Kolesterol Koroner kalp hastalıklarının risk derecelendirilmesinde, tedavi planı ve izlenmesinde yararlıdır.
Trigliserit Koroner kalp hastalıklarının risk derecelendirilmesinde, tedavi planı ve izlenmesinde yararlıdır.
BUN Böbrek fonksiyon testidir ve kandaki üre düzeyini gösterir.
Kreatinin Böbrek fonksiyon testidir ve kandaki kreatinin düzeyini gösterir.
Açlık Kan Şekeri Şeker hastalığı tanı ve tedavisinde kullanılır.
Sedimentasyon Enfeksiyoz, romatizmal ve bazı malign hastalıkların teşhisinde etkilidir.
İdrar Tahlili Böbrek, mesane ve idrar yolları hastalıklarının araştırılması testleridir.
Çocuk Check Up
Çocuk Hastalıkları Muayene Çocuk hastalıkları muayenesi ve sonuçların değerlendirmesidir.
Açlık Kan Şekeri Şeker hastalığı tanı ve tedavisinde kullanılır.
ASO Anti streptolizin 0 A grubu beta hemolitik streptokok bakterilerinin neden olduğu enfeksiyonların tanı ve takibinde kullanılan bir testtir.
Sedimentasyon Enfeksiyoz, romatizmal ve bazı malign hastalıklarının araştırılması testidir.
İdrar Tahlili Böbrek, mesane ve idrar yolları hastalıklarının araştırılması testidir.
Tam Kan Sayımı (18 Parametre) Lökosit; enfeksiyöz hastalıkların ve immun sistem reaksiyonlarının takibinde önemlidir. Eritrosit, hemoglobin ve hematokrit ise anemi (kansızlık) tesbitinde rol oynar. Lenfosit, nootrofil, monosit, eozinofil ve bazofil kan hücrelerinin özelliklerinin değerlendirilmesi ve bazı kan hastalıklarının teşhisinde kullanılır.
Anti HBS Total Hepatit göstergesidir.
HBS Ag Hepatit göstergesidir.

Medikal İkinci Görüş: Medikal 2. Görüş Desteği ile her bir sigortalıya, yılda bir kez ücretsiz olarak ilk teşhisi koyulmuş olan medikal rahatsızlıklarda, Amerika ve Avrupa'daki sağlık kuruluşlarından, en iyi tetkik ve tedavi yöntemleri ile ilgili alanında uzman olan ikinci bir doktordan tıbbi görüş alma imkanı sunulmaktadır. Bu merkezlerde tedavi olmak isteyen sigortalıların indirimli hizmet alma hakkı mevcuttur.

Medikal Asistans: Medikal Asistans Hizmeti ile aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

 • Tıbbi Bilgi ve Danışma
 • Kara ambulansı & Eve Doktor Gönderimi
 • Unutulmuş ilaçların gönderimi
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Konuta Tıbbi Ekip ve Ekipman Gönderimi
 • Sağlık network indirimi

Akaryakıt İndirimi: Akaryakıt İndirimi ile anlaşmalı benzin istasyonlarında yapılan akaryakıt alımlarında akaryakıt firmasının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirdiği tavan fiyatlar üzerinden benzin için %2, motorin için %4, LPG için %7 indirim sunulmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tavan fiyat, kar paylaşımı uygulamaları sebebiyle indirim oranları anlaşmalı akaryakıt firması tarafından değiştirilebilir.

Detaylı bilgi ve avantajlı fiyatlardan yararlanmak için 0850 214 93 18 numaralı hizmet merkezine ulaşabilirsiniz.

İndirimli Hobi Merkezleri: İndirimli Hobi Merkezleri Hizmeti ile anlaşmalı hobi kurumlarında %30’a varan indirim avantajı sunulmaktadır.

 • Eğitim: Yabancı Dil Kursları, Pastacılık Kursu, Kurabiye Kursu, Çikolata Kursu, Fotoğraf Kursu, Bilgisayar Kursu
 • Sanat: El Sanatları, Ebru Kursu, Resim Kursu, Dans Kursu, Müzik Kursu, Seramik Kursu
 • Spor: Fitness, Okçuluk, Yoga, Pilates, Yüzme, Tenis, Binicilik
 • Sosyal Aktivite: Gezi & Seyahat, Sinema, Opera, ATV Turu, Paintball, Tiyatro.

Hizmet kapsam ve detayları ile ilgili bilgi almak ve hizmetlerden faydalanmak için 0850 214 93 18 numaralı hizmet merkezine ulaşabilirsiniz.

Sunulan hizmetler, Türkiye Sigorta’nın anlaşmalı kuruluşlar ile işbirliği devam ettiği sürece geçerlidir. Türkiye Sigorta, sunulan avantajların kapsamını değiştirme veya ayrıcalıkları tümüyle sonlandırma hakkına sahiptir.

TÜRKİYE SİGORTA FERDİ KAZA ASİSTANS HİZMETİ GENEL İSTİSNALAR

Ücretsiz Hizmetler, sigortalı tarafından, belirtilen limitler dahilinde ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Limit aşımı olması durumunda, hizmetler indirimli ve sigortalı ödemeli olarak sunulacaktır.

Sigortalı, bildirdiği tüm bilgilerin doğru ve kendi beyanı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bilgilerin yanlış, eksik veya yalan olduğunun tespit edilmesi halinde Asistans Firma tarafından verilmiş olan tüm hizmetler için ayrıca ücret talep edebilir. Sigortalı; yanlış, eksik veya yalan beyanı nedeniyle Asistans Firma ve/veya Şirket'in uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

Asistans Firması’nın tahsis ettiği Hizmet Hattı dışında herhangi bir kanaldan (Türkiye Sigorta Çağrı Merkezi, satış temsilcisi vb.) yapılan eksik ya da hatalı bilgilendirmelerden kaynaklı müşteri memnuniyetsizliklerinden Asistans Firması sorumlu tutulamaz.

Sigortalıların anlaşmalı kurumlar ile karşılıklı onay çerçevesinde yapılan herhangi bir işlem için Türkiye Sigorta ya da Asistans Firması sorumlu tutulamaz.

Sigortalıların verilen randevu tarihi/saatine uymaması nedeniyle hizmet alamaması halinde oluşabilecek memnuniyetsizliklerden Asistans Firması sorumlu tutulamaz.

İşbu sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlerde iletişim tarafları sigortalı ve anlaşmalı kurum olup, hizmet alım sürecinde iletişim tarafları arasında oluşabilecek yanlış anlaşılma ve yorumlama gibi iletişim sorunlarından kaynaklı memnuniyetsizliklerden Asistans Firması sorumlu tutulamaz.

Tüm hizmetler, Asistans Firması’nın tahsis ettiği Hizmet Hattı üzerinden talep edilmesi durumunda geçerlidir. Hizmet Hattı üzerinden oluşturulmayan hizmet taleplerinde yaşanabilecek olası sorunlardan Asistans Firması sorumlu tutulamaz.

Sigortalıya kendisinin Hizmet Hattı onayı olmadan yaptığı ödemeleri Asistans Firması’na rücu etme hakkı yoktur.

İndirim oranları ve anlaşmalı kurumlar yıl içerisinde farklılıklar gösterebilir. Ancak her halükârda Asistans Firma Türkiye Sigorta’ya taahhüt ettiği standartları, kurum çeşitliliğini ve servis seviyesini yerine getirmekle yükümlüdür.

Sigortalı, indirimli hizmetlerden sınırsız olarak faydalanabilecektir. Ücretsiz hizmetlerden ise yalnızca belirtilen yıllık limitler dahilinde yararlanabilecektir.

İşbu sözleşme kapsamındaki tüm hizmetler, sadece Asistans Firması’nın anlaşmalı olduğu kurumlar üzerinden geçerlidir.

Sigortalı adına randevu alınan talepler için en geç 24 saat önce sigortalı tarafından hizmet talebi Asistans Firması’na iletilmelidir. Asistans Firması ilgili kurumun müsaitliği doğrultusunda randevu oluşturacak olup, kurumun sigortalının talep ettiği tarihte müsait olmaması durumunda, sigortalıdan yeni tarih sorgulaması yaparak yardımcı olacaktır.

Acil durum asistansı dışındaki, randevu, danışmanlık, organizasyon vb. hizmetler dini ve resmi bayramlar hariç hafta içi her gün 09:00-18:00 saatleri arasında yapılabilecektir ve hizmet talebi ile ilgili olarak sigortalıya Asistans Firması tarafından mesai saatlerinde bilgilendirme yapılacaktır.

Asistans Firması sigortalının talebine uygun olacak şekilde hizmeti gerçekleştirmek için her türlü dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür.

Hukuki kurallara / prensiplere uygun olmayan hizmet taleplerin reddedilme hakkı saklıdır.

Asistans Firması, verdiği hizmetler ölçüsünde sorumludur. Hizmetlerin haricinde, meydana gelen her türlü zarar, kayıp ya da masraflardan sorumlu değildir.

İptal edilen randevular ile ilgili doğabilecek olan her türlü maddi sorumluluk Sigortalı'ya aittir. Bu husus, hizmetin talebi esnasında Asistans Firması tarafından mutlaka bildirilecek ve Sigortalı'nın onayı sonrasında işlem tamamlanacaktır.

Asistans Firması’nın anlaşmalı kurumunun bulunmadığı il ve/veya ilçeler için gelen hizmet talepleri, çevre illerdeki anlaşmalı kurumlara yönlendirilebilir.