Kapat

Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi

09.11.2012 tarih ve 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’in Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar başlıklı 26/A maddesi kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralara ilişkin sorgulama yapılabilmektedir.

Hak sahiplerine ödenmesi gereken tutar (birikim ve hak edilen devlet katkısı toplamı), ödemeyi gerektiren tarihten itibaren ilgisine göre şirketçe katılımcı veya çalışan tarafından talep edilmiş olan son faiz içeren/faiz içermeyen yatırım tercihi ile uyumlu standart ya da katılım standart fonlarda nemalandırılmaktadır. Hesaptaki paralar, hak sahiplerince talep edilirse ilgililere ödenecektir.

İlgili Yönetmelik gereğince, ödenmesi gereken tarihten itibaren on yıl içinde aranmayan tutarlar, onuncu yılın tamamlanmasını takip eden yılbaşından itibaren altı ay içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Hazine ve Maliye Bakanlığı emrine açılan hesaba aktarılacaktır. TCMB'ye yatırılan bu tutarlar, iki yıl içinde sahipleri tarafından aranmadığı takdirde Hazine ve Maliye Bakanlığına gelir kaydedilecektir.