EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi

09.11.2012 tarih ve 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’in Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar başlıklı 26/A maddesi kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralara ilişkin sorgulama yapılabilmektedir.

Hak sahiplerine ödenmesi gereken tutar (birikim ve hak edilen devlet katkısı toplamı), ödemeyi gerektiren tarihten itibaren ilgisine göre şirketçe katılımcı veya çalışan tarafından talep edilmiş olan son faiz içeren/faiz içermeyen yatırım tercihi ile uyumlu standart ya da katılım standart fonlarda nemalandırılmaktadır. Hesaptaki paralar, hak sahiplerince talep edilirse ilgililere ödenecektir.

İlgili yönetmelik gereğince, hak sahiplerince aranmayan paralar, ödemeyi gerektiren tarihten itibaren on yıl içinde sahiplerince aranmadığı takdirde, onuncu yılı takip eden yılbaşından itibaren altı ay içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde açılan hesaba aktarılır ve TCMB’ye yatırılan bu paraların iki yıl içinde sahipleri tarafından aranmadığı takdirde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gelir kaydedilir. Hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin bilgiler, ödemeyi gerektiren tarihi izleyen Şubat ayının ilk iş gününden itibaren on yıl süreyle ve tutarların TCMB’ye aktarıldığı tarihi izleyen yılın Şubat ayının ilk iş gününden itibaren iki yıl süreyle bu sayfada erişime sunulmaya devam eder.


Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları