EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Devlet Katkısı

Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Sistemi sayesinde devlet katkısından yararlanarak daha fazla birikim yapabileceğinizi biliyor musunuz? Aylık olarak ödediğiniz katkı payınıza göre yapılan devlet katkısı ödemesi, BES'in en büyük avantajlarından. 22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte %25 olan bu oran %30 olarak uygulanmaktadır. Bu avantaj sayesinde 1.000 TL'niz 1.300 TL olacak!


Bireysel Emeklilik (BES) Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yapacağınız birikim için size devlet katkısı sunar. Ödediğiniz katkı payı tutarına göre yatırılan devlet katkısı sayesinde birikim tutarınız daha hızlı artar. Kanunun yayımı tarihi itibariyle %30 devlet katkısı oranından faydalanabilirsiniz. Örneğin BES hesabınıza aylık 500 TL yatırdığınız durumda devletin vereceği 150 TL ek tutar sayesinde her ay 650 TL'yi birikim için sisteme eklemiş ve emeklilik döneminizi refah içerisinde geçirmeye bir adım daha yaklaşmış olursunuz.

Devlet Katkısı Ne Kadar?

BES'e dâhil olduğunuzda, ödediğiniz katkı payı tutarının %30'u oranında devlet size destek olur. Yani aylık ödeyeceğiniz 500 TL BES katkı payınız için 150 TL devlet katkısı alabilirsiniz. Devlet katkısı, ödediğiniz BES katkı payı tutarı doğrultusunda artar. Yani 750 TL için 225, 1.000 TL için ise 300 TL devlet katkısı alırsınız. Ancak tabii ki bir devlet katkısı limiti var.

Katkı PayıDevlet Desteği
250 TL75 TL
500 TL150 TL
750 TL225 TL
1.000 TL300 TL
1.250 TL375 TL

Devlet Katkısında Üst Limit Nedir?

Bir katılımcı için bir takvim yılı içinde ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili yıl için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamaz iken 31.12.2022 tarihinde yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği 22 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan 7351 sayılı Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda yapılan değişiklik neticesinde bu tarihten itibaren şirket hesaplarına intikal etmiş katkı paylarından Devlet katkısı hesaplamasına konu limiti aşan kısmı için takip eden yılların limiti dahilinde Devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmeye başlanmıştır.

Böylelikle bir takvim yılında hesaplanan Devlet katkısı tutarına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili yıl için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamamakla beraber üst limitin üzerindeki katkı payları ilgili yılı takip eden yıllarda Devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil edecektir.

2024 yılı aylık brüt asgari ücret tutarı 20.002 TL’dir. 2024 yılı içerisinde maksimum devlet katkısı olan 72.009 TL’den faydalanabilmek için 240.030 TL yatırmanız gerekmektedir. Yıl içerisinde BES ödemeleriniz üst limite ulaşsa dahi, ödeme yapmaya devam ettiğiniz takdirde, eklenecek devlet katkısı tutarı bir sonraki yıla aktarılır. Örneğin, 2024 yılında toplam 250.000 TL katkı payı ödemiş olmanız durumunda, 9.970 TL katkı payınıza ilişkin Devlet katkısı hesaplaması 2025 yılına aktarılacaktır.

*Bu uygulama ilgili Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yatırılacak katkı payları için geçerlidir.

22.01.2022 tarihinde yayımlanan Kanun ve 31.12.2022 tarihinde yayımlanan Yönetmelik ile yıllara sari Devlet katkısı verilmesine imkan sunulmaktadır. Bu şekilde bir takvim yılında ilgili yıl için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşan katkı payı yatırılması halinde takip eden yıllarda da Devlet katkısı hesaplanması mümkündür. Birikimlerin erkenden emeklilik fonlarında değerlenmesiyle hem fon getirisi hem de Devlet katkısı imkanından yararlanılabilecektir.

Her yıl asgari ücret değişiklik gösterdiği için, Devlet katkısının üst limiti de yıllara göre değişiklik gösterir. Alacağınız BES Devlet katkısını hesaplamak için Türkiye Hayat Emeklilik hesaplama araçlarından yararlanabilir ve devlet desteğine göre emeklilik hayallerinizi şekillendirebilirsiniz.

İki BES’e de Devlet Katkısı

Peki ya iki BES hesabınız varsa? Aynı anda iki farklı BES'e katılanlar için ödenecek tutar değişiklik göstermez. Yani yasal olarak alınabilen brüt asgari ücretin %30'u kuralı geçerlidir. Ödeyeceğiniz aylık katkı payları toplanır ve ilgili yıldaki limiti geçmemek kaydı ile katkı payının %30'u oranında devlet katkısı alırsınız. Yani iki ayrı bireysel emeklilik hesabına 250'şer TL yatırıp toplam 150 TL devlet desteği alabilirsiniz. 

18 yaş altı çocuklar için BES yaptırmak isterseniz; çocuklarınızı katılımcı sıfatı ile Bireysel Emeklilik Sitemine dâhil ederek, çocuklarınız için oluşturulan sözleşmede de ayrıca %30 Devlet katkısından yararlanabilirsiniz.

Otomatik katılım sisteminde sözleşmeniz var ise; bu sözleşmeniz için de ayrıca devlet katkısı avantajından yararlanabilirsiniz. OKS kapsamındaki sözleşmeler için ayrı, BES kapsamındaki sözleşmeler için ayrı devlet katkısı limiti belirlenmiştir. Bir başka anlatımla, 2024 yılı devlet katkısı üst sınırları dikkate alındığında hem otomatik katılım kapsamındaki sözleşmenize hem de gönüllü BES kapsamındaki sözleşmenize ayrı ayrı 120.096 TL katkı payı ödeyerek yıllık maksimum devlet katkısı üst limiti olan 36.028,8TL tutarına hem BES hem de OKS sözleşmeleriniz için hak kazanabilirsiniz.

 

Sistemde Kalmak BES Katkısının Tamamını Almanın En Kolay Yolu

Devlet katkısının tamamını almak için 56 yaşınızı ve BES'te 10 yılı tamamlayarak emekli olmanız gerekir. Aksi takdirde ayrıldığınız için, devlet katkısında BES içerisinde kaldığınız süreye göre kesinti uygulanır. BES devlet katkısı hak ediş süreleri şöyledir:

  • BES'e dahil olup 3 yıl sistemde kalmadan çıkmak isterseniz, devlet katkı payı alamazsınız,
  • 3. yılın sonunda devlet katkı payının %15'ini, 
  • 6. yılın sonunda devlet katkı payının %35'ini,
  • 10. yılın sonunda devlet katkı payının %60'ını,
  • Emekliliğe hak kazandığınız zaman ise devlet katkısının tamamı alabilirsiniz.

Devlet katkısı uygulaması, 1 Ocak 2013'te başlamıştı. Bu tarihten önce sisteme dâhil olanlar için ise özel bir ''hak ediş kazanma'' uygulaması mevcut. Uygulama ile 2013'ten önce BES'e dâhil olup o dönem devlet katkısı alamayan kişilere, 1 ile 3 yıl arasında hak ediş süresi ekleniyor ve böylece daha hızlı emekli olmaları sağlanıyor. 1 Ocak 2013'ten önce BES'te kaldığınız süreye göre kazanabileceğiniz hak edişler ise şöyle:

  • Sistemde 3 ila 6 yıl arasında kaldıysanız 1 yıl,
  • Sistemde 6 ila 10 yıl arasında kaldıysanız 2 yıl,
  • Sistemde 10 yıldan fazla kaldıysanız 3 yıl hak ediş süresi eklenir.

Bireysel Emeklilik Katkısını Kimler Alır?

BES devlet katkısından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri yararlanabilir. Bunun dışında devlet katkısı alabilmek için başka bir şart aranmaz. Ayrıca eşinizin ya da çocuğunuzun BES hesabı açmasını sağlayabilir, dilerseniz onlar adına katkı payı ödeyebilir ve böylece onların da devlet katkısı avantajı ile birikim yapıp yarınlarını güvenceye almalarına yardımcı olabilirsiniz.

E-Devlet üzerinden ''Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama'' ekranına gidip dilediğiniz zaman, son 2 yıla ait kazandığınız BES devlet katkısı tutarını öğrenebilirsiniz.

 

 Devlet katkısından yararlanmak için BES başvurusu yapın.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları