EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.Devir Duyurusu

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. – TÜRKİYE KATILIM HAYAT A.Ş.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde pencere usulüyle faaliyet süresinin sona ermesi nedeniyle, katılım sigortacılığı portföyü 31.12.2022 tarihi itibarıyla tüm hak ve yükümlülükleri ile Türkiye Katılım Hayat A.Ş.’ye devredilecektir.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile pencere usulü katılım sigortacılığı sözleşmesi akdetmiş olan kişiler portföy devrini öğrendikleri tarihten itibaren üç ay içerisinde fesih haklarını kullanabilirler. Bu kapsamda; fesih hakkını kullanmak isteyen kişilerin, yukarıda belirlenen süre içerisinde Türkiye Katılım Hayat A.Ş. veya Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ilgili hükümlerine istinaden ilan olunur.


Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.                                         Türkiye Katılım Hayat A.Ş.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları