EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Gizlilik Politikası

Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesi

Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesi

Türkiye Sigorta Anonim Şirketi (Şirket) ve Türkiye Hayat Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi (Şirket), bireysel emeklilik branşı ve hayat sigortacılığında, müşteri merkezli ve müşterilerimizin bilgilerinin güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile bireysel emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları ve elementer sigortacılık işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda Şirketimizin internet sitesi; www.turkiyesigorta.com.tr (bundan böyle "internet sitesi" olarak anılacaktır.), internet şubesi (bundan böyle "internet şubesi" olarak anılacaktır.) ve mobil şubesi üzerinden (bundan böyle "mobil şube" olarak anılacaktır.) vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

Müşterilerimiz, internet sitemizi, internet şubemizi ve mobil şubemizi kullanması ile işbu Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesini kabul etmiş sayılacaktır.

İnternet sitemiz, internet şubemiz ve mobil şubemiz üzerinden ürün/hizmet başvurusu, bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi ve ürünler ile ilgili diğer işlemler yapılmaktadır. Şirketimiz bu alanlara girilen verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik tedbirleri almaktadır.

Şirketimiz, müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve ürünleri / hizmetleri ile ilgili bilgi almak isteyen müşteri adaylarına ulaşabilmek amacıyla internet sitemizden bazı kişisel bilgileri (ad, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, vb.) talep etmektedir.

Müşterilerimizin internet sitemiz, internet şubemiz ve mobil şubemiz üzerinden girmiş oldukları bilgiler ve ürünler ile ilgili diğer işlemler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı kişisel bilgilere ulaşım Şirket personeli dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.

Bu bilgiler, genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve sadece Şirket bünyesinde kullanılmaktadır.

Şirketimiz internet sitemize girilen bilgilerin güvenliğinin sağlanabilmesi açısından sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutarak gerekli önlemleri almıştır. Bu sorumluluk, internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermekte olup, internet ortamında hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamadığı da bilinmesi gerekli hususlar içerisindedir. İnternet sitemiz, kullanıcılarının gizlilik haklarına saygı duyar ve kullanıcının site vasıtasıyla sağladığı tüm bilgileri saklı tutar. Bununla birlikte internet sitemiz üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Şirketimiz söz konusu bilgileri müşterilerin onayı ya da aksi bir talimatı olmaksızın ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.

Şirketimiz bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. Şirketimiz tabi olduğu düzenleyici mevzuat, yetkili kurumlar ve/veya yasama, yürütme, yargı organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, bu bilgiler yalnızca ilgili amaç kapsamında ve gerekli yetkiler çerçevesinde açıklanabilecektir. Yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece bu bilgiler üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmayacak, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmayacak ve satılmayacaktır.

Şirketimiz, müşteri ve müşteri adaylarının iletişim bilgilerini, kendilerinin onayı ile Şirketimize bağlı olarak faaliyet gösteren satış kanalları; acente, broker, banka, direkt satış ofisleri ile her türlü tanıtım, reklam ve iletişim uygulamalarında amacına uygun olarak paylaşabilecektir.

Müşterilerimiz ve müşteri adaylarımızın Şirketimiz ile paylaştığı bilgiler; kendilerinin onayı ile ürün, hizmet ve kampanyaları tanıtmak, yenilikler ve etkinliklerle ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirketimizin kişisel verilerini korumak amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlamış olduğu Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni'ne İnternet sitemizden ulaşılabilmektedir.

İnternet sitemiz, internet şubemiz ve mobil şubemizin içeriği Şirketimiz tarafından hazırlanmaktadır. Şirketimiz, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Şirket gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

İnternet sitemiz, diğer internet sitelerine bağlantı vermektedir. İşbu Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesinde yer alan taahhütlerimiz kendi internet sitemiz için geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. İnternet sitemizden bağlantı ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. İnternet sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

Müşterilerimiz, internet şubemiz ve mobil şubemize ilk kaydolduğunda T.C. kimlik numarası/mavi kart numarası/müşteri numarası veya yabancı kimlik numarası ile beraber Şirketimiz nezdinde kayıtlı cep telefonlarına gelecek tek kullanımlık şifre ile giriş yapacaktır. İlk kayıttan sonraki girişlerinde kullanıcı adı olarak T.C. kimlik numarası/mavi kart numarası/müşteri numarası veya yabancı kimlik numarası kullanmaya devam edecek ve kendi oluşturduğu şifre ile giriş sağlayacaktır.

Müşterilerimiz ilk kayıttan sonraki girişlerinde kendi oluşturduğu şifre dışında, kullanmış olduğu cep telefonun özelliğine göre; yüz tanıma teknolojisi ve/veya parmak izi tanıma teknolojisi ile giriş sağlayabilecektir.

Müşterilerimiz oluşturduğu şifrenin kendisine özel olduğunu ve yapacağı her türlü işlemde rızası yerine geçeceğini ve bunun dışında herhangi bir yazılı talimat alınmayacağını, şifrenin gizliliği ve üçüncü şahıslar tarafından kullanılmaması için gereken her türlü tedbir ve dikkati göstereceğini, kullanıcı adı ve şifre kişiye özel olduğundan hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmayacağını, şüpheli durumları derhal Şirketimize bildireceğini ve her ne biçimde olursa olsun şifrenin üçüncü şahıslar tarafından kullanılması halinde yapılmış işlemlerin kendisi tarafından yapılmış sayılacağını ve bu hususta Şirketimizin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Şirketimizin bu işlemler için kendisinden başkaca bir yazılı talimat almasına gerek olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşterilerimiz, internet şubemiz ve mobil şubemizden yapılabilecek işlemlere ilişkin gerekli yönlendirme ve talimatlar dahilinde, bu şubelerden yaptığı tüm işlemlerle bağlıdır.

Müşterilerimiz, Şirketimizin iş bu Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak kendisine herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü ve taahhüdü olmadığını, işlem sonuçlarını kendisinin bizzat izleyip kontrol etmesi gerektiğini peşinen kabul etmektedir.

Müşterilerimiz tarafından yapılan işlemlerin, Şirketimize ulaşan tüm talep ve talimatların içerik ve şekil olarak gerçekliğinden ve doğruluğundan yalnızca işlemi gerçekleştiren müşterimiz sorumludur. Şirketimiz, müşterimiz tarafından iletilen bilgilerin yanlışlığı yüzünden ilgili müşterimiz veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kalabileceği zarar veya kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Müşterilerimiz, Şirketimizin internet ortamı üzerinden sunduğu hizmetlerin verilmesi esnasında oluşabilecek arıza vs. teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından, internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklardan Şirketimizin sorumluluğu olmadığını peşinen kabul etmektedir.

Müşterilerimiz tarafından mesafeli olarak internet şubemiz ve mobil şubemiz üzerinden satın alma, açık vade kapama, ara ödeme, gelecek vade kapama gibi işlemler yapılabilmektedir. Müşterilerimiz, bu işlemlerin kredi kartı veya banka kartı vasıtasıyla yapılacağını kabul eder. Müşterilerimiz, bu işlemler sürecinde geçerli kredi kartı veya banka kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak paylaşacağını ve bu bilgilerin saklanmasına ve ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılmasına izin verdiğini peşinen kabul etmektedir.

Müşteri kredi kartında yetersiz bakiye olması, doğru ve geçerli kredi kartı veya banka kartı bilgisi verilmemiş olması vs. sebeplerle ücretin bloke edilemediği yahut banka transferinin süresinde gerçekleştirilmediği takdirde işlemler; blokenin gerçekleştirilebileceği veya ödemenin tamamlanacağı zamana kadar askıya alınacaktır. Bu durum ekranda kendisine hata mesajı olarak verilecektir. Bu süreç aşamasında çeşitli nedenlerle (elektrik kesilmesi, internet hattının gitmesi vb) iletilememiş olması durumunda Şirketimiz kayıtlarının geçerli olduğunu peşinen kabul etmektedir.

İnternet sitemiz, internet şubemiz ve mobil şubemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Şirketimize aittir. İnternet sitemizin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Şirketimizde saklıdır. 

Saygılarımızla,
Türkiye Sigorta Anonim Şirketi 

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Türkiye Sigorta A.Ş. (Şirket) ve Türkiye Hayat Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Şirket) olarak, "Bilgi Güvenliği Politikamızla" varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin korunmasını ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirgenmesini sağlamaktayız.

İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik kapsam dahilindeki her türlü riski yönetmek amacıyla; "bilgi güvenliği yönetim sistemimizin" gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, denetlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi, bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla çalışanlara teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin sağlanması için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi, diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmekteyiz.

Şirketimiz bu politikanın uygulanması ile yasal zorunluluklara uymayı, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlere uymayı, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı, güvenlik olaylarından doğan her türlü gelir veya fırsat kaybını en aza indirgemeyi, bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı, ilke olarak belirlemiş ve ilgili taraflarla paylaşmıştır.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları