EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

İklim Değişikliği ile Mücadele

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Emisyon Yönetimi

Türkiye Sigorta olarak iklim değişikliğinin çevresel etkilerini azaltmak için iklim değişikliği ile mücadele stratejimiz doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz.

İklim değişikliği ile mücadele stratejimizin temelinde;

  • İklim riskleri ve fırsatlarını kurumsal strateji ve risk yönetimine entegre ederek Yönetim Kurulu’nun yönetmesini sağlamak, 
  • İklim riskinin ürünleri, operasyonları ve değer zincirlerini nasıl etkilediğini iyi analiz etmek, 
  • Kapsam 1, kapsam 2 ve kapsam 3 sera gazı emisyonlarını Sera Gazı Protokolü’ne göre raporlamak, 
  • Ulusal hedefe uygun net sıfır karbon hedefi vermek,
  •  Bilime dayalı kurumsal dekarbonizasyon hedefleri belirlemek, 
  • Önceden belirlenmiş ve tutarlı hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi yıllık olarak açıklamak

yer almaktadır. 

Operasyonlarımızı yönetirken iklim değişikliğinin yarattığı risk ve fırsatları operasyonel birimlerden oluşturulan ekipler ile değerlendiriyoruz. İklim değişikliğinin yarattığı riskleri azaltmaya yönelik sigorta araçlarına erişimi kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir sigortacılık anlayışımız gereği yenilenebilir enerji ağırlıklı portföyümüzü zenginleştirmeyi amaçlıyoruz. 2022 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji projeleri için 121 milyar TL teminat sağlayarak sektör liderliğimizi sürdürdük. Bununla birlikte, operasyonlarımız kapsamında yenilenebilir olmayan enerji santrallerinden gelen talepleri değerlendirirken daha zorlu teklif şartları ve santralin risk ölçüm değerlendirmesini yapıyor ve mümkün mertebede performans dışı kalan yatırımları değerlendirmeye almıyoruz. 

Operasyonel olarak şirket dışı faktörler olarak tanımladığımız değer zincirimizin sürece dahil edilmesi ve bu kapsamda devam ettirdiğimiz çalışmaların yanı sıra iklim değişikliği ile mücadele kapsamında şirket içi faktörler özelinde çevresel ayak izimizi asgari düzeyde tutmak için çalışıyoruz. Operasyonlarımız kaynaklı sera gazları, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri tarafından yıl boyunca tüketilen toplam enerji sarfiyatının bir sonucudur. Enerji sarfiyatı; aydınlatma, ısıtma ve soğutma (klimalar) vb. için satın alınan elektrik enerjisi, ısıtma için satın alınan doğalgazın yanı sıra günlük faaliyetler için harcanan (araç kullanımı ve çalışan taşımacılığı kaynaklı) akaryakıt sarfiyatından oluşmaktadır.

2022 yılı itibarıyla mevcut durum tespitinin yapılmasına yönelik çalışmalarımızı derinleştirdik. Sera gazı kaynaklarının tespiti ve hepsinin ölçülmesine yönelik çalışma alanımızı genişlettik. Genel müdürlük binalarımızdaki elektrik, aydınlatma ve su tüketimine ek olarak kullanılan tüm klima, soğutma odası, buzdolabı ve sebiller dahil tüm soğutma üniteleri ile jeneratör, akım kesiciler ve tüm yangın söndürücüler, ölçüm envanterimize alınarak hesaplamaya dahil edildi. Bununla birlikte, bakım raporları incelemeleri ile genel müdürlük binalarımızda yer alan tüm kaynaklar da karbon emisyon hesaplamasına dahil edildi. Bu bağlamda 2022 yılına ait karbon emisyonları GHG protokolüne göre hesaplama yapılarak ISO 14064 standartlarına uygun olarak raporlandı. 2023 yılı ve devamında ise genel müdürlüklerimizden toplanan evsel atıklarından kaynaklanan karbon emisyonu da hesaplamalara dahil edilecek.

Sigorta’nın emisyon hedefini ülkemiz hedefleriyle uyumlu şekilde 2053’te net sıfır olmak olarak belirledik. 2023 yılı itibarıyla düşük karbon emisyonuna geçiş hedeflerimiz doğrultusunda genel müdürlük binalarımızın tüm elektrik enerjisi tüketimi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanır hale gelmiş ve sağlanan elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiği %100 milli ve yerli Yenilenebilir Enerji Kaynağı Garanti Sistemi (YEK-G) ile belgelenmektedir. 2023 Kasım sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik tüketimimiz Türkiye Sigorta için 2.900 GJ ve Türkiye Hayat Emeklilik için 926 GJ'dür. Hibrit çalışma modeli uygulaması ile Genel Müdürlük binalarında elektrik tüketimi geçiş öncesine göre 10 aylık dönemde Türkiye Sigorta'da %13 ve Türkiye Hayat Emeklilik'te %9 azalmıştır. Emisyon azaltımı hedeflerimiz doğrultusunda merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri ve enerji verimliliği yüksek donanımlar kullanılmaktadır. Yine bu kapsamda enerji tüketimimizi 2030’a kadar %15 azaltmayı hedefliyoruz.  2022 yılında 65.000 adet posta gönderimi yerine dijital ortamda gönderim sağlayarak yaklaşık 2,7 milyon adet kâğıt kullanımını önlerken operasyonlarımız kapsamında oluşan kâğıt atıkların ve elektronik atıkların geri dönüşümünü sağlayarak düşük karbonlu döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Bu dönemde Türkiye Sigorta için 4 ton / Türkiye Hayat Emeklilik için 45 ton kâğıt atık geri dönüşüme gönderilirken Türkiye Sigorta / Türkiye Hayat Emeklilik için geri dönüşüme gönderilen elektronik atık 13,9 ton olarak gerçekleşti.2023 yılında genel müdürlük binalarında atık yönetimi sistemine geçilmesi projesi kapsamında atık ayrıştırma ve geri dönüşümünün sağlanmasına yönelik alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Kurum içi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Türkiye Sigorta Hatıra Ormanı oluşturulurken orman her yıl yeni fidan dikimleriyle ağaçlandırılmaya devam etmektedir. 

Çalışanlarımıza enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında eğitimler vererek bu konularda bilinci artırmak ve çevreye duyarlı davranış modellerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Çevre bilincinin çalışanlarımız ve değer zincirimizde yaygınlaşması için gerekli uygulamaları hayata geçiriyoruz. 2022 yılında çalışanlarımıza 176 kişi*saat çevre eğitimi sağladık. Ayrıca 2023 yılında sorumlu satın alma politikamızı hazırladık ve tedarik zincirimizde çevre farkındalığını ölçmek ve teşvik etmek adına kapsamlı bir anket çalışmasına başladık.

Türkiye Sigorta, sorumlu sigortacılık, sıfır atık, karbon yönetimi ve tedarikçi yönetimi ekipleriyle 2053 hedeflerine ulaşmak maksadıyla çalışmalarına devam edecektir.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları