EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Öncelikli Alanlarımız

Kapsayıcı Sigortacılık

Türkiye Sigorta Acente Akademisi: Türkiye Sigorta olarak yenilikçi bakış açısı ile çalışanlarımızın gelişimi için ihtiyaca yönelik güncel içeriklerle tasarlanmış eğitim ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Sektörün öncü firması olarak sadece çalışanlarımızı değil tüm paydaşlarımızı bu gelişim fırsatlarından faydalanılmasını sağlayarak, kapsayıcı ve değer oluşturan projeler tasarlıyoruz. Sürdürülebilir başarıya ve gelişime katkı sağlayacak bu projelerden biri olan Türkiye Sigorta Acente Akademi bu amaç doğrultusunda kurulmuştur. Bu proje ile Sektör - Üniversite iş birliğini ele alarak acentelerimize yönelik uzun soluklu bir gelişim yolculuğuna başlıyoruz. Acentelerimizin mesleki ve fonksiyonel yetkinlikleri yanı sıra, girişimci ve işletmeci rollerini de geliştirme imkanı sunarak fark oluşturacak ve yakından ölçümleyebileceğimiz eğitim programlarını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Finansal Okuryazarlık: Sürdürülebilirlik kriterlerinin şirket stratejisine dâhil edilmesi, Türkiye Sigorta için en büyük kilometre taşlarından biridir. ÇSY etki konuları ile ilişkili risklerin iyileştirilmesi ve azaltılması için gösterdiğimiz çabalar sigorta piyasasında şirketimizin daha da uzağı görmesini sağlar. Bu konuda temel bir strateji finansal okur-yazarlık eğitimlerini içerir. Sigorta ürünleri ve çözümleri sunmanın yanı sıra, sigortacılığın bir koruma kültürünü teşvik etmek olduğunu ve kişi ve kurumların bu kültüre yatırım yapmaları, insanların finansal planlamayı iyileştirmenin bir yolu olarak sigortanın önemini anlamaları için bilgiyi yaymaya öncelik veririz. Sigorta yoluyla bir önleme kültürünü yaymak, toplumu eğitmek ve sigorta ürünlerine erişimi güvence altına almak konusunda çalışırız.

Sigorta Ürünleriyle Ekonomik Destek: Daha önce sigorta ürünü satın almamış tüketicilere ulaşarak hem sigorta bilincini toplum geneline yaygınlaştırmak hem de toplumun refahına katkı sağlamak Türkiye Sigorta’nın önceliklerindendir. Özellikle dar gelirli tüketicilerin karşılaşacakları riskleri ve ailelerini güvence altına almak amacı ile sigortalının kaza sonucu vefatı halinde geride kalan ailesini güvence altına alan, eğitim masraflarını karşılayan ürünümüz yanı sıra tüketicilerin sahip oldukları varlıklarını düşük primlerle sigorta kapsamına almalarını amaçlayan ürün çözümleri geliştiririz.

Sorumlu Satın Alma

Özellikle çevresel kaynak yönetimi ve kapsayıcılık konularında şirket faaliyetlerimizde satın alma vasıtasıyla yarattığımız etkinin farkındayız. Türkiye Sigorta olarak değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızla ortaklaşa, çevresel, sosyal ve yönetişim süreçlerini iyileştirme, yeni iş fırsatları yaratma ve riskleri azaltma doğrultusunda çalışıyoruz. Türkiye Sigorta’da Sorumlu Satın Alma konusunda daha ayrıntılı bilgi için “Satın Alma Yönetmeliği” inceleyebilirsiniz.

Sürdürülebilir Finans

Yatırım yaparken insanlar genellikle sadece finansal sonucu düşünürler, ancak yatırımların kısa vadeli finansal sonuçları dışında gelecek nesilleri etkileyen sonuçları da vardır. Bu nedenle, piyasayı doğal kaynakları daha verimli kullanmaya teşvik etmek ve ürün ve hizmetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için şirketlerin ÇSY uygulamalarını değerlendirmek Türkiye Sigorta olarak sorumluluğumuzdur.

Etik Davranış ve Etik Satış

Türkiye Sigorta çalışanlarının amaçları görevlerini yerine getirmek dışında, genel ilkeleri ve çalışma düzenini; her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engelleyerek gözetmekten geçmektedir. Şirket imajımızın öneminin yanı sıra; çalıştığımız insanların hayat kalitesini gözetmek etik hayat ilkemizin temel taşıdır. Başlıca prensiplerimiz olan tarafsızlık, dürüstlük ve gizlilik bazında; kurumsal olarak atılan her adıma özen göstermek yükümlülüğündeyiz. Sadece kurum içi değil, dağıtım kanallarımız tarafından yapılan satışların etik prensiplerimiz çerçevesinde yapılması takibine de eşit derecede özen gösteriyoruz. Kamu ve özel sektör kuruluşları, medya ve kontakta olduğumuz her oluşum bizim için aynı seviyede önem arz ediyor ve karşılıklı saygı esasına göre hareket ediyoruz. Bu hususlarda yaşanacak herhangi bir uygunsuzluk hakkında hemen harekete geçiyor ve ilgili makamlarla durum değerlendirmesi yapıyoruz. Dağıtım kanallarımız tarafından yapılan satışların etik prensiplerimiz çerçevesinde yapılmasını sağlıyoruz.

Dünyamızın Sağlığı

Sürdürülebilir kalkınmada kilit rol oynayan sektörlerden biri olan Sigortacılık Sektörü’nün temsilcisi olarak doğa ile uyumlu iş modeli dönüşümünün temsilcisiyiz. İleriye baktığımızda, yaratmaya çalıştığımız olumlu etkiler, önleyici/ azaltıcı tedbirler ve faaliyetlerimiz yoluyla işletmemizde sera gazı emisyon yönetimi, su kullanımı, Sıfır Atık ve biyoçeşitlilik konularına odaklandık. Çevresel sürdürülebilirlikle ilgili performansımızı 2022 yılında yayımlayacağımız Sürdürülebilirlik Raporu ile tüm paydaşlarımızın görüşlerine sunacağız.

İklim Değişikliği: Hasarlar üzerindeki potansiyel etkileri ve sigortalama riskleri açısından önemleri dikkate alındığında, iklim sorunları sigorta sektörünün günlük operasyonlarında da giderek daha fazla gündeme gelmektedir. Bu konuların analizi ve sektördeki sonuçları, riskler ve iş fırsatları perspektifinden görülebilir. 2021 yılından itibaren Türkiye Sigorta olarak İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü TCFD’nin risk yönetimi, yönetişim, iş stratejisi ve finansal planlama konusundaki tavsiyeleri ile uyumlu bir şekilde iklim değişikliği üzerindeki etkilerimizi izlemeye başladık. 2022 yılından itibaren karbon yönetimi yaklaşımımız ve performansımızı tüm paydaşlarımıza açık biçimde raporlamaya başlayacağız.

Hâlihazırda çalışanlarımızdan gelen öneriyle, Esentepe yerleşkemizde 2009 Mayıs’tan bu yana test amaçlı fotovoltaik güneş gözeleri kullanarak yerleşkemizde bir kattaki enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlamaya başladık. Laboratuvar çalışması niteliğindeki bu uygulama ile çalışanlarımız arasında sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda alınabilecek tedbirler konusunda farkındalık yaratmış olduk.

Sıfır Atık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılında yayımladığı Sıfır Atık Yönetmeliği, Türkiye Sigorta için doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda atık yönetimi süreçleri ile ilgili çerçeveyi çizmektedir. Gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kurmak için işletmelerin atabileceği adımları içeren yönetmelik Türkiye Sigorta için de sıfır atık dönüşümünü yönetmek için ışık tutan bir niteliktedir. Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine yönelik olarak Bakanlıkça hazırlanan kılavuz doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Hâlihazırda Türkiye Sigorta olarak ofislerimizde kâğıt tüketimini azaltmaya yönelik girişimlerimiz, yeniden kullanılabilen, bağışlanabilen veya yeniden kullanılabilen malzemelerinin geri dönüşümü, tek kullanımlık bardak vb. plastik kullanımını azaltacak önlemlerin alınmasına devam etmekteyiz.

Sıfır Atık Dönüşüm Planımız kapsamında 2022 yılındaki İstanbul Finans Merkezi’ne geçiş ile birlikte yeni yerleşkemizde

  • İsrafı önlemeye yönelik çalışmalarda bulunarak atık oluşumunun önlenmesini/azaltılmasını sağlamayı,
  • Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan ayrı olarak toplanmasına ve geçici depolanmasına yönelik altyapıyı oluşturmayı,
  • Mevcut atık yönetim sistemimizi sıfır atık yönetim sistemine entegre etmeyi hedefliyoruz.

Güçlü Toplum

Türkiye Sigorta, gücünü yalnızca kendi alanında önde olmak için değil, toplumun iyiliğine hizmet etmeyi de prensip edinerek kullanmayı sorumluluk edinmiştir. Sigortacılık Etik İlkeleri’ni benimsemiştir.

2020 yıl sonu rakamlarında, Türkiye Sigorta hem prim üretiminde hem de kârlılıkta sigorta sektöründe lider konumda yer almaktadır ve önümüzdeki dönemlerde bu liderliği sürdürülebilirlik alanına da taşımak temel esaslarından biridir.

Küçük Ressamlardan Büyük Eserler Çalışması: Pandemi döneminde hepimizden daha çok yorulan ve en büyük fedakârlığı yapan sağlık çalışanlarımızı çocukların gözünden görmek ve konuya dikkatlerini farklı bir boyutta çekmek adına düzenlediğimiz yarışma.

Köy Okulları Kitap Bağış Kampanyası: Kitapsepeti.com ile yaptığımız projemizde köy okullarına 1700’den fazla kitap bağışında bulunduk.

Birlikte Yürüyelim Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı ve WeWalk Teknoloji AŞ işbirliğiyle yürütülen görme engelli çocuklarımıza akıllı baston temin etme projemiz büyük destek ve bağış topladı ve 10’dan fazla çocuğumuza ulaştık.

Orman Yangınları ve Fidan Bağışı Faaliyetleri: Şirket, 2021 yılında ülkemizin birçok noktasında meydana gelen orman yangınlarının kayıplarına nefes olmak amacıyla 81 ildeki çalışan ve dağıtım kanallarının sayısı örnek alınarak 11 bin adet fidan bağışında bulunmuştur.

Sıfır Atık Eğitim Seti: Türkiye Sigorta, Çevreci Çocuk Yayınevi'nin çocuklarda çevre ve sürdürülebilirlik bilincini artırmak amacıyla yayınladığı Sıfır Atık Eğitim Seti'ne de sponsor olarak Sivas, Erzurum ve Hakkari'deki ilkokul öğrencilerine 10.000 kitap bağışladı. Öğrencilerin sıfır atık yaşamı hakkında bilgi edinmelerini ve farkındalıklarını artırmalarını amaçlayan kitaplarda yenilenebilir enerji, küresel ısınma, çevre temizliği, geri dönüşüm ve ekosistem konuları yer almaktadır.

Plastik Kapak Toplama Faaliyetleri: Türkiye Omurilik Derneği işbirliği ile Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde her katta toplama kutuları ile plastik kapaklar biriktirilmektedir. Çalışanlar konuyla ilgili şirket içi yapılan duyurularla projeye teşvik edilmektedir. Şu ana dek 100 kg üzerinde plastik kapağa ulaşılmıştır.

43. İstanbul Maratonu: Türkiye Sigorta, çeşitli sivil toplum kuruluşları yararına “Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu” olan 43. İstanbul Maratonu’nun; sanal maratonda 10 km, fiziki maratonda ise 15 km kategorilerine katılmıştır. Türkiye Sigorta; Gücü iyilik için kullanmak, sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunarak destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla projeye katılım sağlamıştır.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları