Kapat

Yatırım Yapmadığımız Sektörler

İNSAN HAKLARINA AYKIRI ve ETİK DIŞI TUTUM, DAVRANIŞ SERGİLEME

  • Kişisel hakların sınırlandırıldığı ve insan haklarını ihlal eden süreç, hizmet, ürün ve faaliyetlerden birini ya da birden fazlasını kapsayan projeler,
  • Zorla çalıştırmanın (1) veya çocuk işçilerin sömürücü veya zararlı içeriği olan faaliyetlerde çalıştırıldığı- üretim dâhil projeler- (2) söz konusu olduğu faaliyetler ve ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenmiş çocuk işçi çalıştırılması yasaklı olan faaliyetlerde çocuk işçiliğinin söz konusu olduğu durumlar.

(1) Zorla çalıştırma, ILO (International Labour Organization) sözleşmelerinde tanımlandığı şekilde, gönüllü olarak gerçekleştirilmeyen ve bir kişinin güç kullanma veya cezalandırılma tehdidiyle gerçekleştirdiği iş ve hizmetler

(2) Çocuk işçilerin asgari yaş sınırı ILO Temel İnsan Hakları Sözleşmeleri’nde ve ulusal mevzuatta tanımlandığı şekilde olmak zorundadır.