EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Tanımlar

Katılım esaslı faaliyetlerde ilgili mevzuat kapsamında aşağıda yer alan tanımlar dikkate alınmaktadır.

 

Danışma Komitesi: Bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını teminde görev alan komiteyi ifade eder.

Katılım Emeklilik Fonu: Emeklilik şirketlerince katılım esasları çerçevesinde oluşturulan ve unvanında katılım ibaresi bulunan emeklilik yatırım fonunu ifade eder.

 

Katılım Emeklilik Planı: Unvanında katılım ibaresi bulunan ve içeriği katılım emeklilik fonlarından oluşan emeklilik planını ifade eder.

 

Katılım Esasları: Bireysel emeklilik faaliyetlerinin Yönetmelik çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla danışma komitesince ilgili hükümler esas alınarak tespit edilen usul ve esaslarını ifade eder.

 

 

Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu ifade eder.

 

Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu ifade eder.

 

Yönetmelik: 19/12/2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliği ifade eder.

 

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları