Kapat

Danışma Komitesi Üye Bilgileri

Danışma Komitesi Üye Bilgileri

Danışma Komitesi, Katılım Sigortacılığı sisteminin işleyişinin katılım finans sistemi prensipleri ile ortak risk paylaşımı ve dayanışma esaslarına uygunluğunu takip eden Komiteyi ifade etmektedir.

Danışma Komitemiz, Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE (Danışma Komitesi Başkanı) ve Mehmet ODABAŞI olmak üzere 2 üyeden oluşmaktadır.

Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE (Danışma Komitesi Başkanı)

1975 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Bunu takiben 1999 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Üç Eseri Çerçevesinde İmam Şâfiî’nin Bazı Hadis Meselelerine Yaklaşımı adlı teziyle yüksek lisansını, 2005 yılında da Şâfiî Öncesinde ve İmam Şâfiî’de Sünnet isimli teziyle de doktorasını tamamladı. 2011 yılında doçent, 2018’de Profesör oldu. 1997’den sonra vakıf ve derneklerde yöneticilik ve eğitimcilik yaptıktan sonra 2004 yılından itibaren katılım bankacılığı sektöründe çalışan Aktepe, Türkiye Finans Katılım Bankası’nın danışmanlığında görev aldı. 2012 yılında Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine atandı.

Yayınlanmış bazı çalışmaları şunlardır: Erken Dönem İslam Hukukçularının Sünnet Anlayışı (İnsan, 2008), İslâm Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankacılık (Bilge, 2010), Hadis Kaynaklarında Fâiz ve Finansman (Hayat, 2012), Sünnet ve Hadis (Beka, 2013). Bunlar dışında Aktepe’nin makale, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş tebliğ, kitap çevirisi, makale çevirisi ve ansiklopedi maddeleri gibi birçok çalışması bulunmaktadır. Aktepe evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet ODABAŞI

1975 yılında Sivas’ta doğdu. İlkokul ve İmam Hatip Lisesini (1993) Sivas’ta bitirdi. Lise ’de okurken özel Arapça ve İslami ilimler dersleri aldı. 1993 Yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı ve 1998 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bölümünde yüksek lisans yaptı. Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku alanında Doktora tez çalışmalarını sürdürmektedir.

1993 yılında Marmara Üniversitesini kazandığı dönemden itibaren Nurettin Can Hocadan Arapça ve İslami ilimler okudu. İmam Serahsi’nin Mebsut adlı eseri ile İthafü’l-kârî bihtisâri Fethi’l-bari adlı eserin tercüme heyetinde bulundu. Son olarak merkezi Bahreyn’de bulunan ve İslami Finans ve Bankacılık alanında standart belirleyici bir kurum olarak uluslararası bir konuma sahip bulunan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) tarafından yayımlanan “el-Meâyîrü’ş-Şer’iyye” adlı eserin yarısını tercüme ederek “Faizsiz Finans Standartları” adıyla Türkçe’ye kazandırılmasını sağlayan projede yer aldı. Bu projeyi BDDK Destekleyen Kurum, TKBB Proje Sponsoru ve İstanbul Zaim Üniversitesi Tercüme Kurumu olarak hayata geçirdi ve 58 ana başlık altında çeşitli şer’î standartlar dilimize kazandırıldı.

2014 – 2020 yılları arasında İSFA İslami Finans Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.’nde Danışma Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Odabaşı, Faizsiz Bankacılık ve İslâmî Sigortacılık alanında fıkhî danışman olarak danışma kurullarında üyelikleri devam etmektedir. Aynı alanda eğitim ve seminerler de vermeye devam eden Mehmet Odabaşı, evli ve üç çocuk babasıdır.