EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Danışma Komitesi Üye Bilgileri

Danışma Komitesi 

Danışma Komitemiz, Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE, Dr. Mehmet GAYRETLİ ve Dr. Salih GÜNER olmak üzere toplam 3 üyeden oluşmaktadır.

Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE (Danışma Komitesi Başkanı)

1975 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bunu takiben 1999 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Üç Eseri Çerçevesinde İmam Şâfiî’nin Bazı Hadis Meselelerine Yaklaşımı adlı teziyle yüksek lisansını, 2005 yılında da Şâfiî Öncesinde ve İmam Şâfiî’de Sünnet isimli teziyle de doktorasını tamamladı. 2011 yılında doçent, 2018’de Profesör oldu. 1997’den sonra vakıf ve derneklerde yöneticilik ve eğitimcilik yaptıktan sonra 2004 yılından itibaren katılım bankacılığı sektöründe çalışan Aktepe, 2012 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine atandı. Yayınlanmış bazı çalışmaları şunlardır: Erken Dönem İslam Hukukçularının Sünnet Anlayışı (İnsan, 2008), İslâm Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankacılık (Bilge, 2010), Hadis Kaynaklarında Fâiz ve Finansman (Hayat, 2012), Hadis İlmine Giriş (Rağbet, 2019). Bunlar dışında Aktepe’nin makale, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş tebliğ, kitap çevirisi, makale çevirisi ve ansiklopedi maddeleri gibi birçok çalışması bulunmaktadır. Aktepe evli ve üç çocuk babasıdır.

Dr. Mehmet GAYRETLİ (Danışma Komitesi Başkan Vekili)

1971 yılında Samsun/Bafra’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kocaeli/İzmit’te tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda “İslam Hukukunda Şahsa Sınırlı Bağlı Ayni Haklar: İntifa ve Sükna Hakları” teziyle yüksek lisanını, aynı anabilim dalında “Tanzimat Sonrasından Cumhuriyete Kadar Olan Dönemde Kanunlaştırma Çalışmaları” adlı teziyle 2009 yılında doktorasını tamamladı. 1996-1997 arası Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen, 1997-1999 arası Marmara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsünde Araştırma görevlisi, 1999-2011 arası çeşitli vakıf ve derneklerde eğitimci-yönetici olarak çalıştıktan sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak atandı ve halen aynı kurumda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yayınlanmış bazı çalışmaları şunlardır: “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kanunlaştırma Çalışmaları” (2015, Nizamiye Akademi Yay.), “Nûru’l-Îzâh-Hanefi Mezhebine Göre İbadet Fıkhı” (Tercüme, 2016, Semerkand Yay.) Bunların dışında makale, kitap bölümü ve tebliğleri de bulunmaktadır. Mehmet Gayretli, evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Salih GÜNER

1988 yılında Çanakkale’de doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Çanakkale’de 2006 yılında tamamladı. 2010 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bunun akabinde 2015 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak “İbn Rüşd’ün Bidayetü’l-Müctehid ve Nihâyetü’l-Muktesid Adlı Eserinde Ebû Yusûf, İmam Muhammed ve İmam Züfer’e Nispet Edilen Görüşler ve Bunların Hanefi Mezhebi Açısından Değerlendirilmesi” adlı teziyle İslam Hukuku Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 2022 yılında da "Irak ve Semerkand Hanefî Ekolleri Arasındaki Usûlî İhtilâflar ve Hanefî Mezhebi Üzerindeki Etkisi (el-Cessas ve es-Semerkandî Örnekliğinde)" adlı teziyle doktora eğitimini tamamladı. 2007-2011 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda İmam-Hatip ve müezzin olarak; 2011-2018 yılları arasında da Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak çalıştı. 2018 yılından itibaren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde çalışma hayatına devam etmektedir. Salih Güner, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları