EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Faturalarım Güvende Sigortası

fatura-banner

Faturalarım Güvende Sigortası ile fatura endişeniz olmasın, içiniz rahat olsun!

İstem dışı işsizlik ya da bir kaza sonucu geçici iş göremezlik halleri ile kaza sonucu vefat veya daimi maluliyet durumlarıyla karşılaşmanız halinde fatura ödemeleriniz Türkiye Sigorta güvencesi altında!

SIKÇA SORULAN SORULAR

Güvence Kapsamı Nedir?

Faturalarım Güvende ürünü İşsizlik, Geçici İş Göremezlik, Vefat ve Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminatlarını içermektedir.

Fatura Koruma İşsizlik Sigortası Teminatı

Sigortalının iş akdinin feshedilmesi halinde sigortalının ikametgâh adresine kayıtlı su, elektrik, doğalgaz, telefon, televizyon ve internet abonelikleri ile sigortalının adına kayıtlı cep telefonu faturaları için işsizlik süresince ve poliçede yazılı limitler dahilinde sigortalıya tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Fatura Koruma Geçici İş Göremezlik Teminatı

Sigortalının kaza sonucu iş göremez duruma gelmesi ve tam teşekküllü bir hastane raporu ile belgelenmesi halinde sigortalının ikametgâh adresine kayıtlı su, elektrik, doğalgaz, telefon, televizyon ve internet abonelikleri ile sigortalının adına kayıtlı cep telefon faturaları için rapor süresince ve poliçede yazılı limitler dahilinde sigortalıya tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Ölüm Teminatı

Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene içerisinde vefat etmesi halinde poliçede yazılı teminat tutarı poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenmektedir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde sürekli sakatlığa maruz kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesi ve sürekli sakatlık oranının belgelendirilmesi şartıyla sakatlık oranına göre poliçede yazılı teminat tutarı sigortalıya ödenmektedir.

Poliçeye Sahip Olabilmek İçin Yaş Kriteri Var Var Mıdır?

18 – 70 yaş arasında olup Türkiye’de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına poliçe düzenlenebilmektedir. Sigortaya giriş yaşı ve sigorta süresi toplamı 71 yaşını geçemez.

Bekleme Süresi Var Mıdır?

İşsizliğin ya da kaza sonucu geçici iş göremezliğin gerçekleşmesi durumunda işsizliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 (otuz) günlük bekleme süresi bulunmaktadır. 30 günlük bekleme süresi dolduktan sonra sigortalının işsizlik hali devam ediyor ise teminat devreye girmektedir.

Poliçe Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Poliçe süresi 1 yıldır ve poliçe başlangıç tarihinde öğlen 12.00’da başlar, poliçe bitiş tarihinde öğlen 12.00’da biter. Riskin teminat kapsamında olabilmesi için poliçenin geçerli olduğu süre içerisinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Poliçenin Coğrafi Kapsamı Nedir?

Faturalarım Güvende Sigortası poliçesinde yer alan işsizlik teminatı sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli iken kaza sonucu iş göremezlik, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları yurt dışında da kapsam dahilindedir.

Nasıl Satın Alabilirim?

En yakın anlaşmalı banka şubemiz ve acentemiz ile iletişime geçerek Faturalarım Güvende Sigortasını satın alabilirsiniz. Size en yakın acentemizi bulmak için tıklayınız.

Genel Şartlar Nelerdir?

Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları