EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Siber Riskler Güvende

Türkiye Sigorta olarak, işletmenizin siber güvenliğini ve finansal varlıklarını korumak için hazırlanan Siber Riskler Güvende Sigortası ile işletmenizi dijital tehditlere karşı güvence altına alın!

İş dünyanız hızla dijitalleşirken, siber tehditler de artıyor. Büyük emeklerle büyüttüğünüz işletmenizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için dijitalden gelebilecek risklere karşı koruma elzem hale geldi. Siber Riskler Güvende, işletmenizin siber saldırılara, veri ihlallerine ve siber suçlara karşı en güncel teminatlarla korunmasını sağlar.

Günümüzde dijital risklere karşı geniş koruma kapsamı ile hazırlanan Siber Riskler Güvende, bir siber saldırı durumunda ortaya çıkabilecek maddi kayıpları, veri onarım masraflarını, iş durmasından kaynaklanan gelir kayıplarını ve siber suçlar nedeniyle oluşabilecek mali zararları kapsar. Ayrıca, müdahale masrafları ve kriz yönetimi gibi beklenmedik anlarda masraf kalemi oluşturabilecek hizmetler de teminat altındadır. Böylece müşterileriniz, iş ortaklarınız ve yatırımcılarınız için işletme itibarını ve güvenini korurken, finansal olarak da güvende olmanızı sağlar.

Türkiye Sigorta'nın profesyonel dijital altyapısı, uzmanlığı ve hızlı tazminat süreçleri sayesinde Siber Riskler Güvende ile işletmeniz dijitalleşen geleceğe güvenle ilerler. Artan siber tehditlere karşı önlem almak ve işletmenizin dijital güvenliğini sağlamak için siz de Siber Riskler Güvende ile işletmenizi güvence altına alın!

Genel Şartlar Nelerdir?
Genel Şartlar hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.
Poliçemin Süresi Ne Kadar?
Poliçeniz başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir.
Poliçemle İlgili Detaylı Bilgiyi Nereden Alabilirim?
Poliçenizle ilgili detaylı bilgiyi 0850 242 29 12 nolu Çağrı Merkezinden ve poliçenizi düzenleyen yetkili acentemizden alabilirsiniz.
Siber Riskler Güvende Sigortası Nedir?
Poliçe süresi içinde meydana gelen bir güvenlik ihlali sonucunda olaya müdahale masrafları, Onarım, İş durması masrafları, Siber suç ve Siber sorumluluk gibi teminatlarla Siber riskleri güvence altına alan dijital risklere özel hazırlanan bir sigorta poliçesidir.
Siber Riskler Güvende Zorunlu Bir Sigorta Mıdır?
Siber Riskler Güvende isteğe bağlı bir sigorta olup, zorunlu değildir.
Siber Riskler Güvende Teminatları Nelerdir?

Siber Riskler Güvende teminatları aşağıdaki gibidir:

Olaya Müdahale Masrafları: Poliçe süresi içinde meydana gelen bir güvenlik ihlali, mahremiyet olayı ya da gizlilik olayı sonucu, ortaya çıkan aşağıda detaylandırılmış, olaya müdahale masraflarını içermektedir. Siber saldırılar sonucu ortaya çıkan olayların detaylı olarak araştırılması ve yönetilmesi için yapılan masrafları kapsar. İzleme ve analiz masrafları, siber güvenlik ekibi ücretleri, hukuki danışmanlık giderleri, kriz yönetimi masrafları gibi masrafları da teminat altına alır.

Onarım (Eski Haline Getirme): Siber saldırılar sonucu bozulmuş, silinmiş, şifrelenmiş veya tahrip edilmiş veri varlıklarının onarım (eski haline getirme) ve restorasyon masraflarını kapsar. Veri onarımı, gerçekleştirilen makul ücret, gider ve masrafları teminat altına alır.

İş Durması: Siber saldırılar nedeniyle işletmenin işlevini yerine getirememesi sonucu ortaya çıkan gelir kaybını kapsar. Bozulmuş veya şifrelenmiş veri varlıklarına erişememe, kullanamama veya bilgisayar sistemlerinin bozulması gibi durumlar iş durması teminatı kapsamında değerlendirilir.

Siber Suç: Sistemlere yasadışı veya hileli bir şekilde girilerek doğrudan para veya kıymetlerin transfer edilmesi sonucu ortaya çıkan mali kayıpları kapsar.

Siber Sorumluluk: Mahremiyet veya gizlilik olayları, kötü amaçlı yazılımların iletilmesi, veri varlıklarının izinsiz olarak imha edilmesi veya bozulması gibi durumlar sonucu işletmenin yasal olarak ödemekle yükümlü olduğu zarar ziyan tazminatı ve hasar taleplerini kapsar.

Siber Riskler Güvende, bu teminatlar sayesinde işletmelerin siber risklere karşı korunmasını amaçlar ve geniş bir koruma sağlar.

Siber Riskler Güvende Sigortasını Kimler Satın Alabilir?

Siber Riskler Güvende, çeşitli ticari işletme ve kuruluşlara yöneliktir. Özellikle küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler bu sigortadan faydalanabilir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) genellikle siber saldırılar karşısında daha savunmasız olabilirler, çünkü siber güvenlik önlemlerini büyük ölçekli şirketlere göre daha sınırlı kaynaklarla sağlayabilirler. Bu nedenle, KOBİ'ler Siber Riskler Güvende Sigortası’yla kendilerini potansiyel mali kayıplara karşı koruyabilirler.

Büyük ölçekli şirketler, genellikle daha karmaşık iş yapısı ve büyük veri varlıklarıyla faaliyet gösterir. Bu tür şirketler, siber saldırılara karşı daha fazla risk altında olabilir ve daha kapsamlı güvenlik önlemleri almak zorundadır.

Siber Riskler Güvende Hasar Anında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Siber Riskler Güvende Sigortası için hasar anında ihtiyaç duyulan belgeler hasarın niteliğine göre farklılık gösterebilir.

Sigortalı hasarın gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksizin 0850 242 29 12 No’lu hasar bildirim hattından hasar ihbarında bulunmalıdır.

Yazılı Bildirimler İçin destek@siberkorumasigortasi.com.tr veya hasar@siberkorumasigortasi.com.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Siber Riskler Güvende ile İş Yeri Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

İş Yeri Sigortası ve Siber Riskler Güvende arasında belirli farklar vardır. İş Yeri Sigortası genel olarak işletmenizin fiziksel varlıklarını, malzemelerini ve mülkünü korumak için tasarlanmış bir sigorta türüdür. Bu poliçe, yangın, hırsızlık, doğal afetler ve iş Yeri sorumlulukları gibi risklere karşı koruma sağlar. İş Yeri Sigortası, işletmenizin maddi kayıplara karşı güvence altına alınmasını ve iş sürekliliğinin sağlanmasını hedefler.

Öte yandan, Siber Riskler Güvende işletmenizin siber risklere karşı korunmasını sağlar. Günümüzde işletmelerin dijital alana geçiş yapmasıyla birlikte siber saldırılar, veri ihlalleri ve siber suçlar önemli bir tehdit haline gelmiştir. Bundan dolayı Siber Riskler Güvende ile işletmenizin siber saldırılara maruz kalması durumunda ortaya çıkabilecek maddi kayıpları ve diğer zararları karşılaması hedeflenir. Veri onarım masrafları, müdahale masrafları, iş durması kaynaklı gelir kaybı ve siber suçlar nedeniyle oluşabilecek mali zararlar gibi riskler bu poliçe ile teminat altına alınır.

Sigortalının Siber Saldırılara Karşı Alması Gereken Önlemler Nelerdir?

Siber saldırılardan korunmanın en temel şartlarından olan aşağıdaki temel koruma önlemlerini almanızı, önemle tavsiye ederiz. Teminatın geçerli olması için bu hususların mevcut olmasının zorunlu olduğunu unutmayınız.

  1. Bilgisayar sisteminizin bir parçası olan herhangi bir cihaza anti-virüs bir yazılım yerleştirmeli ve gerekli hallerde belli aralıklarda koruma ile ilgili güncellemeleri yapmalısınız;
  2. Bilgisayar sisteminizin bir parçası olan ve internet bağlantısı bulunan herhangi bir cihaza güvenlik duvarları (firewall) yerleştirmelisiniz ve
  3. Veri varlıklarınızda her ay back-up (yedekleme) işlemleri gerçekleştirerek bu back-upları bir bulut (cloud) ortamında ya da bilgisayar sisteminiz ile bağlantısı olmayan şirket/tesis dışında bir yerde saklamalısınız.
Poliçede Teminat Harici Değerlendirilebilecek Haller Nelerdir?
Bedeni zarar, Finansal enstrümanlarla ilgili zararlar, Sözleşmeye bağlı sorumluluk, Yöneticilerin görevleri, Haksız (Hileli) eylemler, Elektromanyetizma, Şantaj olayı, Altyapı, Ödeme aczi (İflas), Fiziksel Riskler, Maddi zarar, Haksız ve yanıltıcı uygulamalar, Yasal İhlaller, Savaş, Üçüncü Şahıs fonları gibi durumlar teminat harici kalan haller olup istisnai durumlara poliçe genel şartlarında detaylı yer verilmiştir.
Sigortanın Başlamasından Önce Meydana Gelen Siber Saldırılar Teminat Kapsamında mıdır?
Sigorta teminatı poliçe başlangıcından itibaren geçerlidir ve siber saldırılarla ilgili olaylar poliçe süresi içinde gerçekleştiğinde teminat sağlanmaktadır.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları