EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Artı Hayat Sigortası

Kimler Poliçe Yaptırabilir?

Sigortaya sahip olabilme yaşı tehlikeli hastalık teminatının dahil edilmesi durumunda 18-60, tehlikeli hastalık teminatının hariç bırakılması durumunda 18-70'tir.

Teminatlar Nelerdir?

Vefat ana ve zorunlu teminattır.

Tehlikeli Hastalıklar, Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet, Hastalık Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları ve Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat teminatları seçmeli teminatlar olarak sunulmaktadır.

Vefat ve Tehlikeli Hastalıklar teminatı haricindeki diğer teminatların tamamı depremli/depremsiz olarak verilebilmektedir. Vefat, Kaza Sonucu Vefat teminatının gerçeklemesi durumunda poliçe, diğer teminatların ise tamamının ödenmesini müteakip teminat sona erer. Vefat teminatı asgari 1.000 TL, azami 20.000.000 TL’ye kadar alınabilir.

Sigorta Süresi Nedir?

Sigorta süresi 1 yıldır. Üründe yenileme özelliği mevcuttur. Sigorta başlangıcında sigortalı tarafından seçildiği ve yenileme yıllarında sigortalının aksi talebi olmadığı takdirde poliçe şartlarında belirtilen yaş sınırını aşmamak üzere (5 yıl boyunca 4 kere) prim tahsilatı yapıldığı sürece otomatik yenilenecektir.

Prim Tutarı ve Prim Ödeme Şekli Nedir?

Sigortalının yaşına, cinsiyetine, meslek risk sınıfına ve alınan teminat tutarına göre değişmektedir. Yıllık prim, peşin veya taksitli (3,6,9 taksit) olarak ödenebilir.

Bilinmesi Gerekenler

Tehlikeli Hastalık Teminatı 19 hastalık içerir.

Kanser, Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi), İnme, Koroner Arter Bypass Ameliyatı, Son Evre Böbrek Yetmezliği, Temel Organ, Kompozit Doku veya Kemik İliği Nakli, Eklem Felci, Görme Kaybı, Kalp Kapakçığı Ameliyatı, Aort Ameliyatı, Çoklu Skleroz, Amyotrofik Lateral skleroz (Lou Gehrig Hastalığı), İyi Huylu Beyin Tümörü, Koma, Sağırlık, Belirtilen Meslek Çalışmasında Kapılmış HIV Enfeksiyonu, Eklem Kaybı, Konuşma Kaybı, Büyük Yanıklar

 • Tehlikeli Hastalıklar Teminatı, Vefat Teminatını aşmamak kaydıyla azami 400.000 TL’ye kadar verilebilir.
 • Tehlikeli Hastalıklar teminatı, asgari 1.000 TL, azami 400.000 TL’ye kadar alınabilir. Tehlikeli hastalık riski gerçekleştikten ve tazminatı ödenmesine takiben vefat riskinin gerçekleşmesi durumunda vefat teminatı olarak tehlikeli hastalık teminatı ile vefat teminatı arasındaki fark ödenir.
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı, Kaza Sonucu Vefat ya da Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminatlarından en az birinin alınması halinde alınabilir.
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminat toplamının %5’ini aşamaz ve asgari 100 TL, azami 200.000 TL olmalıdır.
 • Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat Teminatı, Kaza Sonucu Vefat ya da Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminatlarından en az birinin alınması halinde alınabilir.
 • Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminat toplamının %0,025’ini aşamaz ve günlük asgari 0,25 TL, azami 300 TL olup, bir yıl boyunca ödenecek gündelik tazminat, 200 günü geçemez.

Gelir vergisi avantajı var mı?

Ödediğiniz primin tamamını; primi ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla içinde bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ile %40 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Artı Hayat Sigortası Ek Faydaları Nelerdir? 

Diş Sağlığı
Türkiye’de geniş anlaşmalı network ile aşağıdaki hizmetlerin ilk seanslarından ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Sigortalılar, sözleşmeleri boyunca yılda 1 (bir) kez aşağıdaki hizmetlerden faydalanabilirler. 
 • Diş hekimi Muayenesi
 • Diş Röntgen Filmi (periapikal) (Tek diş için)
 • Detertraj (Diş Taşı Temizliği – Alt ve Üst çene)
 
Sağlıklı Beslenme & Psikolojik Destek
 • İlk seans ücretsiz,
 • Diğer Seanslarda, seans başına %30’a varan indirim
 • Türkiye’de geniş anlaşmalı kurum ağı bulunan, seçkin hastane & kliniklerinden hizmet alabilme imkânı
   
İndirimli Sağlık Check-up

Anlaşmalı kurumlarda; Doktor Muayene, Tüm abdomen USG, PA Akciğer Grafisi, EKG, Tam Kan Sayımı (18 parametre), SGOT, SGPT, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserit, BUN, Kreatinin, Açlık Kan Şekeri, Sedimantasyon, İdrar Tahlili paketi kapsamında check-up hizmeti, anlaşmalı kurumlarda %20’ye varan oranlarda indirimli olarak sağlanacaktır.

Medikal 2. Görüş

Her bir sigortalıya, ilk teşhisi koyulmuş olan medikal rahatsızlıklarda, alanında uzman olan ikinci bir doktorun görüşünün alınmasını sağlar. Bu hizmet başta Amerika olmak üzere, yurtdışındaki sağlık kuruluşlarından en iyi tetkik ve tedavi yöntemleri ile ilgili tıbbi görüş alma imkanını yılda 1 (bir) kez ücretsiz olarak sunmaktadır. Ayrıca bu merkezlerde tedavi olmak, sigortalılara indirimli hizmet alma hakkı kazandırır. 

Kapsam dâhilindeki kritik hastalıklar: 

 • Belirli bir tedavi sürecinden geçmiş ileri evre Metastik Kanser
 • Organ Yetmezlikleri
 • Alzheimer, Parkinson
 • HIV Enfeksiyonları
 • Kardiyomyopatiler
 • Spinal Kord Tümörleri ve cerrahi/prosedürel işlem gerektiren durumlar
 • Multiple Skleroz (MS)
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Pediatrik Nöroşirurjik durumlar
 • Pediatrik Kardiyak Hastalıklar
 • İnme – Felç
 • Kanser, Böbrek Yetmezliği
 • Körlük
Medikal Asistans
Tıbbi Bilgi ve Danışma: Sigortalının karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak, medikal ekip tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez.

Kara ambulansı & Eve Doktor Gönderimi:
Sigortalının, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımladığı kriterlere göre ani hastalığı veya yaralanması durumunda, hizmet sağlayıcı, sigortalıyı kara ambulansı ile uygun en yakın şehir içi tıbbi merkeze nakli için gerekli giderler, yılda 3 defaya mahsus, olay başına 750 TL limit dahilinde karşılayacaktır.
Yılda 1 defa 500 TL limitle ücretsiz olarak konuta doktor gönderimi yapılmaktadır. Konuta doktor gönderilmesi için, tedavi eden doktor tarafından düzenlenmiş olan gereklilik raporunun hizmet sağlayıcıya ibraz edilmesi gerekmektedir. Konuta doktor gönderimi teminatı kapsamında limit aşımı olursa, aşan meblağ sigortalı tarafından ödenir.

Unutulmuş ilaçların gönderimi:
Sigortalının yurt içi veya yurt dışı seyahati sırasında kullanımı zorunlu olan reçeteli ilaçlarını unutması ve bu ilaçları gittiği yerde temin edememesi durumunda yararlanmaktadır. Aile fertlerinin söz konusu ilaçları hizmet sağlayıcıya ulaştırılması durumunda, hizmet sağlayıcı 5kg’a kadar nakliye ücretini karşılayarak ilaçların teslimini sağlamaktadır.

Acil mesajların iletilmesi:
Hizmet sağlayıcının müdahale ettiği medikal vakalarda, sigortalının talebi doğrultusunda, ikametgâhındaki arkadaşları, iş çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlamaktadır.

Sağlık Network İndirimi:
Türkiye genelinde bulunan 2.000’nin üzerindeki anlaşmalı hastane, poliklinik, tıp merkezi, optik vb. kurumda yılda 1 defaya mahsus %20’ye varan indirimler sunulmaktadır. SGK’dan yararlanıldığı takdirde Asistans Firma indirimlerinden faydalanılamamaktadır.
 
Rezervasyon Hizmetleri (indirimli)

Rezervasyon ve Destek Hizmetleri ile sigortalılara aşağıdaki avantajlar sunulmaktadır.

İndirimli hizmetlerden faydalanmak için Müşteri İletişim Merkezimizin aranması şartı vardır ve bu hizmetlerin masrafları sigortalı tarafından sağlanacaktır.

 • 7/24 Turistik Bilgi Hattı
 • 7/24 Sağlık Kuruluşları Bilgi Hattı
 • Döviz Kurları Bilgi Hattı
 • Tercüme Organizasyonu
 • Kültürel Etkinlik Bilgi Hattı
 • Restoran ve Cafe Bilgi Hattı
 • Çiçek ve Meyve Sepeti Gönderileri
 • Otel Rezervasyon ve Paket Turlar
 • Araç Kiralama Hizmetleri
 • VIP Transfer / Motorlu Vale Hizmetleri
 • Kuru Temizleme
 • Evde Çocuk ve Yaşlı Bakımı
 • Araç Bakım İndirimi
 • Optik ve Optik Ürün Alımlarında Avantajlar
 • Çocuk Gelişim Programları
 • Sağlıklı Yaşam Programları
 • Çocuklara Yönelik Etkinlikler / Hafta sonu Etkinlikler

 

Kuru Temizleme

Sigortalılar, yılda 5 parça ücretsiz olarak kuru temizleme hizmetinden yararlanma hakkına sahip olacaktır. Sigortalının 1 sene içinde alacağı ütü hizmeti bedeli 500 TL'yi geçemez.

Ütü Hizmeti

Sigortalılar, yılda 5 parça ücretsiz olarak ütü hizmetinden yararlanma hakkına sahip olacaktır. Sigortalının 1 sene içinde alacağı ütü hizmeti bedeli 500 TL'yi geçemez.

Yaşam Destek
Yaşam Destek Hizmeti ile sigortalılara aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

VEFAT DESTEK: 
Cenaze İşlemleri ve Cenaze Nakli (Yurtiçi 2.500 TL- Yurtdışı 1.500 Euro)
Aile Bireylerinin Geri Dönüşü (Yurtiçi 2.500 TL- Yurtdışı 1.500 Euro) 
Psikolojik Destek (Toplam 5 seans, seans başına maksimum 300 TL ve toplamda 1.500 TL limit)
Vefat Danışma Hizmeti (Yılda 1 kere 500 TL)

SÜREKLİ SAKATLIK DESTEK: 
Evde Bakım Hizmeti (10 saat ile sınırlı olmak üzere, saat başı 100 TL ve toplamda 1.000 TL limit) 
Psikolojik Destek (Toplam 5 seans, seans başına maksimum 300 TL ve toplamda 1.500 TL limit) 
Fizik Tedavi (10 seans, seans başı 250 TL ve toplamda 2.500 TL limit) 
Tıbbi Nakil (Yılda 3 Kere vaka başına 500 TL)
Sürekli Sakatlık Danışmanlık Hizmeti (Yılda 1 kere 500 TL

YATARAK TEDAVİ DESTEK TEMİNATI: 
Tıbbi Nakil (Yılda 3 kere vaka başına 500 TL) 
Evde Bakım Hizmeti (10 saat ile sınırlı olmak üzere, saat başı 100 TL ve toplamda 1.000 TL limit)
 
Konut Asistans

Konut Asistans Hizmeti ile sigortalılara aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

Konut Bilgi Hattı: Sigortalı, Hizmet sağlayıcıyı arayarak ambulans, nöbetçi eczane, tesisatçı, araç kiralama şirketleri, beyaz eşya servisleri gibi çeşitli iş kollarına ait hizmet sağlayıcıların iletişim ve adres bilgilerine ulaşabilmektedir.

*Bu hizmetlerden yararlanılması halinde, oluşacak masrafların tamamı sigortalı tarafından ilgili iş koluna yapılacaktır.

Hizmet sağlayıcı bu tür hizmetlerin verilmesi için, yalnızca sigortalı ile iş kolunu buluşturacak, hizmetin ifası veya yanlış ifasından dolayı ortaya çıkacak olan hasar veya zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Dahili Su Tesisatı: Sigortalının ikametgahındaki dahili temiz su tesisatında kırılma ve/veya patlama nedeniyle acil tamir gerektiren durumlarda hizmet sağlayıcı, bir tesisatçıyı sigortalının ikametgâh adresine yönlendirerek standart malzeme ve işçilik masraflarını yılda bir defa 500 TL limit dahilinde üstlenmektedir. Belirtilen teminat limitini aşan masraflar, önceden onay alınması sureti ile sigortalı tarafından direkt ödenecektir.

*Konut içindeki sıhhi tesisat, musluk ve diğer donanıma bağlı olmayan her türlü elemanın tamiri; tesisat hasar veya kırılmasından kaynaklansa dahi her türlü ıslanma, kaçak, sızıntı ve benzerinden dolayı meydana gelen hasarın tazmin ve tamiri; sıhhi tesisata bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, beyaz eşya, ısıtıcılar, filtrelerin tamir veya değişimi, sıhhi tesisat malzemesinin tamirinden doğan veya değişiminden doğan malzeme masrafları; konutun bulunduğu bina genelinde ve üçüncü şahıs konutlarına ait tesisat veya diğer donanım konut içinden geçse dahi tesisatın tamiri ve bu hasar nedeniyle oluşan hasarın tazmin ve tamiri; kanalizasyon / pis su tesisatlarının tıkanması veya tamiri kapsam dışıdır.

Dahili Elektrik Tesisatı: Sigortalının ikametgahındaki dahili elektrik tesisatında (elektrik sigortasından priz / elektrik anahtarlarına kadar) meydana gelen ve konuta elektriğin ulaşmasını engelleyecek problemlerde hizmet sağlayıcı, bir elektrikçiyi ikametgâh adresine yönlendirerek standart malzeme ve işçilik masraflarını yılda bir defa 500 TL limit dahilinde olmak üzere üstlenmektedir. Belirtilen teminat limitini aşan masraflar, önceden onay alınması sureti ile sigortalı tarafından direkt ödenecektir.

*Konut içindeki elektrik tesisatından yararlanılmasını sağlayan her türlü elemanların (lamba, duy, floresan, priz, elektrik düğmesi) tamiri; tesisat hasarından kaynaklansa dahi her türlü elektrikli ev aleti hasarının tazmin ve tamiri; tesisata bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, beyaz eşya, ısıtıcılar, havalandırma tesisatı ve benzerinin tamiri veya voltaj alçalıp yükselmesinden doğan zararlarının tamiri; konutun bulunduğu bina genelinde ve üçüncü şahıs konutlarına ait tesisat veya diğer donanım konut içinden geçse dahi tesisatın tamiri ve bu hasar nedeniyle oluşan hasarın tazmin ve tamiri kapsam dışıdır.

Cam İşleri: Sigortalının ikametgahındaki dış yüzey/cephe camlarının herhangi bir sebeple kırılması durumunda hizmet sağlayıcı, bir camcıyı ikametgâh adresine yönlendirerek standart malzeme ve işçilik masraflarını yılda bir defa kadar olay basına 500 TL limit dahilinde üstlenmektedir. Belirtilen teminat limitini aşan masraflar, önceden onay alınması sureti ile sigortalı tarafından direkt ödenecektir.

Çilingir: Sigortalının ikametgahına ait anahtarın kaybedilmesi, unutulması, kazaen veya hırsızlık neticesinde hasarı gibi durumlarda konuta girilebilmesi için hizmet sağlayıcı, bir çilingiri sigortalının ikametgâh adresine yönlendirerek standart malzeme ve işçilik masraflarını yılda bir defa 500 TL limit dahilinde üstlenmektedir.

Belirtilen teminat limitini aşan masraflar, önceden onay alınması sureti ile sigortalı tarafından direkt ödenecektir.

*Ek anahtar yaptırılması, kilit değiştirilmesi sonucu oluşacak malzeme masrafları kapsam dışıdır.

Konutun Korunması ve Gözetimi: Sigortalının ikametgahında yangın veya su basması sonucunda ikamet etmeyi engelleyecek düzeyde hasar meydana gelirse hizmet sağlayıcı, konutun hırsızlıktan korunması için yılda 1 defaya mahsus ve azami 3 saatle sınırlı olmak üzere koruma görevlisi veya gece bekçisi temin ederek maliyetini karşılamaktadır.

Profesyonel Ev Destek Hizmetleri: Acil konut hizmetlerinin haricinde sigortalının ikametgahı ile ilgili hizmet ve tamir taleplerinde hizmet sağlayıcı, gerekli teknik bilgiye sahip profesyonel ekibi yönlendirerek ilgili organizasyonu sağlayacaktır.

Profesyonel Ev Destek Hizmetleri kapsamında verilen hizmetlere ilişkin tüm maliyetler, sigortalı tarafından ilgili iş koluna yapılmaktadır.

 • Su, sıhhi tesisat, kalorifer işleri (doğalgaz tesisatı hariç)
 • Fayans, kalebodur
 • Elektrik, cam
 • Çelik, ahşap, PVC kapı-pencere-doğrama tamir işleri
 • Sıva, boya, alçıpan, kartonpiyer isleri, yer döşeme ahşap işleri (parke, halıflex, mineflo vb.)
 • Tavan kaplama, asma tavan

İkametgâha Öngörülmeyen Dönüş Organizasyonu:

 • Birinci Derece Akrabanın Vefatı Durumunda: Sigortalının, ikamet ilinde yaşayan birinci derece aile mensubunun vefatı nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kalmasını ifade eder. Böyle bir durumda hizmet sağlayıcı, sigortalının ikametgahına dönüşünü ekonomi sınıfı uçak bileti veya otobüs biletini (500 km ve altındaki mesafeler için otobüs, 500 km üzeri mesafeler için uçak bileti) karşılayacaktır. Bu teminattan sigortalının seyahat için kullanmış olduğu asıl taşıma araç/araçlarını kullanamıyorsa yararlanılabilmektedir. Sigortalı, ikametgaha dönüş sonrasında vefatı evrak ile belgelemelidir.
 • Daimî İkametgâhta Meydana Gelen Bir Hasar Durumunda: Sigortalının ikametgahının hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi sebebiyle, evinde bulunması gerektiği durumları ifade etmektedir. Böyle bir durumda hizmet sağlayıcı, sigortalının ikametgahına dönüşünü ekonomi sınıfı uçak bileti veya otobüs biletini (500 km ve altındaki mesafeler için otobüs, 500 km üzeri mesafeler için uçak bileti) karşılayacaktır. Sigortalının teminattan yararlanabilmesi için, olayın gerçekleştiğini gösteren resmi makamlardan alınmış bir belgeyi (itfaiye raporu, polis raporu, vb.) hizmet sağlayıcıya ibraz etmesi gereklidir.

 • Tıbbi Nakil (Kara Ambulansı) / Konuta Doktor Gönderimi: Sigortalının ya da aile bireyinin Türkiye'deki ikametgahında Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı kriterlere göre ani hastalığı veya yaralanması durumunda, hizmet sağlayıcı medikal ekibi tarafından kara ambulansı ile uygun olan en yakın tıbbi merkeze nakli sağlanır ve gerekli tüm giderler yılda bir defa 500 TL limit dahilinde karşılanır.

Yılda toplam 1 defa 500 TL limit dahilinde ücretsiz olarak konuta doktor gönderimi sağlanmaktadır. Konuta doktor gönderilmesi için tedavi eden doktor tarafından düzenlenmiş olan “gereklilik raporunun hizmet sağlayıcıya ibraz edilmesi gerekmektedir. Konuta doktor gönderimi teminatı kapsamında limit aşımı olursa, aşan meblağ sigortalı tarafından karşılanacaktır.

*Hizmet sağlayıcı Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, sigortalının sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; bedensel zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını kişinin tedavisinden sorumlu olan doktorun yazılı raporu doğrultusunda o belirleyeceklerdir.

Yazılı raporun temin edilmesi ve hizmet sağlayıcıya ulaştırılması, sigortalının sorumluluğundadır.

**Kara ambulansı hizmetinde hizmet sağlayıcıdan bağımsız yapılan organizasyonlar hizmet sağlayıcı tarafından ödenmemektedir. İlgili organizasyon mutlaka hizmet sağlayıcı tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Araç Asistans

Yol Yardım hizmetleri hususi kullanıma mahsus binek araçlarda geçerlidir.

7/24 Araç Bilgi Hattı: Araç bilgi hattı kapsamında sigortalının Türkiye'deki tüm yetkili servis noktaları, tamirhaneler, servis istasyonları, lastik bayileri, benzinciler veya çekici firmalarına dair bilgi veya iletişim numaralarını alabilir.

*Bu hizmetlerden yararlanılması halinde, oluşacak masrafların tamamı sigortalı tarafından ilgili iş koluna yapılacaktır.

Hizmet sağlayıcı, bu tür hizmetlerin verilmesi için, yalnızca sigortalı ile iş kolunu buluşturacak, hizmetin ifası veya yanlış ifasından dolayı ortaya çıkacak olan hasar veya zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Kaza veya Arıza Durumunda Çekme: Sigortalıya ait aracın arıza ya da arıza nedeni ile hareketsiz kalması durumunda hizmet sağlayıcı, aracı en yakın yetkili veya özel servise yılda bir defaya mahsus olmak üzere olay basına 500 TL limit dahilinde çekimini gerçekleştirmektedir. Aracın çekilmesi nedeni ile oluşacak maliyetin çekme teminatına ilişkin limitin üzerine kalması durumunda sigortalıya oluşacak fark ödemesine ilişkin bilgi verilmektedir. Sigortalının ön ödeme onayına istinaden çekim işlemi yapılmaktadır.

Garanti süresi devam etmekte olan veya uzatılmış garantisi bulunan araçlarda sigortalı, öncelikle aracın yetkili servise çekilmesi için yönlendirilmektedir. Aracın hareketsiz bulunduğu yerde yol kenarında onarılabilmesi için ilgili markanın yol yardım aracının 50 km limit dahilindeki yol servis ücreti ve 1 saatlik servis işçilik bedeli hizmet sağlayıcı tarafından karşılanmaktadır. Oluşabilecek tüm yedek parça maliyetleri sigortalı tarafından ödenecektir. Çekme veya yol kenarında onarım hizmetlerinin hangisinden yararlanacağına sigortalı kendisi karar verir. Bu iki hizmetten sadece bir tanesinin maliyeti hizmet sağlayıcı tarafından karşılanmaktadır.

Arıza durumunda 10 yaş üzeri araçlar kapsam dışıdır. 10 yaş ve 10 yaş altı araçların arızası durumunda yılda bir defa çekme hizmeti verilmektedir. Aracın yürümesine engel olmayan mekanik ve/veya elektrik arızaları kapsam dışıdır.

Aracın Vinçle Kurtarılması: Sigortalı seyir halinde iken Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen karayolları tanımına uygun yollarda devrilmesi, şarampole yuvarlanması nedeni ile hareketsiz kalması ve kurtarmanın mümkün olması durumunda, aracın kurtarılması ve yoluna devam edebilmesi için uygun bir yere konulmasını yılda bir defa olmak üzere olay basına 1.500 TL limit dahilinde sağlamaktadır. Kurtarma sadece kaza durumunda sağlanmaktadır.

Limit aşımı olması durumunda sigortalının ön onayı alınarak kurtarma işlemi yapılmaktadır ve sigortalı, oluşan fark bedelini kurtarıcıya ödemektedir.

Lastik Değişimi: Sigortalıya ait aracın üzerindeki lastiklerden birinin / en az ikisinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda hizmet sağlayıcı, sigortalının talebine istinaden vaka yerine ekip yönlendirerek araç lastiğinin değişimini gerçekleştirmektedir. Sigortalıya ait araçta yedek lastik olmaması veya lastiğin onarılmasını gerektirecek durumlarda ise araç en yakın servise veya lastikçiye yılda bir defa olmak üzere 1.000 TL limit dahilinde hizmet sağlayıcı tarafından çekilmektedir.

*Ancak tüm parça ve lastik bedelleri sigortalı tarafından karşılanacaktır.

Aracın Kaza Geçirmesi ya da Arızası Durumunda Konaklama veya Seyahat: Aracın kaza geçirmesi veya arızalanması nedeni ile “konaklama” veya “seyahat” teminatlarının sadece bir tanesinden yararlanılabilmektedir. Her iki teminattan aynı anda yararlanılamamaktadır.

Konaklama: Sigortalının ikamet ili dışında gerçekleşen bir kaza ya da arıza sonucu aracın onarımının 48 saatten fazla olması durumunda teminattan yararlanılmaktadır.

Sigortalının kaza veya arızanın meydana geldiği ilde konaklamayı tercih etmesi, ulaşım sağlanamaması, hava veya yol koşullarının uygun olmaması gibi durumlarda hizmet sağlayıcı, kaza veya arızanın meydana geldiği bölgede araçta yolculuk eden azami 5 kişi için ve kişi basına günlük 200 TL limit dahilinde birbirini takip eden azami 3 gece olmak üzere (oda ve kahvaltı) 3 veya 4 yıldızlı bir otelde konaklamasını karşılamaktadır.

Seyahat: Sigortalının ikamet ili dışında gerçeklesen bir kaza veya arıza sonucu aracının 48 saatten fazla hareketsiz kalması durumunda seyahat teminatından yararlanabilmektedir.

Sigortalının seyahatini tamamlanması için gerekli organizasyon hizmet sağlayıcı tarafından organize edilerek ulaşım masrafları belirli limitler dahilinde karışlanmaktadır. Hizmet sağlayıcı ulaşım yönteminin belirlenmesinde aşağıdaki şartları referans almaktadır:

Otobüs Bileti: 500 km'nin altında kalan mesafeler için tek yön bilet,

Uçak Bileti: Gidiş ve varış şehrinde havaalanı var ise 500 km'yi aşan mesafeler için ekonomi sınıfı tek yön uçak bileti.

İkame Araç: Araç kazayı ya da arızayı izleyen 48 saatten daha uzun süre tamir edilmemiş ise sigortalının seyahate devam etmek veya daimî ikametgahına dönebilmek için uygun bir araç kiralamak isterse hizmet sağlayıcı, sigortalıya yılda maksimum 3 defaya kadar, azami 3 gün ile sınırlı olmak sureti ile olay basına azami 500 TL limit dahilinde ekonomi sınıfı ikame araç bedeli ödeyecektir.

Sigortalının ikametgahına geri dönmesi için seyahat ve kiralık araç teminatlarından aynı anda yararlanılamaz.

Yakıt Yardım: Sigortalıya ait aracın yakıtının bitmesi durumunda hizmet sağlayıcı, aracın en yakın benzinciye çekimini yılda azami 1 defa olmak üzere 500 TL limit dahilinde gerçekleştirecektir.

Aracın Emanet ve Muhafazası: Sigortalıya ait aracın arıza veya kaza sonrasında hareketsiz kalması veya çalınması durumunda, aracın tamirinin tamamlanması veya bulunması sonrasında hizmet sağlayıcı aracın emanet ve muhafazasını azami 3 güne kadar sağlamaktadır.

Yol Kenarında Onarım: Aracın arıza nedeni ile hareket edememesi durumunda hizmet sağlayıcı yılda bir defa 1.000 TL limitle, sigortalıya ait aracın yol kenarında onarımı için ilgili aracın yetkili servislerinin bu hizmeti sağlayabilecek teknik koşullara sahip olması şartıyla gerekli organizasyonu yapmaktadır. Aracın hareketsiz bulunduğu yerde yol kenarında onarılabilmesi için ilgili markanın yol yardım aracının 50 km limit dahilindeki yol servis ücreti ve 1 saatlik servis işçilik bedeli hizmet sağlayıcı tarafından karşılanmaktadır.

Araç Muayene Organizasyonu: Sigortalıya ait aracın muayene işleminin ücretli organizasyonudur ve hizmet sadece İstanbul il sınırları içerisinde sağlanmaktadır. Sigortalının hizmet sağlayıcının yönlendirdiği temsilciye vekalet vermesi gerekmektedir.

Araç Muayenesi için gerekli belgeler:

 • Sigortalıya ait aracın ruhsatı
 • Trafik sigortası
 • Geçmiş yıllara ait vergi makbuzları
 • Egzoz emisyon ölçüm pulu
 • Hizmetin sunulacağı adres
 • Sigortalıya acil durumda ulaşılabilecek telefon numaraları
 • İşlemin yapılabilmesi için noterden alınan vekaletname / yetkilendirme

Muayene oluşabilecek ek tutarlar gibi eksikliklerin olması durumunda sigortalı, ilgili maliyetleri temsilciye ödemek şartıyla hizmetten yararlanır. Sigortalının, bu masrafları ödemeyi reddetmesi halinde araç muayene hizmeti verilmemektedir. (Muayene esnasında tespit edilen vergi borcu, egzoz emisyon ölçüm pulu veya trafik sigortası eksiği vb.)

*Temsilciye vekalet verilmesi nedeni ile oluşacak masraflar sigortalıya aittir.

**Sigortalıya ait aracın muayene işleminin yapılması için sigortalının verdiği adrese giderken hizmet iptal edilirse sigortalı, temsilcinin yol ücretini karşılamalıdır.

Araç muayene hizmeti iki ayrı alternatif ile sigortalıya sunulmaktadır:

• Aracın sigortalının belirlediği adresten alınarak muayene sonrasında adrese teslimi,

• Sigortalı ile hizmet sağlayıcı çalışanının muayene istasyonunda randevu günü ve saatinde bir araya gelmesi ve sonrasında aracın sigortalıya teslimi.

Sigortalı tarafından beklenilen gün ve saatte temsilci, aracı teslim alacağı önceden belirlenmiş adreste hazır bulunur.

Araçta gerekli kontrolleri yapar. Sigortalıyı meydana bırakılan değerli eşyalar konusunda uyarır. Temsilci, aracı teslim almadan evvel aracın varsa mevcut hasar durumu le ilgili bir ön ekspertiz yapar. Bulunan hasarlar, teslimat formuna işlenerek araç içinde mevcut kıymetli eşyalarla birlikte sigortalıya imzalatılır.

Temsilci önceden belirtilen saat ve tarihte aracın teslim alınacağı adreste hazır bulunmalı ve sigortalıya belirtilen saatte aracı teslim etmelidir. Gitmeme veya trafiğin yoğun olması, muayene işleminin uzaması, kaza ve arıza gibi koşulların dışında oluşan keyfi gecikmelerden kaynaklanan zararlardan temsilci sorumludur.

Hizmet bitiminde temsilci, sigortalıya aracı teslim eder ve aracın bırakıldığı saati, hizmet öncesi doldurulmuş olan araç teslim formuna kayıt eder. Taraflar karşılıklı olarak hasarsız teslim ibaresi ile birlikte formu imzaladıktan sonra birer nüshasını muhafaza eder.

Aracın bakım eksikliği veya herhangi bir başka nedenle araç muayene onayı için yetersiz bulunması halinde, temsilcinin ve hizmet sağlayıcının hiçbir sorumluluğu yoktur.

Göz Sağlığı

Sigortalı yılda bir kez ücretsiz olarak, göz muayenesi hizmetinden yararlanabilme hakkına sahiptir. Muayene dışındaki, göz sağlığına ilişkin tüm tetkik, tedavi ve ameliyatlarda %40’a varan indirim avantajına sahip olacaktır. Ayrıca anlaşmalı optik mağazalarında indirimli alışveriş imkânı sunulacaktır.

Klima Bakım

Klima bakım hizmeti ücretsiz olarak yılda 1 kez ve sigortalının ikamet adresinde bulunan 1 adet klima için geçerli olacaktır. Klima bakım hizmeti garanti süresi bitmiş ve çalışır durumdaki ev/salon tipi klimalar için geçerli olup, bakımda aşağıdaki işlemler yer alır. Klima bakım hizmeti ücretsiz olarak yılda 1 kez ve sigortalının poliçe adresinde bulunan 1 adet klima için geçerlidir. Klima bakım hizmeti cihazın kapak ünitesi açılarak yapılmaktadır, cihazın komple sökülüp yıkanması işlemini kapsamaktadır. Klima bakım hizmeti; mobil, duvar tipi, salon tipi klimalarda geçerlidir. Çalışmayan, kırık, demontene, sanayi tipi cihazlara bakım hizmeti verilmez. Randevu talebi sırasında cihazın markası, garanti ve mevcut arızanın olup olmadığı durumu, Asistans Firma çağrı merkezi tarafından sorulacak, sigortalının hatalı ya da eksik bilgi vermesinden kaynaklı oluşabilecek memnuniyetsizlikten Asistans Firma sorumlu tutulamaz.

 • Filtre temizliği, ısıtma ve soğutma işlemini yapabilme kabiliyeti ölçümü yapılır.

48 saat öncesinden iptal bildirimi yapılmayan durumlarda Hizmetten Yararlanacak Müşteri hizmet hakkını kaybedecektir.

Kombi Bakım

Kombi bakım hizmeti ücretsiz olarak yılda 1 kez ve sigortalının ikametgâh adresinde bulunan 1 adet kombi için geçerlidir. Çalışır durumdaki ve garanti süresi bitmiş ev tipi kombiye yapılır. Kombi bakım hizmeti ücretsiz olarak yılda 1 kez sigortalının poliçe adresinde bulunan 1 adet kombi için geçerlidir. Kombi bakım hizmeti konut tipi yoğuşmalı yoğuşmasız kombi cihazları için geçerlidir. Bunlar haricindeki bacalı, kazanlı kombiler; merkezi sistem ısıtmalar, şofbenler, vb. konut tipi cihazlar haricinde kalan cihazlara bakım işlemi uygulanmaz. Sigortalının konutunda birden fazla kombi olması durumunda, bir kombi ücretsiz bakım hizmetinden yararlanacak olup, diğer kombi için de bakım hizmetinin talep edilmesi durumunda hizmet indirimli sağlanacaktır. 10 yaş ve üzeri cihazlarda arıza durumunda parça tedariki problemi yaşanması öngörülen durumlarda bakım hizmeti sağlanamayabilir. Cihazın konumu nedeniyle servisin bakım hizmetini gerçekleştiremeyeceği durumlar (kilitli dolap, yükseklik, … vb.) sigortalıya bakım hizmeti verilmeyecektir. Randevu talebi sırasında cihazın markası, garanti ve mevcut arızanın olup olmadığı durumu, Asistans Firma çağrı merkezi tarafından sorulacak, sigortalının hatalı ya da eksik bilgi vermesinden kaynaklı oluşabilecek memnuniyetsizlikten Asistans Firma sorumlu tutulamaz.

 • Filtre temizliği, yanma beki bakımı ve yanma ayarı yapılır.

48 saat öncesinden iptal bildirimi yapılmayan durumlarda Hizmetten Yararlanacak Müşteri hizmet hakkını kaybedecektir.

Halı Yıkama

Her bir sigortalı yılda 1 (bir) kez 6 metrekare ücretsiz halı yıkama hakkına sahiptir. Ücretsiz yıkama yapılacak halı cinsi makine halısı olmalıdır. Halı cinsi shaggy, yün, el dokuma, ipek ve burada belirtilmeyen ancak makine cinsi halı dışında kalan tüm talepler indirimli olarak karşılanacaktır. Ücretsiz ve indirimli halı yıkama hizmeti ikamet adresinde bulunan halılar için ve sigortalının poliçede belirttiği adresinden/adresine teslimatta geçerlidir.

İndirimli Hobi Merkezleri
Anlaşmalı hobi kurumlarında %30’a varan indirim avantajı sunulmaktadır.

 • Eğitim: Yabancı Dil Kursları, Pastacılık Kursu, Kurabiye Kursu, Çikolata Kursu, Fotoğraf Kursu, Bilgisayar Kursu
 • Sanat: El Sanatları, Ebru Kursu, Resim Kursu, Müzik Kursu, Seramik Kursu
 • Spor: Okçuluk, Koşu, Yüzme, Tenis, Binicilik
 • Sosyal Aktivite: Gezi & Seyahat, Sinema, Opera, ATV Turu, Paintball, Tiyatro.

Yukarıda belirtilen tüm hizmetlerin organizasyonu hizmet hattı tarafından yapılacak olup, hizmet bedelleri sigortalı tarafından karşılanacaktır.

*Yabancı dil kurslarında yılda 1 kez 1 saat ücretsiz deneme dersi imkânı sunulmaktadır.

Akaryakıt İndirimi

Anlaşmalı benzin istasyonlarında Benzin, Motorin ve LPG için indirim sunulacaktır.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları