EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Düzensiz Ödeme Bilgilendirme

Bireysel Emeklilik Sözleşmesinin Düzensiz Ödeme Statüsüne Geçmesi Ne Demektir?

Bireysel Emeklilik Sözleşmenizin 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerine ilişkin olarak belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin ödeme tarihini takip eden üç ay içinde yapılmaması durumunda sözleşmenizde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz ödeme durumuna geçen sözleşmeler için katılımcılara, düzensiz ödeme durumunun başladığı tarihi takip eden beş iş günü içerisinde bilgi verilir.

Bireysel Emeklilik Sözleşmesinin Düzensiz Ödeme Statüsüne Geçmesi Birikimleri Nasıl Etkiler?

Bireysel Emeklilik Sözleşmenizin düzensiz ödeme statüsünde olması durumunda, sözleşmenizin sonlanması halinde birikimleriniz üzerinden uygulanacak yasal kesintilere yönelik Devlet Katkısı Tutarı ile ilişkilendirilen kontroller yapılmayacaktır.

2021 yılından itibaren geçerli olmak üzere sözleşmenizin 6. yılı ve sonrasında sonlandırılması halinde hak kazanacağınız yasal kesinti iadesini alabilmeniz için, sözleşmeniz üzerinde 1 Ocak 2016'dan sonra ödenmemiş vadeniz bulunmaması gerekmektedir.

Devlet Katkısı Tutarı ile İlişkilendirilen Kontrol Nedir?

Sözleşmenizin sonlanma tarihine kadar emeklilik şirketleri tarafından birikimleriniz üzerinden yapılacak kesintilerin toplam tutarı; 2021 yılından itibaren geçerli olmak üzere sözleşmenizin 6.yılı ve sonrasındaki tüm sonlanmalar için devlet katkısı hesabınızda bulunan tutar üzerinden hesaplanacak tutarı geçemeyecektir. Hak kazanacağınız kesinti iadeleri bu kontrole göre belirlenecektir.

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran
6 %60
7 %70
8 %80
9 %90
10 ve üzeri %100
Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Düzenli Ödeme Statüsüne Nasıl Geçer?

Bireysel Emeklilik Sözleşmenizin Düzenli Ödeme durumuna geçmesi için yapmanız gereken ödenmemiş vadelerin tümünün katkı payı tutarlarını yatırmaktır. İlgili vadelere ait katkı paylarının ödemesi yapıldıktan sonra sözleşmeniz düzenli ödeme statüsüne alınır.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları