EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası

Türkiye Hayat Emeklilik, parlak bir geleceği hayal eden herkes için hayatın her anında güven ihtiyacına yönelik çözümler sunma ve gücünü iyilik için kullanma anlayışıyla, sürdürülebilir ve kapsayıcı sigortacılık kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesine yönelik toplumsal faydayı gözetir. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası iş birliklerini destekler ve kadının güçlenmesine ilişkin projeler geliştirme yönünde aksiyonlar alır.

Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının ve kadın iş girişimlerinin artırılması ile eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması fikirlerini benimser.

Bu politika dokümanı, Şirket’in çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı teşvik etme ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık başta olmak üzere her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırma hedeflerini konu alan İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası’na uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Türkiye Hayat Emeklilik;

 • İşyerinde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığa önem vererek çalışanlar arasında toplumsal cinsiyet eşitliği açısından denge sağlamayı,
 • Şirket iletişimi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun ifade dilinin seçimini,
 • Çalışanlar arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve iş hayatında kapsayıcılık konusunda farkındalık oluşturmayı,
 • Tüm çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamaları üzerinden öneri ve geri bildirim mekanizması ile kurum kültürünü geliştirmeyi,
 • Şirket uygulamalarında; işe alım, kariyer gelişimi, terfi, eğitim, iş-özel yaşam dengesi, ücretlendirme ve yan haklar konusunda fırsat eşitliği bakış açısına uygun olarak şeffaf mekanizmalar yürütmeyi,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyici nitelikte kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini hayata geçirmeyi,
 • Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması için toplumsal cinsiyet eşitliğine dair kurum ve kuruluşlar ile iş birlikleri ve ortaklıklar gerçekleştirmeyi,
 • Sorumlu sigortacılık kapsamında ürünler geliştirerek kadınların sağlık koşullarını iyileştirmeyi,
 • Kadınların işgücüne katılımını ve iş girişimlerini desteklemeyi,
 • Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmayı,
 • İlgili süreçleri belirli periyotlarla gözden geçirmeyi

taahhüt eder.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası, Yönetim Kurulu’nun 26.12.2023 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiştir. İş bu politikanın uygulanması ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi Kurumsal Yönetim Komitesi ile İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’nın uhdesindedir.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları