EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak,

Şirket faaliyetlerimizin; Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği üzerinde sebep olabileceği olumsuz etkilerini azaltmayı, olumlu etkilerini arttırmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda:

1. Doğal kaynakların kullanımı:

Enerji tüketimini azaltmak ve başta su kaynakları olmak üzere tüm doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak sürdürülebilir kaynak kullanımını sağlamak,

2. Çevre kirliliğini önlemek ve doğal dengeyi korumak:

Tüm süreçlerimizden kaynaklanan atık miktarlarını azaltarak ve takibini yaparak kirliliği önlemek, atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamak, süreçlerimize yaşam döngüsü analizi ve yaklaşımını dâhil etmek; bilim temelli hedefler doğrultusunda sera gazı emisyonlarını sınırlamak, biyoçeşitliliği korumak,

3. İş kazalarını ve çevre kazalarını önlemek ve sağlığı korumak:

İşle ilgili süreçler nedeniyle personelimizin sağlığının bozulmasına ve/veya çevrenin kirlenmesine neden olabilecek olay ve kazaların engellenmesi amacıyla proaktif bir yaklaşım ile önleyici faaliyetlerde bulunmak ve Şirketin hedeflerini benimsemek, tüm süreçlerimizde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularının yönetiminde tehlikeleri ortadan kaldırmak risk temelli yaklaşımı benimsemek,

4. Yasal ve diğer gerekliliklere uygunluk (Uygunluk Yükümlülükleri)

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasaların gereklerini yerine getirmek; müşterilerimizden, personelimizden, komşularımızdan ve kapsamımıza aldığımız diğer ilgili taraf ve paydaşlarımızdan; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gelecek talepleri ve beklentileri değerlendirerek uygulamak ve periyodik olarak uygunluğu değerlendirmek,

5. İletişim, eğitim ve bilinçlendirme:

Tüm personelimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirmek, güvenlik kültürü oluşturmak ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirmek, farkındalık sağlamak, farkındalık düzeylerini arttırmak için eğitim çalışmaları yapmak, uygun iletişim yöntemlerini belirlemek ve personelin katılımını sağlamak, ilgili taraf ve paydaşlarımızın Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilinçlendirmek için faaliyetlerde bulunmak, periyodik olarak yapılan iç tetkiklerde tüm personelin Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını benimsediğine dair tespitler yapmak,

6. Sürekli iyileştirme:

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansını iyileştirecek, istenmeyen olaylara neden olmayacak sağlıklı ve emniyetli bir ortamı sağlayacak hedeflere ulaşmak için sürekli düzeltici faaliyetlerde bulunarak temel ilkelerimizdendir.

Bunu sağlayabilmek için Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi tüm personelimizle birlikte yürüteceğimizi ve sürekli olarak geliştireceğimizi taahhüt ederiz.

DAĞITIM

Politikamız tüm personele e-posta ile bildirilmiş, çevrimiçi iletişim panolarına ve ortak alanlara asılarak duyurulmuş ve tüm paydaşlarımızın erişimine açılmıştır.

YÜRÜRLÜK

Bu Politika Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Bu Politika hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları