EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Sorumlu Satın Alma Politikası

 

Türkiye Sigorta tüm faaliyetlerinde olduğu gibi satın alma süreçlerinde de sorumlu bir şekilde hareket etmeyi ve sürdürülebilir değer yaratma ilkesini; yeni tedarikçi seçme ve mevcut tedarikçilerin uyması beklenen davranışlar bakımından tüm tedarik zincirine yaymayı amaç edinmiştir. 

Türkiye Sigorta ve çalışanlarımız, faaliyetlerini yerine getirirken sürdürülebilirlik yaklaşımına uygun olarak, sosyal sorumluluk bilinci ile çevreye ve topluma duyarlılığı ön planda tutar, ekonomik ve sosyal kalkınma ile çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını sağlayacak çalışmaları destekler. Türkiye Sigorta bu amaç doğrultusunda, tüm tedarikçilerin çevresel, sosyal ve insan haklarıyla ilgili kriterlere uyum sağlamasına dikkat eder. Ayrıca tüm satın alma süreçlerinin Türkiye Sigorta Sürdürülebilirlik İlkeleriyle uyumlu olmasını gözetir.

Şirket, iş ortaklarından çalışanlarına işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun, sosyal hak ve güvencelerle desteklenen adil ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmelerini bekler. Şirket, uluslararası insan hakları ilkelerine destek olur ve saygı gösterir; bilinç ve farkındalığı artırarak insan haklarına saygılı iş ortamı yaratılmasını sağlar. Şirket, çocuk istihdamı, zorla ve zorunlu çalıştırma uygulamalarının kesinlikle karşısındadır. İş Ortaklarından da bu anlayışın kabul edilerek desteklenmesini bekler. Şirket, satın aldığı ürün ve hizmetlerin sosyal etkilerinin minimum olmasına azami gayret gösterir.

Bu kapsamda Sürdürülebilir Satın Alma;

 

 • Tedarik edilen mal ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca paydaşlara, topluma, ekonomiye ve çevreye etkilerini göz önünde bulundurmak,
 • Tedarik zincirinin çevre, kalite, iş güvenliği ve insan hakları ilkelerine uyum sağlamasını teşvik edecek çalışma prensiplerini oluşturmak ve geliştirmek,
 • Satın alma süreçlerinde rekabetçi, yüksek kalitede hizmet sunan, piyasada itibarı yüksek ve kendi risklerini tespit edip yönetebilme becerisine sahip tedarikçilerin tercih edilmesine öncelik vermek,
 • Satın alma süreçlerinde doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak ve döngüsel ekonomi yaklaşımına göre süreçlerini yönetmek,
 • İklim ve sürdürülebilirlik ile ilgili tüm risk ve fırsatları değerlendirerek, İklim krizi ile mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçişe katkı sağlayacak faaliyetleri benimsemek,
 • Satın alımları en aza indirerek yeniden kullanılabilir/yenilenebilir/onarılabilir seçenekleri değerlendirmek,
 • Uzun vadede verimliliği arttırarak maliyeti düşürmek, 
 • Temel insan haklarına, iş etiğine, çalışan haklarına, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, adil ücret uygulamalarına ve çevreyi korumaya yönelik girişimlerde bulunan tedarikçilerle çalışmak,
 • Çocuk işçi ve zorla çalıştırma yapmayan, rüşvet ve yolsuzluğa yol açmayan tedarikçilerle çalışmak,
 • Yerel ekonominin desteklenmesi amacıyla satın alma süreçlerinde yerli tedarikçilere öncelik vermek,
 • Tedarikçiler ile uzun süreli iş ilişkisini karşılıklı güvene dayalı biçimde oluşturmak,
 • Satın alımlarda çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulundurarak ürün tercih etmek

ilkelerini benimsemiştir.

Satın alma süreçleri “Türkiye Sigorta’nın Satın Alma Prosedürü” çerçevesinde gerçekleştirilir; bu politika ilgili prosedürün eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Türkiye Sigorta Sorumlu Satın Alma Politikası’na uygunsuzluğu tespit edilen tedarikçilerden, uygunsuzlukların düzeltilmesi yönünde talepte bulunulur. Uyum sürecini kabul etmeyen ve/veya belirlenen süre içinde iyileştirmeleri gerçekleştirmeyen tedarikçilerle ticari ilişkiler sonlandırılabilir.

Sorumlu Satın Alma Politikası’nın takibi, güncellenmesi ve yürütülmesi Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumluluğunda olup onaylanması ve iptali konusundaki sorumluluk Yönetim

Kurulu’ndadır.

 

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları