Kapat

Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

OrtaklarPay Oranı (%)Pay Tutarı (TL)
TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi*%81,10942.015.415
Diğer (Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler)%18,90219.507.948
TOPLAM%100,001.161.523.363

*Türkiye Varlık Fonu, TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi’nin %100 payına sahiptir.

ts-tr

TTK md.198'e göre 12.05.2020 tarihli TTSG ilanı

TTK md.198'e göre 25.02.2020 tarihli TTSG ilanı

TTK md.198'e göre 25.10.2019 tarihli TTSG ilanı