EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Kurumlar İçin Otomatik Katılım

Kurumlar İçin Otomatik Katılım

Çalışanlarınızın daha motive ve gelecek kaygısı yaşamadan çalışmasını sağlayacak olan Otomatik Katılım, Türkiye Hayat Emeklilik'in sunduğu farklı ayrıcalıklar ile işverenlerin de hayatını kolaylaştırıyor.

Kanunen 4A ya da 4C statüsünde çalışanlar, Otomatik Katılım'a dâhil olmak zorunda. Yani çalışanlarınız Otomatik Katılım'lı olmalı. Tabii burada kamu ve özel sektör ayrımı söz konusudur.

Kamu İçin Otomatik Katılım

Kamu kurumlarında çalışanlar için Otomatik Katılım'a katılım süreci 1 Nisan 2017 tarihinde başladı ve 1 Ocak 2018 tarihinde bitti.

Şirketler İçin Otomatik Katılım

Özel şirketler ise kademeli olarak ve uzun sürede sisteme dâhil edildi. Çalışan sayısına göre sisteme katılma tarihleri ise şöyle:

Çalışan SayısıKapsama Alınma Tarihleri
1.000 ve üzeri1 Ocak 2017
250 ila 999 arası1 Nisan 2017
100 ila 249 arası1 Temmuz 2017
50 ila 99 arası1 Ocak 2018
10 ila 49 arası1 Temmuz 2018
5 ila 9 arası1 Ocak 2019

Eğer şirketiniz 5 kişiden daha az çalışana sahipse sisteme dâhil olma zorunluluğu bulunmaz. İş yerinizde çalışan ve Otomatik Katılım’a katılması gereken çalışanlarınız için emeklilik şirketleri ile anlaşmanız ve çalışanlarınızın brüt maaşının %3'ünü, emeklilik hesaplarına aktarmanız gerekir. Yani siz, sadece çalışanlarınızın maaşından yapılacak kesintiyi aktarırsınız. Çalışanlarınız bugünden yarınlar için birikim yapmasına olanak tanıyan Otomatik Katılım'da birçok işlemi yasal olarak sizin yapmanız gerekir. Bu sorumlulukları yerine getirmediğiniz takdirde ise çalışanlarınızın uğradığı kayıplar, sizden tahsil edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların ise emeklilik keseneğine esas aylıklarının %3'ü tutarında kesinti yapılır ve Otomatik Katılım hesabına aktarılır.

Yönetmelikte Yer Alan Tarihlerden Sonra Sisteme Dahil Olma

Çalışanları halihazırda sisteme dahil olmuş bir işyerinde yeni çalışmaya başlayanlar, işverenleri tarafından ilk ücretlerinden katkı payı kesintisi yapılarak ilgili tutarın emeklilik şirketine aktarılmasıyla sisteme dahil edilir.

Çalışanlarını halihazırda sisteme dahil etmiş olan bir işverenin faaliyete yeni başlayan işyerlerindeki çalışanlar da ilk ücretlerinden katkı payı kesintisi yapılarak ilgili tutarın emeklilik şirketine aktarılmasıyla sisteme dahil edilir.

01.01.2019 tarihinden sonra faaliyete yeni başlayan bir işverene bağlı toplam çalıştırılacak sigortalı sayısı, "İşyeri Bildirgesi"nde 5 ve üzerinde ise en geç bir sonraki takvim yılının ilk ücret ödemesinde çalışanların ücretinden katkı payı kesintisi yapılarak ilgili tutarın emeklilik şirketine aktarılmasıyla çalışanlar sisteme dahil edilir.

01.01.2019 tarihinden sonra "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"nde işverene bağlı toplam sigortalı sayısı ilk kez 5 ve üzerine çıkmış ise en geç bu belgenin verildiği ayı takip eden takvim yılının ilk ücret ödemesinde çalışanların ücretinden katkı payı kesintisi yapılarak ilgili tutarın emeklilik şirketine aktarılmasıyla çalışanlar sisteme dahil edilir.

Çalışan Sayısının Tespiti

Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında özel sektörde faaliyet gösteren bir işverene bağlı çalışan sayısının belirlenmesinde, maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tarihlerden önce ilgili mevzuat gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gönderilmesi gereken en son (A KODLU) "Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde (4/a sigortalılar için)" yer alan "Toplam Sigortalı Bilgileri" sütunundaki "Sigortalı sayısı" satırında bildirilen sayı esas alınacaktır. İşverenin kendisine bağlı çalışanlar için farklı "Belge türü" nde aynı ay için birden fazla Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilmesi durumunda çalışan sayısının belirlenmesinde, her bir belgedeki "Sigortalı Sayısı" satırında bildirilen sayıların toplamı esas alınacaktır.

Yönetmeliğin 6/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında "faaliyete yeni başlayan işverenler" için çalışan sayısının belirlenmesinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilen "İşyeri Bildirgesinde (4/1-a kapsamındaki sigortalılar için)" yer alan "İşveren / İşyeri Bilgileri" sütunundaki "Çalıştırılacak sigortalı sayısı" satırında bildirilen sayı esas alınacaktır.

Toplam çalışan sayısının tespitinde, çalışanın "4/a veya 4/c kapsamında olmayanlardan" olması, 45 yaş üstünde olması vb. hususlar dikkate alınmayacak, o işverene bağlı tüm çalışanların sayısı esas alınacaktır.

Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi uyarınca, değişiklik Yönetmeliğinin yayımı tarihi olan 27.12.2018 tarihinden önce çalışanlarını sisteme dahil etmesi gerektiği halde etmemiş olan işverenlerin, çalışanlarını 27.02.2019 tarihine kadar sisteme dahil etmesi gerekmektedir. Bu şartı yerine getiren işverenler, çalışanlarını süresi içinde emeklilik planına dahil etme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.

45 YAŞIN TESPİTİ Yönetmeliğin 8/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca, çalışanın 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde;

Çalışanın sisteme dahil edilmesi gereken tarih 27.12.2018 tarihinden önce ise 01.01.2017 tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurup doldurmadığı,

Çalışanın sisteme dahil edilmesi gereken tarih 27.12.2018 tarihinden sonra ise sisteme dahil edileceği yılın ilk günü itibarıyla 45 yaşını doldurup doldurmadığı,

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıklardan çalışanlarını 27.12.2018 tarihinden önce sisteme dahil etmiş olanlar için çalışanın 01.01.2017 tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurup doldurmadığı,

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıklardan çalışanlarını 27.12.2018 tarihinden sonra sisteme dahil edecek olanlar için çalışanın sisteme dahil edileceği yılın ilk günü itibarıyla 45 yaşını doldurup doldurmadığı, esas alınır. Bu şartı yerine getiren işverenler, çalışanlarını süresi içinde emeklilik planına dahil etme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır. Halihazırda eski işyerindeki sertifikası yürürlükte olan çalışanın yeni bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, ilgili çalışan yeni işyerindeki plana dahil edilirken 45 yaş şartı aranmaz. Bu çalışanın eski işyerinde yürürlükte sertifikası olup olmadığına ilişkin bilgi, ilgili emeklilik şirketinden temin edilir.

20 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle birlikte 4632 sayılı Kanun’un Ek 2. maddesine ekleme yapılarak, talepleri halinde 45 yaş üstü çalışanların da otomatik katılım sistemine dahil edilebilmesine imkan sunulmuştur.

Motivasyon: Kurumlar İçin Otomatik Katılım'ın Avantajı

Çalışanlarınız, Otomatik Katılım'a dâhil oldukları zaman, katkı payı tutarlarına oranla %30 ve sisteme girişe özel 1.000 TL'lik ek devlet katkısı gibi avantajlardan yararlanır.* Hal böyle olunca da emeklilik için şimdiden birikim yapmaya ve yarınları için kaygılarından uzaklaşıp iş motivasyonlarını artırırlar.

Şartlar: Hangi Çalışanlar Otomatik Katılım'a Dâhil Edilecek?

Otomatik Katılım'a dâhil olacak çalışanlarınızı belirlerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta bulunuyor. Bunlar şu şekilde sıralanıyor:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmak,
 • 45 yaşını doldurmamış olmak**.

Yükümlülük: İşverenlerin Otomatik Katılım'da Yapması Gerekenler

İşveren olarak Otomatik Katılım'da bazı yasal yükümlülükleriniz var. Öncelikle Otomatik Katılım şartlarını karşılayan çalışanlarınızı, tespit etmelisiniz. Yani 45 yaşını doldurmamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi çalışanlarınızı belirlemeniz ve sisteme dâhil etmelisiniz. Bunun dışında çalışanlarınızı Otomatik Katılım'a dâhil etmek için yapmanız gerekenler şöyle:

 • Herhangi bir emeklilik şirketi ile Otomatik Katılım için anlaşmalısınız,
 • Otomatik Katılım kapsamında yer alan çalışanlarınızın maaşlarını yatırdıktan sonra en geç 1 iş günü içerisinde katkı payını aktarmalısınız,
 • Emeklilik şirketine aktarılacak tutar ise sisteme dâhil olması gereken çalışanlarınızın brüt maaşlarının %3'ü kadardır,
 • Çalışanlarınızın başlangıç fon tercihlerini öğrenmeniz ve emeklilik şirketine iletmeniz gerekir.

Önemli Noktalar: İşverenlerin Otomatik Katılım ile İlgili Bilmesi Gerekenler

İşveren olarak Otomatik Katılım'a çalışanlarınızı dâhil etmeden önce bilmeniz gereken birkaç nokta var. Bunlardan ilki, sizin Otomatik Katılım'a dâhil olmayacağınızdır. Yani sadece çalışan statüsünde yer alan kişiler, Otomatik Katılım'dan yararlanabilir. Bunun dışında bilmeniz gerekenler ise şöyle:

 • İşveren olarak en büyük sorumluluğunuz; çalışanların prime esas kazancının %3'ü kadar alınan katkı payını, emeklilik şirketine iletmektir. Gerekli işlemin zamanında yapılmaması veya eksik yapılması durumunda oluşacak olan kayıplar, işveren tarafından karşılanır.
 • Kamu kurumlarında çalışanlarda ise emeklilik keseneğine esas aylığın %3'ü sisteme aktarılır.
 • Geçmişte çalıştığı kurumda Otomatik Katılım'a dâhil olmuş bir çalışanınız varsa onu iş yerinizin planına dâhil etmeniz gerekir. Yaşayabileceğiniz diğer sorunlar ve çözüm yolları için ise dokümanı okuyabilirsiniz.

Zorlanmayın: Otomatik Katılım İşlemleri Nasıl Yapılır?

Otomatik Katılım'dan yararlanması gereken çalışanlarınızı kolayca sisteme dâhil edebilmeniz için Türkiye Hayat Emeklilik olarak her şeyi düşündük! Çeyrek asırı aşan bireysel emeklilik tecrübemiz ile Otomatik Katılım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilmenizi sağlıyoruz. Otomatik Katılım ile ilgili sunduğumuz çözümlerden bazıları ise şöyle:

 • Çalışanlara ve insan kaynakları profesyonellerine sistem ile ilgili tüm konularda destek olduğumuz Otomatik Katılım Bilgilendirme Hattı (0 850 202 20 20),
 • Bireysel emeklilik sektöründe ilk olarak Türkiye Hayat Emeklilik tarafından sunulan Mobil Şube,
 • Bireysel İnternet Şubesi,
 • Otomatik Katılım'a dâhil olacak şirketlere özel olarak tasarlanan Otomatik Katılım Şubesi,
 • Fon seçiminde interaktif SMS desteği.

Bunlar dışında Türkiye Hayat Emeklilik tarafından sağlanan destekleri, Otomatik Katılım Bilgilendirme Hattı yardımıyla öğrenebilirsiniz.

* Devlet katkısı tutarının üst sınırı, yıllık asgari brüt ücretin %30'u kadardır.
** Çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde, takvim yılının ilk günü esas alınır. Ancak 27.12.2018 tarihinden önce emeklilik planına dâhil edilmesi gereken çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde, 4632 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi uyarınca 01.01.2017 tarihi esas alınır. 20 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle birlikte 4632 sayılı Kanun’un Ek 2. maddesine ekleme yapılarak, talepleri halinde 45 yaş üstü çalışanların da Otomatik Katılım sistemine dahil edilebilmesine imkan sunulmuştur.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları