EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi

2024-2026 dönemini kapsayan üç yıllık Orta Vadeli Programa göre, Otomatik Katılım Sisteminin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacağı belirtilmiştir.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Nedir ?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak, ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını sağlamayı amaçlayan bir sistem olarak kurgulanmıştır. 

TES, çalışan, işveren ve devlet tarafından, çalışanın bireysel hesabına yapılacak nakdi katkıların emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirileceği ve bu fonların seçiminin ve birikimlerin fonlar arasındaki dağılımının çalışan tarafından yapılacağı bir ikinci basamak emeklilik sistemi olarak planlanmıştır.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Ne Zaman Başlayacak ?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin 2024’ün son çeyreğinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 


Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları