EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Aile Koruma Sigortası

Aile Koruma Sigortası ile siz ve aileniz Türkiye Sigorta güvencesi altında!

Aile Koruma Sigortası, karşılaşabileceğiniz hukuksal masrafları teminat altına alırken ücretsiz, Çocuk ve Yetişkin Göz Muayene Paketi , Online Yetişkin Psikolojik Destek Hizmeti, Çocuklara ve Yetişkinlere Özel Diş Paketi ve Yüz Yüze Pedagog Destek Hizmeti ile de sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. Üstelik Antivirüs Programı da hediye!

SIKÇA SORULAN SORULAR

Güvence kapsamı nedir?
Sizin ve ailenizin (eşiniz ve çocuklarınızın) taraf olduğu hukuksal uyuşmazlıklarda, hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimlere karşı Hukuksal Koruma Genel Şartları A.2.4. maddesi çerçevesinde teminat verilmektedir.

Teminat Kapsamına Giren Giderler

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarında öngörülen hallerden doğmak kaydıyla Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarının A.4 maddesinde belirtilen aşağıdaki giderler sigorta kapsamı içindedir:

1. Yargılama, icra, uyuşmazlığın dava yolu ile çözümünde harcanacak olan tutarı geçmemek üzere tahkim nedeniyle doğabilecek giderler, temyiz, karar düzeltme giderleri ve avukatlık asgari ücret tarifesinden daha az olmamak kaydıyla poliçede belirlenen avukatlık ile danışmanlık asgari ücret tarifesinden daha az olmamak kaydıyla poliçede belirlenen danışmanlık ve hakem ücretleri ile teminatla salıvermede poliçede üst sınırı
belirlenen teminat akçesi.

2. Faydasız kalmış olsa bile sigortalı tarafından zararı önlemek, azaltmak veya hafifletmek amacıyla alınan tedbirlerden doğan giderler.

3. Sigortalı ve birlikte sigortalanmış kişiler için, her olayda poliçede belirtilen üst sınır geçerlidir. Zaman ve neden bakımından birbirine bağlı birden çok rizikoya dayanan edimler için de aynı üst sınır uygulanır.
Aile Koruma Sigortası kapsamında ücretsiz sunulan hizmetler nelerdir?
Yüz Yüze Pedagog Destek Hizmeti: Bir çocuğunuzun uzman pedagoglar ile yılda 2 kez görüşmesini içermektedir.

Online Yetişkin Psikolojik Destek Hizmeti: Sizin ya da eşinizin iş, sosyal hayat, aile vb. konularda kaygı duyduğu durumlarda uzman psikolog ile 2 Seans online görüşme hizmeti sağlamaktadır.
Çocuklara ve Yetişkinlere Özel Diş Paketi Hizmeti: Anlaşmalı diş hekimlerinde, bir çocuğunuz ve sizin için yılda bir defa, tek seferde ve tek seans olmak üzere, içerisinde röntgen filmi, diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği vb. hizmetler olan diş muayene paketi ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Çocuk ve Yetişkin Göz Muayene Paketi:
Sizin ve bir çocuğunuzun anlaşmalı göz hekimlerinde yılda bir defa, tek seferde ve tek seans olmak üzere ücretsiz göz muayene paketi sunulmaktadır.
 
Bilgisayar ve Telefon Koruma Yazılımı: Sizin veya çocuklarınızın kullandıkları PC, Mac, Telefon (iOS, Android) olmak üzere en fazla 5 cihaz için, içerisindeki bilgileri kötü niyetli saldırılara ve casus yazılımlara karşı korurken bir yandan da uygunsuz erişim veya zararlı içerikleri engellenme desteği sunulmaktadır.
Genel şartlar nelerdir ?
Aile Koruma Sigortasına ilişkin Genel Şartlara buradan ulaşabilirsiniz.
Poliçemin süresi ne kadardır?
Poliçeniz başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir.
Poliçem ile ilgili detaylı bilgiyi nereden alabilirim?
Poliçenizle ilgili detaylı bilgiyi 0850 202 20 20 no’lu telefondan veya poliçenizi düzenleyen yetkili acentemizden alabilirsiniz.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları