EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Bağış ve Yardım Politikası

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ (“Şirket”) mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, okullara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yapabilir.

Şirket, tüm bağış ve yardımlarını, Şirket vizyon, misyon, değer ve politikalarına uygun şekilde ve Şirket etik ilkelerini gözeterek, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirmektedir.

Şirket tarafından geçmiş hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlar toplamı hakkında Genel Kurul bilgilendirilir, yıllık faaliyet raporunda harcama tutarı kamuya açıklanır. Gelecek hesap dönemi içinde yapılacak bağışların toplam sınırı için Genel Kurul’dan onay alınır.

Bağış ve Yardım Politikası, Şirket internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Politika, Genel Kurul toplantısında onaya sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul Toplantısı’nda politika değişikliği pay sahiplerinin onayına sunulur.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları