EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Kar Dağıtım Politikası

Türkiye Hayat Emeklilik AŞ Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sigortacılık ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 22. maddesine göre uygulanır.

Şirket, dağıtılabilir net kârının en az %10’unu bedelsiz hisse şeklinde ve/veya nakden dağıtmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, Şirket’in nakit projeksiyonları, yatırım planları, finansal yapısı ile sermaye piyasalarındaki şartları göz önünde bulundurularak, ortakların beklentileriyle Şirket’in büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin bozulmamasını sağlayacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi sonunda kâr dağıtım teklif kararı oluşturulur. Kâr dağıtım teklifinde, dağıtılacak tutar, dağıtım şekli ve zamanı yer alır. Ortaklar dışında kâra katılacak diğer kişilere verilecek kâr payı tutarına esas sözleşme hükümlerine göre Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifinde yer verilir.

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifi, Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmesiyle yasal süreler içinde kâr dağıtımı gerçekleştirilir. Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul’a kâr payı dağıtılmamasını da teklif edebilir. Kârın dağıtılmamasının sebepleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilir.

Şirket’in kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamakta olup kâr payı avansı dağıtımına ilişkin hüküm Esas Sözleşme’de yer almamaktadır. Ancak kâr payı avansı verilmesi hesap dönemi ile sınırlı olarak Genel Kurul iznine tabi tutulmuştur.

Kâr Dağıtım Politikası, Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından güncellenir ve Genel Kurul Toplantısı’nda politika değişiklikleri onaylanır. Politika, Şirket internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları