Kapat

Ücretlendirme Politikası

Türkiye Sigorta, stratejileri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip, kuruma bağlı ve motivasyonu yüksek çalışanların işe alınması ve elde tutulması için adil ve objektif bir ücret sisteminin oluşturulmasını ve personelin haklarının ve sorumluluklarının yasal çerçevede belirlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Şirketin ücret politikası “İnsan kaynağının verimli ve etkin yönetimini sağlayacak, performansa dayalı adil ve objektif bir ücret sisteminin hayata geçirilmesi ile kurumuna bağlı, memnuniyeti yüksek çalışanlarla, sürdürülebilir rekabetçi yapının oluşturulması” olarak belirlenmiştir.

Türkiye Sigorta ücret sisteminin pozisyon bazlı iş değerlemeleri ile kişisel performansa dayalı olarak organizasyonel yapıya uygun, objektif, kolay anlaşılır ve kolay uygulanabilir olması amaçlanmıştır.

Tüm çalışanlarımız, yaptıkları görevin iş değeri ile paralel olarak ücretlendirilir. Bunu sağlarken görevlerin iş değerini tarif eden “Ücret Matrisleri” baz alınır. Tüm görevlerin minimum ve maksimum değerlerinin de olduğu maaş skalaları bulunur. Çalışanlar deneyim ve performanslarına göre ilgili maaş skalaları içinde ücretlendirilir.

Türkiye Sigorta Ücret Politikasının bir parçası olan “piyasada tercih edilebilir olması”ndan hareketle, Türkiye Sigorta ücretleri piyasadaki alınan ücretlerle kıyaslanır. Ücret kıyaslama için, gerekirse Türkiye’de yayınlanan güvenilir ücret araştırması yapan firmalar/kurumlardan yararlanılabilir.

Genel olarak, Toplu İş Sözleşmesi 2 yıllık periyodlar ile yapılmakta olup, ücret artışları 6 aylık dönemler itibariyle günün şartları ve enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir.

İkramiye; Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Kapsam içi ve kapsam dışı asli kadro personelin tamamına, bir takvim yılında 4 adet brüt ücret üzerinden ödenir. İkramiye dönemleri, Mart ikramiye dönemi (Ocak-Şubat-Mart), Haziran ikramiye dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran), Eylül ikramiye dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) ve Aralık ikramiye dönemi (Ekim-Kasım-Aralık) olmak üzere 4 dönemden oluşmaktadır.

Yardım ve Destekler; Sendikalı ve Kapsam Dışı Asli Kadro çalışanlarına Kreş Yardımı, Çocuk Yardımı, Yakacak Yardımı ve Yol Yardımı adı altında her ay ücretlerine brüt olarak ilave edilmek üzere ek gelir ödemesi yapılır. Asli Kadro çalışanlarımıza Doğum (sadece erkek personel), Ölüm, Evlenme, Ev Nakil ve Doğal Afet yardımı adı altında sosyal destek ödemeleri yapılır.

Üst düzey yöneticilerimize ise brüt maaş ödemesi yapılmakta olup, her takvim yılında brüt ücretleri üzerinden üç ayda bir ödenmek üzere toplam 4 adet ikramiye ödenir. Ayrıca toplu sözleşme kapsamında tanımlanmış ek parasal hükümler ve sosyal haklardan üst düzey yöneticilerimiz de yararlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul tarafından belirlenen ücretler net olarak ödenir.