EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Bağış ve Yardım Politikası

Türkiye Sigorta A.Ş. (“Şirket”) mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Ana Sözleşmenin beşinci maddesinin altıncı fıkrasına göre sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, okullara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yapabilir.

Şirket, tüm bağış ve yardımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeden, Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun şekilde ve Şirket etik ilkelerini gözeterek, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirmektedir.

Her hesap dönemi içinde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul’ da belirlenir.

Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlara ilişkin özel durum açıklaması yapılma koşulları şu şekildedir:

1. Yapılan bağış ve yardımların her birinin tutarı kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması,

2. Yapılan bağış ve yardımların her birinin tutarı son bilanço aktif toplamının %1’in altında olup bu bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1’ine ulaşması,

durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ve politika değişiklikleri hakkında ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verir ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları