Kapat

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin amaç ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmek üzere; ihtiyaç duyulan çalışanların istihdam edilmesi, performans ve verimliliği artıracak çalışma ortamının sağlanması, başarıların ödüllendirilmesi, eğitim ve gelişim programları ile kariyer planlarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu politika doğrultusunda;

  • İşe alım prosedürleri eşit koşullardaki adaylara eşit fırsat sağlanması ilkesi çerçevesinde düzenlenmiştir.
  • Çalışanların ücret ve yan hakları, piyasadaki ücret seviyesi göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.
  • Çalışanlara sağlanan tüm haklar İnsan Kaynakları yönetmeliğinde açık bir şekilde düzenlenmiş olup, belirtilen koşulları sağlayan her çalışan ayrım yapılmaksızın bu haklardan faydalanmaktadır.
  • Çalışanların mesleki bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenli eğitimler organize edilmektedir.
  • Çalışanlar için İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır.
  • Çalışanların kişisel verileri KVK Kanunu’nda belirtilen kriterler çerçevesinde özenle saklanmaktadır.