EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Özet Finansal Göstergeler

Özet Finansal Göstergeler

Finansal Göstergeler (TL)2022/122023/12
 Aktif Büyüklüğü28.199.127.77177.327.803.422
 Yükümlülükler Toplamı21.778.401.30661.902.221.116
Ödenmiş Sermaye1.161.523.3631.161.523.363
Özkaynaklar6.420.726.46515.425.582.306
2022/122023/12
 Prim Üretimi25.173.422.67559.518.179.027
 Brüt Ödenen Hasarlar-6.915.516.192-23.196.280.842
 Faaliyet Giderleri-1.868.501.653-5.209.066.468
Yatırım Gelirleri4.111.822.22514.721.994.034
 Yatırım Giderleri-3.583.819.045-14.215.014.686
 Net Yatırım Geliri528.003.180506.979.348
Olağandışı Gelir Giderler235.207.249-758.325.108
 Teknik Bölüm Dengesi502.449.0487.905.204.699
 Net Kar941.403.3586.155.335.809
Aktif Kalitesi ve Likiditeye İlişkin Oranlar2022/122023/12
 Nakit Oranı%82%87
 Likidite Oranı%104%105
 Cari Oran%113

%114

 Prim ve Reasürans Alacakları / Toplam Aktifler%16%15
 Aktif Karlılık%4%12
 Özkaynak Karlılık%18%56
Faaliyet Oranları2022/122023/12
 Konservasyon Oranı%51%57
 Ödenen Hasarlar / (Ödenen Hasarlar + Muallak Hasar )%39%48
Karlılık Oranları2022/122023/12
 Net Hasar / Prim Oranı%105%82
 Net Komisyon Oranı%12%14
 Net Masraf Oranı%15%12
 Net Bileşik Rasyo%132%108

 

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları