EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Ücretlendirme Politikası

Şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan niteliklere sahip, kuruma bağlı ve motivasyonu yüksek çalışanların işe alınması ve elde tutulabilmesi için adil, güvenilir ve objektif bir ücretlendirme sistemi oluşturarak, çalışanların haklarını ve sorumluluklarını yasal çerçevede belirlemeyi amaçlamaktadır.

Şirketin ücret politikası “İnsan kaynağının verimli ve etkin yönetimini sağlayacak, performansa dayalı adil ve objektif bir ücret sisteminin hayata geçirilmesi ile kurumuna bağlı, memnuniyeti yüksek çalışanlarla, sürdürülebilir rekabetçi yapının oluşturulması” olarak belirlenmiştir.

Türkiye Sigorta ücret sisteminin pozisyon bazlı iş değerlemeleri ile kişisel performansa dayalı olarak organizasyonel yapıya uygun, objektif, kolay anlaşılır ve kolay uygulanabilir olması amaçlanmıştır.

Tüm çalışanlarımız, yaptıkları görevin iş değeri ile paralel olarak ücretlendirilir. Bunu sağlarken görevlerin iş değerini tarif eden “Ücret Matrisleri” baz alınır. Tüm görevlerin minimum ve maksimum değerlerinin de olduğu maaş skalaları bulunur. Çalışanlar deneyim ve performanslarına göre ilgili maaş skalaları içinde ücretlendirilir.

Türkiye Sigorta Ücret Politikasının bir parçası olan “piyasada tercih edilebilir olması” ndan hareketle, Türkiye Sigorta ücretleri piyasada muadil pozisyon için ödenen ücretlerle kıyaslanır. Ücret kıyaslama için, gerekirse Türkiye’de yayınlanan güvenilir ücret araştırması yapan firmaların/kurumların raporlarından yararlanılabilir.

Genel olarak, Toplu İş Sözleşmeleri 2 yıllık periyodlarda yapılmaktadır. Şirketimizde yetkili İşçi Sendikasıyla yapılan Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi 1 Mayıs 2021, bitiş tarihi ise 31 Aralık 2023’tür. Çalışanların ücret artışları, genel olarak birer yıllık dönemler itibariyle günün ekonomik koşulları, asgari ücretteki artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi, güncel piyasa verileri ve iç denge dikkate alınarak belirlenmektedir.

Şirketimizde çalışan personelden Sendikalı olanların özlük hakları Toplu İş Sözleşmesi ile sendikasız personelin özlük hakları ise İnsan Kaynakları Yönetmeliği ile belirlenmektedir.

İkramiye; Şirketimizin asli kadrosunda çalışan personelin tamamına, bir takvim yılında 4 adet brüt ücret üzerinden ikramiye ödenir. İkramiye dönemleri, Mart ikramiye dönemi (Ocak-Şubat-Mart), Haziran ikramiye dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran), Eylül ikramiye dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) ve Aralık ikramiye dönemi (Ekim-Kasım-Aralık) olmak üzere 4 dönemden oluşmaktadır.

Sosyal Yardım ve Destekler; Sendikalı ve sendikasız personelden asli kadroda çalışanlara Yemek Yardımı, Yol Yardımı, Taşınma Yardımı, Akaryakıt Yardımı, Kreş Yardımı, İç Eğitmen Yardımı, Risk Mühendisliği Tazminatı, Yabancı Dil Tazminatı, Aktüerya Tazminatı, Doğum Yardımı, Ölüm Yardımı, Evlenme Yardımı, Doğal Afet Yardımı, İşveren BES Katkısı, Grup Özel Sağlık Sigortası ve Grup Hayat Sigortası adı altında sosyal yardım ve destek ödemeleri yapılmaktadır.

Üst Düzey Yöneticilere; brüt maaş üzerinden ödeme yapılmakta olup, her takvim yılında brüt ücretleri üzerinden üç ayda bir ödenmek üzere toplam 4 adet ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca asli kadrodaki diğer personellerin yararlandığı sosyal yardım ve desteklerden üst düzey yöneticiler de aynı şekilde yararlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine; Genel Kurul tarafından belirlenen huzur hakkı ödemeleri her ay net olarak yapılmaktadır.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları