Kapat

Tazminat Politikası

Şirketimizde tazminat ödemeleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda;

Kıdem Tazminatı:

İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun yürürlükteki 14 üncü maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan personele veya personelin vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına her tam hizmet yılı için 30 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Toplu İş Sözleşmesi Kapsamındaki personeller için ödenecek kıdem tazminatının hesaplanmasında her tam hizmet yılı için gün sayısı 45 gündür (Yasal kıdem tazminatı tavanını aşmamak üzere).

İhbar Tazminatı:

İş akdinin feshinde İş Yasasının 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 ve 29uncu maddelerinin Toplu İş Sözleşmesine aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Belirsiz süreli iş sözleşmeleri feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri:

İşi altı aydan az sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak üç hafta sonra,

İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak beş hafta sonra,

İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak yedi hafta sonra,

İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak dokuz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.