EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

İş Sürekliliği Politikası

İş sürekliliği, Şirketimizin kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, sürekliliğin sağlanamadığı durumlarda kabul edilebilir kesinti süreleri içerisinde tekrar çalışır hale getirilmesi için gerçekleştirilecek tüm çalışmalara verilen genel isimdir.

İş Sürekliliği Politika Esasları kapsamında Şirketimiz için iyi bir hizmet sunmak kadar o hizmetin sürekliliğini sağlamak da önemlidir. Olağanüstü koşullar oluştuğunda bile kesintisiz hizmet sunabilmek için dünya standardını yakalamaya çalışıyoruz. Şirket müşterilerine ve paydaşlarına mümkün olan en yüksek değeri sağlayabilmek için tüm iş süreçlerinin ve kurumsal operasyonlarının sürekliliğinin sağlanmasına azami önemi vermektedir. Tüm çalışanlar olarak iş sürekliliğimizin sağlanmasında etkin rol alıyoruz.

İş Sürekliliği yönetimi yaklaşımının amacı; ürün güvenliği ve kalitesinden, yasa ve yönetmeliklere uyumluluktan, şirketin kurumsal itibarından ve sosyal sorumluluk bilincinden, insan hayatına verilen öncelik ve değerden, çevre duyarlılığından taviz vermeksizin:

  • İş süreçlerinin kesintiye uğradığı durumlarda oluşan acil durumu etkin bir şekilde yönetmek ve doğru iç /dış iletişim akışını sağlamak,
  • Müşterilere kritik hizmetleri azami ölçüde sunmaya devam etmek,
  • Personel ve diğer kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda tüm kaynaklardan etkin ve verimli şekilde faydalanmak,
  • Kesinti sürelerini şirket, üyeler, müşteriler, tedarikçiler ve diğer kritik paydaşlar açısından asgari düzeye indirmek,
  • Müşterilere taahhütlerin tam olarak yerine getirilmesini sağlamak
  • Süreç sonrasında normal çalışma düzenine dönüşü en doğru şekilde gerçekleştirmek,
  • Şirket altyapısını kesinti ihtimallerini azaltacak şekilde geliştirmek,
  • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • İş kesintilerinin müşteriye olan etkisini, finansal ve itibari olumsuz etkilerinin azaltmaktır.

Şirket bu yaklaşımın şartlarını sağlayabilmek için İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ni benimsemiştir. Şirketimiz, sahip olduğu İş Sürekliliği Politikası ile İş Sürekliliği Yönetim Sistemi'nin temel ilkelerini ana hatlarıyla belirler ve tüm ilgili taraflarla paylaşır.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları