EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Tazminat Politikası

Şirketimizde Kıdem ve İhbar Tazminatı ödemeleri 4857 sayılı İş Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yerine getirilmektedir. Bu kapsamda;

Kıdem Tazminatı:

İş Sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen ve kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birisine göre sona ermesi ve şirketimizdeki çalışma süresi bir yıldan fazla olan personele her tam hizmet yılı için 30 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Sendikalı personele ise Toplu İş Sözleşmesi gereğince her tam hizmet yılı için 45 günlük brüt ücreti tutarında (Yasal kıdem tazminatı tavanını aşmamak üzere) kıdem tazminatı ödenir.

İhbar Tazminatı:

İşi 6 aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra,
İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,
İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,
İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır.

Sendikalı çalışanlar için bu süreler, Toplu İş Sözleşmesi gereğince birer hafta arttırılarak uygulanır.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminatı diğer tarafa ödemekle mükelleftir.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları