EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Pay Geri Alım Politikası

Şirket, pay sahiplerini korumak ve hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla, kendi paylarını satın veya rehin olarak alma süreçlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından karar alınır.

Pay geri alım ve geri alınan payların elden çıkarılması süreci, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22’inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde yürütülür.

Pay geri alım süreci program dahilinde ya da program olmaksızın gerçekleştirilirken kamunun gelişmelerden dolayı bilgilendirilmesi esastır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan form ve benzeri dokümanlar ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulur.

Pay Geri Alım Politikası’ndan Yönetim Kurulu sorumludur. Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer, Genel Kurul onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları