EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Sürdürülebilirlik Politikası

Sigortacılık işimizin doğası gereği riskleri hesaplıyor ve bunları tüm paydaşlarımız adına yöneterek onların hayatlarında değer yaratıyoruz. Çevresel ve sosyal dışsallıklar sektörümüzde önemli bir etkiye sahiptir. Dünyada ve ülkemizde çevresel ve sosyal risklere maruz kalma oranlarının artmasıyla birlikte sigortacılık sektöründe de bir dönüşüm yaşanmaktadır.

2021 yılında sigortacılık faaliyetlerimizin küresel sürdürülebilirlik sonuçlarından nasıl etkilendiğini anlamak ve şirketimizin Çevresel, Sosyal ve Yönetişime dair (ÇSY) performansını iyileştirebilmek için bir gözden geçirme çalışması başlattık. Tek sermayeli iş modelinden 6 sermayeli iş modeline geçiş dönüşümü ile ilgili ilk tespitleri de içeren bu analizlerimiz sonucunda yeni sürdürülebilirlik vizyonumuzu hayata geçirdik: Pozitif etki için sigortacılık

Bu vizyon doğrultusunda taahhütlerimiz:

1. ÇSY konularında etkimizi olumlu yönde geliştirmek için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıyı hedefleriz.

2. ÇSY konularının şirket stratejisi ile bağlantısı konusunda şirket yatırımcılarıyla diyaloğumuzu geliştiririz.

3. Portföyümüzün doğuracağı ÇSY ile ilgili sonuçları değerlendirmek için izleme sistemi geliştiririz. ÇSY konularını risk yönetimi sigortacılık ve sermaye yeterliliği konularında karar alma süreçlerine entegre ederiz.

4. Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler ve ulusal mevzuat gereği yasaklanan veya kısıtlama getirilen faaliyetlere fon sağlamayız.

5. ÇSY önceliklerimizi yatırım kararları ve satın alma kararlarımıza entegre ederiz.

6. Etik İlkeler Yönetmeliğimizde çerçevesini çizdiğimiz şekilde çalışanlarımızın görevlerini yerine getirirken etnik, siyasi ve dini ayrımcılığa yol açabilecek davranışlardan kaçınırız.

7. Hediye Kabul Kurallarımız Etik İlkeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir. Satın Alma, Finans, Satış, İç Sistemler ve denetim rollerinde görev yapan çalışanlarımız iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kişiler tarafından teklif edilen hediyeleri kabul edemez; koşulsuz iade eder.

8. Riskin azaltılmasını sağlayan düzenleyici tedbirleri ve politikaları destekleriz. Entegre risk yönetimini geliştirmek için düzenleyici kuruluşlarla işbirliği yaparız.

9. ÇSY konularını daha iyi anlamak ve yönetmek için sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparız.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız yılda bir kez Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından gözden geçirilir. Politikamız kapsamında belirlenen yıllık hedeflerle ilgili gerçekleşmeler ise aylık olarak Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından izlenerek yılda iki kere altı aylık periyotlarda Yönetim Kurulu’na raporlanır.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları